podcast brit

 0    21 Datenblatt    rbkowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bystry (umysłowo), dowcipny
(Masz takie bystre dziecko.)
Lernen beginnen
witty
You have such a witty child.
bystry (umysłowo), dowcipny
(On myśli, że jest dowcipny, ale nikt się nigdy nie śmieje.)
Lernen beginnen
witty
He thinks that he's witty but nobody ever laughs.
nikt się nigdy nie śmieje
Lernen beginnen
nobody ever laughs.
czy skateboarding jest wandalizmem/chuligaństwem
Lernen beginnen
Is skateboarding a vandalism?
samorząd
(Samorząd dostrzegł wiele aktów wandalizmu w okolicy.)
Lernen beginnen
local government
The local government has noticed numerous acts of vandalism in the area.
wiele aktów wandalizmu/chuligaństwa
Lernen beginnen
numerous acts of vandalism
w odpowiedzi na twe pytanie
Lernen beginnen
In response to your question
oni są bardzo bystrzy
Lernen beginnen
They are very witty
stłuc (np. szybę), rozwalić (np. zamek), rozbić, zmiażdżyć
(Prosiłam go, by rozwalił drzwi z łazienki.)
Lernen beginnen
smash
I asked him to smash the door to the bathroom.
stłuc (np. szybę), rozwalić (np. zamek), rozbić, zmiażdżyć
(Ona przypadkiem stłukła okno.)
Lernen beginnen
smash
She accidentally smashed the window.
naprawdę, rzeczywiście, faktycznie
Faktycznie to drugi podcast który zrobiłem.
Lernen beginnen
actully
Actually it's the second podcast I've done
co zaskakujące, co dziwne
co dziwne, zaskakujące nie lubię alkoholu pomimo, że jestem polakiem
Lernen beginnen
strangely enough
Strangely enough I don't like alcohol even I'm Polish
co zaskakujące, co dziwne
co dziwne, zaskakujące, gdy przyszło do testu czułem się całkiem zrelaksowany
Lernen beginnen
strangely enough
Strangely enough, when it came to the test I actually felt pretty relaxed.
co zaskakujące, co dziwne
co dziwne, zaskakujące odkryłem, że już ją spotkałem
Lernen beginnen
strangely enough
Strangely enough, it turned out that I’d already met her.
oczywiście
(Oczywiście, są małe zmiany.)
Lernen beginnen
obviously
Obviously there are small changes.
oczywiście
(oczywiście Te sklepy są zamknięte.)
Lernen beginnen
obviously
obviously These stores are closed.
oczywiście
oczywiście, To jest dla mnie problem,
Lernen beginnen
obviously
obviously. It's a problem for me,
mówiąc prawdę, szczerze
prawdę mówiąc, to był najgorszy film jaki oglądałem
Lernen beginnen
frankly speaking
frankly speaking it was the worst film I've ever seen
mówiąc prawdę, szczerze
(Szczerze mówiąc, nie lubię go.)
Lernen beginnen
frankly speaking
Frankly speaking, I don't like him.
Dlaczego tak się stało?
Lernen beginnen
Why has this happened?
Zerwanie więzi było nagłe
Lernen beginnen
the severing of ties was sudden

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.