Pochodne węglowodorów

 0    37 Datenblatt    Silbena
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Grupa funkcyjna alkoholi.
Lernen beginnen
grupa hydroksylowa
Wzór ogólny alkoholi.
Lernen beginnen
CnH2n+1-OH
Grupa atomów, która przyłączona do alkilu nadaje związkowi chemicznemu charakterysyczne właściwości.
Lernen beginnen
grupa funkcyjna
Wzór sumaryczny metanolu.
Lernen beginnen
CH3OH
Wzór sumaryczny etanolu.
Lernen beginnen
C2H5OH
Wzór sumaryczny propanolu.
Lernen beginnen
C3H7OH
Jest składnikiem formaliny.
Lernen beginnen
metanol
Reakcja chemiczna polegająca na powstawaniu etanolu z sacharydów.
Lernen beginnen
fermentacja alkoholowa
Zmniejszenie objętości roztworu podczas mieszania dwóch cieczy.
Lernen beginnen
kontrakcja
Katalizator reakcji biochemicznych.
Lernen beginnen
biokatalizator/enzym
Skażony etanol.
Lernen beginnen
denaturat
Wzór sumaryczny glicerolu.
Lernen beginnen
C3H5(OH)3
Potoczna nazwa glicerolu.
Lernen beginnen
gliceryna
Związki organiczne zawierające więcej niż jedną grupę hydroksylową.
Lernen beginnen
polihydroksylowe
Nazwa systematyczna glicerolu.
Lernen beginnen
propanotriol
Alkohol wiążący wodę, stosowany w kosmetyce.
Lernen beginnen
glicerol
Grupa funkcyjna kwasów karboksylowych.
Lernen beginnen
COOH
Wzór ogólny kwasów karboksylowych.
Lernen beginnen
CnH2n+1-COOH
Grupa atomów powstająca przez odłączenie atomu wodoru od cząsteczki alkanu.
Lernen beginnen
grupa alkilowa/alkil
Wzór sumaryczny kwasu metanowego.
Lernen beginnen
HCOOH
Wzór sumaryczny kwasu etanowego.
Lernen beginnen
CH3COOH
Wzór sumaryczny kwasu propanowego.
Lernen beginnen
C2H5COOH
Zwyczajowa nazwa kwasu metanowego.
Lernen beginnen
kwas mrówkowy
Zwyczajowa nazwa kwasu etanowego.
Lernen beginnen
kwas octowy
Zwyczajowa nazwa kwasu propanowego.
Lernen beginnen
kwas propionowy
Zwyczajowa nazwa kwasu butanowego.
Lernen beginnen
kwas masłowy
Pochodne węglowodorów zawierające grupę karboksylową.
Lernen beginnen
kwasy karboksylowe
Proces utleniania etanolu do kwasu octowego w obecności bakterii.
Lernen beginnen
fermentacja octowa
Sole wyższych kwasów karboksylowych.
Lernen beginnen
mydła
Wzór sumaryczny kwasu oleinowego.
Lernen beginnen
C17H33COOH
Wzór sumaryczny kwasu stearynowego.
Lernen beginnen
C17H35COOH
Wzór sumaryczny kwasu palmitynowego.
Lernen beginnen
C15H31COOH
Inna nazwa wyższych kwasów karboksylowych.
Lernen beginnen
kwasy tłuszczowe
Wyższy kwas karboksylowy nienasycony.
Lernen beginnen
oleinowy
Wyższe kwasy karboksylowe nasycone.
Lernen beginnen
stearynowy/palmitynowy
Grupa estrowa
Lernen beginnen
COO
Reakcja chemiczna zachodząca między kwasem a alkoholem, której produktem są ester i woda.
Lernen beginnen
estryfikacja

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.