PNJA: Journalism 1

 0    268 Datenblatt    marta89mu
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
?
Lernen beginnen
citizen journalism
?
Lernen beginnen
(G8) summit
?
Lernen beginnen
to cover (an event)
sponsorować
Lernen beginnen
to sponsor
miejscowy; lokalny; tubylczy
Lernen beginnen
local
?
Lernen beginnen
project
?
Lernen beginnen
leader
?
Lernen beginnen
to gather
omawiać; przedyskutować
Lernen beginnen
to discuss
?
Lernen beginnen
international security
?
Lernen beginnen
welfare
?
Lernen beginnen
to draw from
?
Lernen beginnen
to address something
?
Lernen beginnen
to raise issues
?
Lernen beginnen
discipline
?
Lernen beginnen
political science
?
Lernen beginnen
economics
dziennikarstwo
Lernen beginnen
journalism
?
Lernen beginnen
environmental science
sociologia
Lernen beginnen
sociology
?
Lernen beginnen
to be recruited to do something
uczestniczyć; brać udział
Lernen beginnen
to participate (in)
?
Lernen beginnen
to deal with
?
Lernen beginnen
to post on a Web
studium; analiza
Lernen beginnen
study
?
Lernen beginnen
to research something
?
Lernen beginnen
agenda (for)
przeprowadzić wywiad; przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
Lernen beginnen
to interview
?
Lernen beginnen
to raise awereness
protestować
Lernen beginnen
to protest
?
Lernen beginnen
shortcomings (in)
podejście (do czegoś)
Lernen beginnen
approach (to)
?
Lernen beginnen
range
umożliwić dostęp do
Lernen beginnen
to give access to
?
Lernen beginnen
the throngs of
główny nurt; dominujący trend
Lernen beginnen
mainstream
?
Lernen beginnen
understanding (of)
?
Lernen beginnen
to obtain
?
Lernen beginnen
to get under way
?
Lernen beginnen
department
oświadczenie; zdanie
Lernen beginnen
statement
?
Lernen beginnen
to incorporate
?
Lernen beginnen
subject-matter expertise
?
Lernen beginnen
expertise
?
Lernen beginnen
precise
kontekst
Lernen beginnen
context
?
Lernen beginnen
coverage
?
Lernen beginnen
ongoing
użytkownik internetowy
Lernen beginnen
Internet user
komentarz; uwaga
Lernen beginnen
comment (on)
?
Lernen beginnen
to spark a debate
?
Lernen beginnen
lengthy debate
czytelnik
Lernen beginnen
reader
społeczność
Lernen beginnen
community
?
Lernen beginnen
to submit angry
osoba protestująca
Lernen beginnen
protester
?
Lernen beginnen
hostile
?
Lernen beginnen
to stand as part of
?
Lernen beginnen
to violate
zakaz; prohibicja
Lernen beginnen
prohibition (against)
?
Lernen beginnen
obscenity
?
Lernen beginnen
libel
?
Lernen beginnen
to paint a broad picture
?
Lernen beginnen
to pick up a story
osoba prowadząca bloga
Lernen beginnen
blogger
?
Lernen beginnen
readership
?
Lernen beginnen
sharply
?
Lernen beginnen
to submit a comment
?
Lernen beginnen
to make a contribution to
?
Lernen beginnen
insightful
obserwacja; spostrzeżenie
Lernen beginnen
observation
być opartym na
Lernen beginnen
to be based on
?
Lernen beginnen
discipline-specific knowledge
?
Lernen beginnen
to commiunicate ideas
?
Lernen beginnen
general audience
?
Lernen beginnen
keen
?
Lernen beginnen
to refer to
szeroki zakres
Lernen beginnen
a wide range of
?
Lernen beginnen
to contribute information/commentary
?
Lernen beginnen
activity
codzienny
Lernen beginnen
everyday
?
Lernen beginnen
commentary
?
Lernen beginnen
to benefit from
różny; rozmaity
Lernen beginnen
various
?
Lernen beginnen
the printing press
?
Lernen beginnen
to provide something for something
?
Lernen beginnen
medium
?
Lernen beginnen
pamphleteer
?
Lernen beginnen
tape recorder
?
Lernen beginnen
telegraph
oferowań nowe możliwości
Lernen beginnen
to offer new opportunities for
?
Lernen beginnen
with the birth of something...
narzędzie
Lernen beginnen
tool
produkcja; wytwarzanie
Lernen beginnen
production
?
Lernen beginnen
dissemination
?
Lernen beginnen
to encompass
?
Lernen beginnen
ranging from
?
Lernen beginnen
content
?
Lernen beginnen
user-submitted
recenzja; przegląd
Lernen beginnen
review
?
