PNJA - Science & Technology 3

 0    130 Datenblatt    marta89mu
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cząstka; drobinka
Lernen beginnen
particle
bozon Higgsa
Lernen beginnen
the Higgs boson
wielki zderzacz hadronów
Lernen beginnen
Large Hadron Collider
aktualizować; unowocześniać
Lernen beginnen
to update
sygnał; znak
Lernen beginnen
signal
relacjonować; donosić o
Lernen beginnen
to report
długo teoretyzowany
Lernen beginnen
long-theorised
wykrywać; dostrzegać
Lernen beginnen
to detect
czynić aluzję; napomknąć
Lernen beginnen
to hint
masa; masowy; mnóstwo
Lernen beginnen
mass
rozstrzygający; niezbity
Lernen beginnen
conclusive
zwarty; zwięzły; treściwy
Lernen beginnen
compact
wykrywacz
Lernen beginnen
detector
wykluczać z; nie dopuszczać
Lernen beginnen
to exclude from
robić przegląd; recenzować; modyfikować
Lernen beginnen
to review
wizja; przenikliwość; wzrok
Lernen beginnen
vision
promień; snop; wiązka (światła)
Lernen beginnen
beam
zasięg; zakres
Lernen beginnen
range
nieuchwytny; ulotny
Lernen beginnen
elusive
zmniejszać; uszczuplać
Lernen beginnen
to diminish
standardowy; normalny
Lernen beginnen
standard
terytorium
Lernen beginnen
territory
podłączony do internetu
Lernen beginnen
online
wadliwy; z usterką
Lernen beginnen
flawed
badać; zagłębiać; prowadzić dochodzenie
Lernen beginnen
to probe
prowadzić dochodzenie
Lernen beginnen
to investigate
wytwarzać; generować; produkować
Lernen beginnen
to generate
atrakcyjny; interesujący
Lernen beginnen
appealing
dawać; przynosić; dostarczać
Lernen beginnen
to yield
magnes; czynnik przyciągający
Lernen beginnen
magnet
przyspieszać; rozpędzać (się)
Lernen beginnen
to accelerate
szybkość światła
Lernen beginnen
the speed of light
odtwarzać; zrekonstruować
Lernen beginnen
to recreate
teoria wielkiego wybuchu
Lernen beginnen
the Big Bang
teoretyzować
Lernen beginnen
to theorise
obdarzać; obdarowywać: wspierać finansowo
Lernen beginnen
to endow with
badać; przenikać wzrokiem; skanować
Lernen beginnen
to scan (for something)
krótkotrwały
Lernen beginnen
short-lived
początkowy; wstępny
Lernen beginnen
initial
wykrywalny; wyczuwalny
Lernen beginnen
detectable
rozpad; zepsucie; zanik
Lernen beginnen
decay
subatomowy
Lernen beginnen
subatomic
wahania; zmiany
Lernen beginnen
fluctuation
badanie naukowe
Lernen beginnen
research
zapewniać; gwarantować
Lernen beginnen
to assure
brak; nieobecność
Lernen beginnen
absence
umiejętność; zręczność; udogodnienie; zaplecze
Lernen beginnen
facility
być schwytanym w pułapkę; być usidlonym
Lernen beginnen
to be trapped
plan; projekt; przedsięwzięcie
Lernen beginnen
project
proton
Lernen beginnen
proton
poszerzać wiedzę
Lernen beginnen
to expand one's knowledge
miniatura; makieta; miniaturowy
Lernen beginnen
miniature
wystawiać (na działanie); narażać; eksponować; odsłaniać; obnażać
Lernen beginnen
to expose
wada
Lernen beginnen
flaw
sięgać granicy
Lernen beginnen
to reach the edge of
przewodzący (np. prąd elektryczny)
Lernen beginnen
conducting
ustawiać sidła
Lernen beginnen
to set traps
zgadzać się; odpowiadać (komuś, czemuś); korespondować (z kimś)
Lernen beginnen
to correspond to
błysk światła
Lernen beginnen
flash of light
zareagować
Lernen beginnen
to react
analizować
Lernen beginnen
to analyse
filtr
Lernen beginnen
filter
minimalizować; zmniejszać; umniejszać
Lernen beginnen
to minimise
maleńki; malutki
Lernen beginnen
tiny
jedynie; wyłącznie; całkowicie
Lernen beginnen
solely
wyskoczyć z
Lernen beginnen
to leap out of
widoczny, oczywisty; pozorny; jawny
Lernen beginnen
apparent
morski
Lernen beginnen
marine
kwasowy
Lernen beginnen
acidic
zasadowy; alkaliczny
Lernen beginnen
alkaline
koncentracja, skupienie, stężenie; gromadzenie
Lernen beginnen
concentration
kwas węglowy
Lernen beginnen
carbonic acid
z pierwszej ręki
Lernen beginnen
first-hand
obserwacja; spostrzeżenie; uwaga
Lernen beginnen
observation
wpływać na; dotykać
Lernen beginnen
to affect
środowisko naturalne
Lernen beginnen
habitat
organizm
Lernen beginnen
organism
użytkownik
Lernen beginnen
user
spis treści
Lernen beginnen
contents
odzwierciedlać; odbijać
Lernen beginnen
to reflect
przypisany; spowodowany; związany (z).
