POCZTÓWKA, OGŁOSZENIE O ZGUBIE/WYDARZENIU, ZAPROSZENIE, WIADOMOŚĆ, LIST PRYWATNY/ DO REDAKCJI/ Z PROŚBĄ O INFORMACJE/ Z ZAŻALENIEM, PODANIE O PRACĘ-słownictwo maturalne, repetytorium maturalne Longman, p. podstawowy

 0    65 Datenblatt    kajazabinska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Droga Susan,
Lernen beginnen
Dear Susan,
Cześć Peter,
Lernen beginnen
Hi Peter,
Jestem w Rzymie.
Lernen beginnen
I'm in Rome.
Spędzam wakacje nad morzem.
Lernen beginnen
I'm spending my holiday at the seaside.
Właśnie przyjechałem na lotnisko.
Lernen beginnen
I've just arrived at the airport.
Zamierzam zostać tutaj na dwa tygodnie.
Lernen beginnen
I'm going to stay here for two weeks.
Jest tutaj dużo rzeczy do robienia każdego dnia.
Lernen beginnen
There are many things to do every day.
Jestem (bardzo) zajęty każdego dnia.
Lernen beginnen
I'm very busy every day.
Są tutaj poranne zajęcia.
Lernen beginnen
There are morning activities.
Odwiedzamy ciekawe miejsca.
Lernen beginnen
We visit places of interest.
Pogoda jest całkiem dobra/ dobra/ okropna.
Lernen beginnen
The weather is pretty good/ fine/ awful.
Pada deszcz/ śnieg.
Lernen beginnen
It's raining/ snowing.
Jest słonecznie przez większość czasu.
Lernen beginnen
It's sunny most of the time.
Bardzo mnie to cieszy.
Lernen beginnen
I'm enjoying it very much.
Jestem zadowolony/ rozczarowany, ponieważ...
Lernen beginnen
I'm glad/ disappointed because...
To są moje najlepsze wakacje kiedykolwiek.
Lernen beginnen
It's my best holiday ever.
To mój najgorszy pobyt za granicą kiedykolwiek.
Lernen beginnen
It's my worst stay abroad ever.
Nienawidzę każdej jego minuty.
Lernen beginnen
I'm hating every minute of it.
A jak Twoje wakacje?
Lernen beginnen
How about your holidays?
Mam nadzieję, że u Ciebie w porządku.
Lernen beginnen
I hope you're fine.
Mam nadzieję, że dobrze się bawisz.
Lernen beginnen
I hope you're having great time.
Jak Twoje wakacje?
Lernen beginnen
How's your holiday?
Wszystkiego najlepszego,
Lernen beginnen
All the best,
Najlepsze życzenia,
Lernen beginnen
Best wishes,
Do zobaczenia wkrótce,
Lernen beginnen
See you soon,
Całusy,
Lernen beginnen
Kisses,
Czy widziałeś...?
Lernen beginnen
Have you seen...?
Szukam ..., który zgubiłem...
Lernen beginnen
I'm looking for ... which I lost...
Zgubiłem ... (moją torbę/ pszport/ płaszcz/ kota)
Lernen beginnen
I lost ... (my bag/ passport/ coat/ cat)
To jest/ było: -ogromne -malutkie -duże na 20cm x 30 cm -okrągłe -prostokątne -kwadratowe -wąskie -żółte i niebieskie -jasne -ciemne -ciemnoniebieskie -skórzane -plastikowe -nowe -antyczne
Lernen beginnen
It is/ was: -hudge -tiny -20cm x 30cm big -round -rectanglar -square -narrow -yellow and blue -light -dark -dark blue -leather -plastic -new -ancient
To ma/ miało: -dwa uchwyty -skórzany pasek -niebieską okładkę[obudowę/pokrowiec] -dwie kieszenie -krótkie rękawy
Lernen beginnen
It has/ had: -two handles -leather strap -blue cover -two pockets -short sleeves
To jest/ była: -prezentem od mojej mamy -moja ostatnia kurtka
Lernen beginnen
It is/ was: -a gift from my mother -my only jacket
To było coś, co pożyczyłem.