Lernen beginnen
wiki-based news
?
Lernen beginnen
to run a story
?
Lernen beginnen
outlet
?
Lernen beginnen
notion
?
Lernen beginnen
to imply a difference
?
Lernen beginnen
one's musing (on a topic)
zrównoważony; wyważony
Lernen beginnen
balanced
prawdziwie; rdzennie; oryginalnie; szczerze; autentycznie
Lernen beginnen
genuinely
nieprofesjonalny; amatorski
Lernen beginnen
nonprofessional
być ograniczonym do
Lernen beginnen
to be limited to
?
Lernen beginnen
reporting
dziennikarz
Lernen beginnen
cyber
?
Lernen beginnen
journalist
podział; rozdział
Lernen beginnen
division
reporter; sprawozdawca
Lernen beginnen
reporter
blog
Lernen beginnen
blog
?
Lernen beginnen
wiki
cyfrowy
Lernen beginnen
digital
opowiadanie (historii)
Lernen beginnen
storytelling
program komputerowy; aplikacja
Lernen beginnen
application
strona dzieląca się filmikami wideo?
Lernen beginnen
video-sharing site
podłączony do internetu
Lernen beginnen
online
środki (masowego przekazu)
Lernen beginnen
media
pojazd, środek lokomocji, wehikuł, nośnik, środek/narzędzie (do uzyskania czegoś, przekazywania itp.)
Lernen beginnen
vehicle (for)
koncentrować się (na), skupić się (na)
Lernen beginnen
to centre on something
określony, specyficzny; swoisty, szcze-gólny; charakterystyczny; szczegółowy
Lernen beginnen
specific
sąsiedztwo; okolica
Lernen beginnen
neighbourhood
?
Lernen beginnen
special-interest topic
inicjatywa, przewaga, przedsiębiorczość, samodzielność, prowadzenie
Lernen beginnen
initiative (for)
instytucja
Lernen beginnen
institution
zawartość stworzona przez użytkownika
Lernen beginnen
user-created content
być poświęconym czemuś
Lernen beginnen
to be devoted to
być założonym przez
Lernen beginnen
to be founded by
wybory prezydenckie
Lernen beginnen
presidential election
?
Lernen beginnen
to bill oneself as
?
Lernen beginnen
daily newspaper
nigdy dotąd niespotykany
Lernen beginnen
first-ever
polityka (sposób postępowania); polisa
Lernen beginnen
policy
termin, okres, czas trwania, kadencja, semestr, kwartał, trymestr, (mat.) składnik, (mat.) człon, wyrażenie, określenie, kategoria
Lernen beginnen
term
uosabiać, ucieleśniać, wcielać, obejmować; urzeczywistniać; zawierać
Lernen beginnen
to embody
?
Lernen beginnen
to rest with
współpracownik, osoba wspierająca, ofiarodawca, czynnik składający się (na), wkład
Lernen beginnen
contributor
redakcyjny, wydawniczy; artykuł redakcyjny/wstępny
Lernen beginnen
editorial
przeoczenie, niedopatrzenie; nadzór
Lernen beginnen
oversight
wpływać (na), wywierać nacisk; stosować
Lernen beginnen
to exert (on/upon)
redagować, wydawać, przygotowywać do publikacji (książkę, film itp.; edytować
Lernen beginnen
to edit
posłuszeństwo, uległość, wysunięcie (propozycji), wysuwanie, przedkładanie, przedłożenie, przedstawienie
Lernen beginnen
submission
wiarygodność; autentyczność
Lernen beginnen
credibility
dotykać; wpływać na
Lernen beginnen
to affect
ustanawiać, nawiązywać (kontakt), zakładać, uznawać, ustalać
Lernen beginnen
to establish
uzyskać dostęp do
Lernen beginnen
to access
uwierzytelnienie, zalegalizowanie; poświadczenie
Lernen beginnen
authentication
protokół (reguły postępowania)
Lernen beginnen
protocol
ograniczać
Lernen beginnen
to restrict
ułatwić; udogodnić;
Lernen beginnen
to facilitate
wydajny, skuteczny; zdolny, sprawny.
Lernen beginnen
efficient
wspólnie wykonany, wspólnie opracowany
Lernen beginnen
collaborative
łączyć, wiązać (z sobą), przyczepiać
Lernen beginnen
to link to
zasoby, bogactwa naturalne, środki (pieniężne)
Lernen beginnen
resources
cechować, uosabiać, zawierać w sobie, obrazować; streszczać
Lernen beginnen
to epitomise
być osobiście uwikłanym/zaangażowanym w
Lernen beginnen
to be personally involved with
obraz wydarzeń?