Lernen beginnen
attributable to
atmosferyczny
Lernen beginnen
atmospheric
a thermonuclear reaction in the interior of stars, the organic circulation of carbon from the atmosphere into organisms and back again
Lernen beginnen
carbon cycle
węgiel
Lernen beginnen
carbon
być wchłoniętym przez: być pochłoniętym przez
Lernen beginnen
to be absorbed by
nazbyt uproszczony; upraszczający
Lernen beginnen
simplistic
lity; masywny; stały, trwały; solidny, pewny
Lernen beginnen
solid
zajmować się (czymś); adresować; zwracać się (do)
Lernen beginnen
to address
pojęcie, opinia, wyobrażenie, mniemanie, zamiar
Lernen beginnen
notion
iluzja; złudzenie
Lernen beginnen
illusion
wibracja; drganie; drżenie.
Lernen beginnen
vibration
electron
Lernen beginnen
electron
przyciąganie
Lernen beginnen
gravity
szczegółowy; dokładny
Lernen beginnen
in-depth
rzucać wyzwanie, wyzwać, wzywać, poddawać w wątpliwość, kwestionować
Lernen beginnen
to challenge
intrygujący; wzbudzający ciekawość
Lernen beginnen
intriguing
wistaria, glicynia
Lernen beginnen
wistaria
zgnić
Lernen beginnen
to go rotten
wybuchać, wystrzelać, eksplodować, pojawiać się
Lernen beginnen
to erupt
podstawa, podłoże, centrala, baza, punkt oparcia
Lernen beginnen
base
wulkan
Lernen beginnen
volcano
być winnym (coś komuś), zawdzięczać
Lernen beginnen
to owe (something to somebody)
przypisywać (coś komuś)
Lernen beginnen
to attribute to
zgadzać się (z kimś/czymś), podzielać zdanie; schodzić się
Lernen beginnen
to concur with
wycinać (np. lasy)
Lernen beginnen
to cut down
zanieczyszczony
Lernen beginnen
polluted
kult
Lernen beginnen
cult
post (notka na blogu); słup, pal, słupek
Lernen beginnen
post
pożyczyć od
Lernen beginnen
to borrow from
poganin; pogański
Lernen beginnen
pagan
wyobrażać sobie, wymyślić, układać sobie, zajść w ciążę, począć
Lernen beginnen
to conceive
bogini
Lernen beginnen
goddess
niewierny
Lernen beginnen
unfaithful
współzawodniczyć, rywalizować
Lernen beginnen
to compete with
zdarzyć się, stać się, mieć miejsce
Lernen beginnen
to come about
dziewica; dziewiczy
Lernen beginnen
virgin
obeznany, dobrze zaznajomiony z czymś
Lernen beginnen
well-versed
posprzątać
Lernen beginnen
to clean up
nadużycie, nadużywanie; obraza, zniesławienie; maltretowanie
Lernen beginnen
abuse
ustalać wartość, oceniać, cenić, zaliczać; oszacować
Lernen beginnen
to rate
promieniowanie podczerwone
Lernen beginnen
infrared radiation
promieniowanie
Lernen beginnen
radiation
planetarny
Lernen beginnen
planetary
zmierzać; kierować się
Lernen beginnen
to head (toward)
ocieplenie
Lernen beginnen
warming
rezultat; wynik; następstwo
Lernen beginnen
outcome
nieświadomy; nie zdający sobie sprawy
Lernen beginnen
unaware of
zakwaszenie
Lernen beginnen
acidification
masywny, wielki, rozległy, obszerny
Lernen beginnen
massive
tona; kupa, wiele (czegoś)
Lernen beginnen
ton

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.