Lernen beginnen
It was something i borrowed.
To było coś, co dostałem jako prezent urodzinowy.
Lernen beginnen
It was sometging I got as a birthday present.
Jest to wielka wartość sentymentalna. (To ma wielką warość sentymentalną.)
Lernen beginnen
It is a great sentimental value.
Proszę, pomóż mi to znaleźć!
Lernen beginnen
Please, help me find it!
Nie mogę bez tego żyć!
Lernen beginnen
I can't live without it!
To jest naprawdę cenna rzecz! (To jest bardzo cenna rzecz!)
Lernen beginnen
It is a really precious thing!
To wiele dla mnie znaczy!
Lernen beginnen
It means a lot for me!
Jeśli masz jakieś informacje, proszę skontaktuj się ze mną/ zadzwoń/ zostaw wiadomość dla Alison pod numerem 0961224466.
Lernen beginnen
If you have any information, please contact/ call/ leave a message for Alison on 0961224466.
Uwaga wszyscy studenci/ mieszkańcy
Lernen beginnen
Attention all students/ residents
Ogłoszenie
Lernen beginnen
Announcement
Mamy przyjemność ogłosić...
Lernen beginnen
We're pleased to announce...
konkurs/ zawody
Lernen beginnen
a contest/ tournament
impreza z okazji końca roku szkolnego
Lernen beginnen
party to celebrate the end of the school year
wystawa pokazująca najlepsze obrazy naszego szkolnego artysty
Lernen beginnen
an exibition to show the best paintings by our school's artist
Jeśli jesteś zainteresowany...
Lernen beginnen
If you're interested in...
Muszisz mieć 18 lat
Lernen beginnen
You must be eighteen years old
Musisz mieć jakieś doświadczenie w...
Lernen beginnen
You must have some experience of...
By wziąć udział, musisz wiedzieć coś o...
Lernen beginnen
To take part, you need to know something about...
Aby się zapisuj, skontaktuj się...
Lernen beginnen
To sign up, contact...
Dlej, nie obawiaj się/ to nie jest trudne/ to jest łatwe!
Lernen beginnen
Come on, don't be afraid/ it's not difficult/ it's easy!
Dlaczego nie przyjdziesz i nie spotkasz interesujących ludzi/ zobaczysz świetnych rzeczy?
Lernen beginnen
Why don't you come nad meet interesting people/ see great things?
Przyjdz i powiedz nam co sądzisz.
Lernen beginnen
Come and tell us what you think.
Przyjdź i baw się dobrze!
Lernen beginnen
Come on and have fun!
Nie przegap tego!
Lernen beginnen
Don't miss it!
Nagroda obejmuje... (darmowe przepustki do Muzeum Narodowego)
Lernen beginnen
The prize include... (free passes to the National Museum)
Zwycięzca otrzyma... (medal/trofeum/puchar)
Lernen beginnen
Thw winner will recieve... (a medal/trophy/cup)
Specjalne atrakcje obejmują... (darmowy rejs po rzece/ jednodniowy bilet do Muzeum Nrodowego)
Lernen beginnen
Special attractions include... (free cruise on the river/ a one-day ticket to the National Museum)
Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do nas, zadzwoń do Johna na numer 23443223
Lernen beginnen
If you are interested in joining us, call on John on 23443223
Jeśli chciałbyś wziąć udział w tym turnieju, skontaktuj się z Pterem z 3A.
Lernen beginnen
If you would like to take part in this tournament, contact Peter, in 3A.
Zaproszenie
Lernen beginnen
Invitation
organizuję
Lernen beginnen
I'm organising
Chciałbym zaprosić Was/Ciebie na...
Lernen beginnen
I would like to invite you to...
Prowadzimy...
Lernen beginnen
We are holding...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.