Lernen beginnen
picture of events
pochodzić (z), wywodzić się, czerpać, ciągnąć (np. zyski), otrzymywać, znajdować (przyjemność)
Lernen beginnen
to derive from
osoba z zewnątrz; obcy
Lernen beginnen
outsider
ograniczenie; zastrzeżenie
Lernen beginnen
limitation
ukryte motywy/powody
Lernen beginnen
ulterior motives
pobudka, motywuk (powód), uzasadnienie
Lernen beginnen
motive
?
Lernen beginnen
to report risks at
(s)postrzeganie, postrzegalność, dostrzeganie, wnikliwość, percepcja
Lernen beginnen
perception
wypaczony, skrzywiony, odchylony; zdeformowany
Lernen beginnen
to be skewed
użyczać; spełniać (prośbę); udzielać (wizy); przyznawać (rację)
Lernen beginnen
to grant (access to)
?
Lernen beginnen
nuanced view of
mieć potencjał/możliwości (aby coś zrobić)
Lernen beginnen
to have the potential to
uprawiać, kultywować, utrzymywać dobre stosunki, zaskarbiać czyjąś przyjaźń
Lernen beginnen
to cultivate
wspólne zainteresowanie
Lernen beginnen
common interest
korupcja; zepsucie; przekupstwo; rozkład moralny
Lernen beginnen
corruption
brutalność
Lernen beginnen
brutality
?
Lernen beginnen
something of concern
udział; uczestnictwo
Lernen beginnen
participation (in)
mieć zwyczaj coś robić
Lernen beginnen
to tend to do something
objektywnie
Lernen beginnen
objectively
badać, zgłębiać, zajmować się czymś; sondować
Lernen beginnen
to probe (a question)
przedstawienie, reprezentacja, przedstawicielstwo, wyobrażenie
Lernen beginnen
representation
uwikłać się w; zaangażować się w; wplątać się w
Lernen beginnen
to get involved in
połączenie; związek
Lernen beginnen
connection (with)
uformować; utworzyć; stworzyć
Lernen beginnen
to form
osoba (badana); badany; ankietowany; tema; przedmiot; podmiot; obywatel
Lernen beginnen
subject
badanie, dochodzenie, śledztwo
Lernen beginnen
investigation
kolektywny, zbiorowy, wspólny
Lernen beginnen
collective (understanding)
prowadzić do
Lernen beginnen
to lead to
minus (czegoś); wada
Lernen beginnen
downside
odzwierciedlać; odbijać
Lernen beginnen
to reflect
przystań, schronienie, port; raj (podatkowy)
Lernen beginnen
a haven for
banał; frazes; błahość; znikomość.
Lernen beginnen
triviality
zawodny; niegodny zaufania
Lernen beginnen
unreliable
skłonny (do czegoś); mający tendencję (do czegoś)
Lernen beginnen
to be inclined to do something
bezwarunkowo; domyślnie; bezwzlęgnie
Lernen beginnen
implicitly
nadawać ważność; potwierdzać, uprawomocniać, zatwierdzać, ratyfikować; uprawniać
Lernen beginnen
to validate
niedokładny, nieścisły
Lernen beginnen
inaccurate
zaczepny, napastliwy; obraźliwy; odrażający; ofensywa
Lernen beginnen
offensive
nie mieć czegoś; coś brakuje czemuś
Lernen beginnen
to lack something
zamierzać, zamyślać; przeznaczać
Lernen beginnen
to intend to do something
pobudzać; zwiększać, podnosić, dodawać; lansować (za pomocą reklamy); podnosić wartość (znaczenie)
Lernen beginnen
to boost
wiarygodność; pewność; solidność
Lernen beginnen
trustworthiness
zaufanie, ufność, wiara, śmiałość, pewność (siebie), przeświadczenie, zwierzenie, tajemnica, sekret
Lernen beginnen
confidence
utrata (czegoś); strata
Lernen beginnen
loss of
sumienny, staranny, skrupulatny
Lernen beginnen
conscientious
dopuszczalny; znośny
Lernen beginnen
supportable (evidence)
spekulacja, domysł(y), rozważania
Lernen beginnen
speculation
profesjonalny; zawodowy; fachowy
Lernen beginnen
professional
stanowić, tworzyć, składać (się na), konstytuować, mieć kształty
Lernen beginnen
to constitute something
niezawodny; godny zaufania
Lernen beginnen
reliable
przypuszczenie, domniemanie, domysł
Lernen beginnen
conjecture
konsument; klient
Lernen beginnen
consumer
z najlepszymi intencjami (osoba, czyn), w dobrej wierze
Lernen beginnen
well-intentioned
przeczytać coś sceptycznie?
Lernen beginnen
to read something with a skeptical eye
sceptyczny
Lernen beginnen
skeptical/sceptical
oceniać; oszacować
Lernen beginnen
to evaluate
prawdomówność; wiarygodność; prawdziwość.
Lernen beginnen
veracity
zawartość wyprodukowana przez użytkownika?
Lernen beginnen
user-produced content
kosiarka do trawy
Lernen beginnen
lawnmower
wskaźnik, ocena, wartości/dane znamionowe, wydajność, charakterystyka, szacunek, zaszeregowanie, klasa, marynarz; oglądalność (-s)
Lernen beginnen
rating
strona znajdująca się na odwrocie strony redakcyjnej (zawierająca zwykle komentarze)
Lernen beginnen
op-ed (column)
amator; amatorski
Lernen beginnen
amateur
wiec; zjazd, zlot; rajd; poprawa (zdrowia); wymiana piłek (w tenisie)
Lernen beginnen
rally
nieprzeszkolony, niewykwalifikowany, niedoświadczony, niewytresowany
Lernen beginnen
untrained
celny, stosowny, trafny; związany z tematem, odnoszący się
Lernen beginnen
pertinent (to)
mechanizm
Lernen beginnen
mechanism
urzeczywistniać, wprowadzać w życie, realizować
Lernen beginnen
to implement
ciało (ludzkie, niebieskie), zwłoki, rodzaj bielizny damskiej "body", organizacja, grupa, grono, korpus, bryła, główna część, powierzchnia, instytucja, nadwozie, karoseria (samochodu); mocny
Lernen beginnen
body (of content)
?
Lernen beginnen
to be applied to
nisza; niszowy
Lernen beginnen
niche (audience)
konferencja
Lernen beginnen
conference
Osoba uczęszczająca (na kurs, itp.); uczestnik
Lernen beginnen
attendee
niebędący w stanie zrobić, niezdolny (do zrobienia czegoś)
Lernen beginnen
to be unable to do something
kolega/koleżanka (z pracy)
Lernen beginnen
colleague
?
Lernen beginnen
recruiting tool
przyciągać; zachęcać; rozbudzać pożądanie
Lernen beginnen
to attract
zawód, profesja
Lernen beginnen
profession
wtajemniczony; osoba dobrze poinformowana
Lernen beginnen
insider
perspektywa, pogląd, punkt widzenia, pojęcie, wyobrażenie; perspektywiczny
Lernen beginnen
perspective
pole, boisko, złoże, zagłębie, teren, dziedzina, zakres, obszar, tło, tor
Lernen beginnen
field
implikacje, następstwa, konsekwencje, wplątanie, wmieszanie, domniemanie, domysł, aluzja
Lernen beginnen
implication (for)
następstwo, skutek, wynik.
Lernen beginnen
corollary
?
Lernen beginnen
video-capture
narzędzie do publikowania w internecie?
Lernen beginnen
online publishing tool
myśleć o czymś krytycznie
Lernen beginnen
to think critically about
zachęcać; podniecać (jakieś czyny)
Lernen beginnen
to encourage
bezstronny, nieuprzedzony
Lernen beginnen
unbiased
konkurujące ze sobą poglądy
Lernen beginnen
competing viewpoints
punkt widzenia, stanowisko, punkt widowkowy
Lernen beginnen
viewpoint
rywalizować, współzawodniczyć, konkurować
Lernen beginnen
to compete
zaskarbić sobie czyjeś zaufanie
Lernen beginnen
to earn one's trust
oddzielać, rozdzielać
Lernen beginnen
to separate from
zwykły, czczy, zwyczajny; tylko; pusty (np. puste słowa)
Lernen beginnen
mere
anegdota
Lernen beginnen
anecdote
prawny; prawowity; prawidłowy; legalny; ślubny
Lernen beginnen
legitimate
wyostrzyć; udoskonalić jakąś umiejętność
Lernen beginnen
to hone a skill
oceniać
Lernen beginnen
to assess
odpowiedni
Lernen beginnen
appropriate
otrzymać uwagi
Lernen beginnen
to receive feedback on
informacja zwrotna; reakcja; opinia zwrotna
Lernen beginnen
feedback
mierzyć; szacować; o-kreślać, oceniać
Lernen beginnen
to gauge
zrozumienie, rozumowanie, zdolność pojmowania; zasięg, zakres.
Lernen beginnen
comprehension
autentyczny
Lernen beginnen
authentic
zapewniać coś komuś, zaopatrywać kogoś w coś
Lernen beginnen
to provide someone with something
angażować (się) (w), angażować (kogoś), zatrudniać, zajmować się,
Lernen beginnen
to engage with/in
poza, za, z drugiej strony, wyżej, dalej, w oddali, prócz tego
Lernen beginnen
beyond

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.