podoficer dyzurny

 0    13 Datenblatt    masternak8
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Podoficera dyżurnego pododdzialu wyznacza sie sposrod podoficerow
Lernen beginnen
szeregowych (marynarzy) zawodowych a w uzasadnionych przypadkach szeregowych (marynarzy) lub podchorążych i kadetow
podlega on dowódcy pododziału a pod wzgledem slużby
Lernen beginnen
oficerowi dyżurnemu jednostki. podoficerowi dyżurnemu podlegają dyżurni pododdziału
podoficer dyzurny w czasie i miejscu ustalonym w porzadku dnia przeprowadza zbiórke żołnierzy
Lernen beginnen
wyznaczonych do sluzb i melduje o tym dowodcy lub szefowi pododziału w celu udzielenia im instruktażu
instruktażu służbie dyzurnej pododdziału
Lernen beginnen
może udzielać żołnierz wyznaczony rozkazem dowódcy
dowódca lub szef kompani (inny wyznaczony rozkazem przez dowódcę żołnierz
Lernen beginnen
sprawdza przygotowanie żołnierzy do objęcia służb oraz prowadzi instruktaż z nowym podoficerem zapoznając go ze stanem ewidencyjnym i faktycznym żołnierzy
nadzoruje przekazanie pododziałowego magazynu broni
Lernen beginnen
przez zdającego slużbe podoficera dyżurnego obejmującemu slużbę oraz zamknięcie magazynu broni, a nastepnie osobiscie plombuje magazyn oraz pojemnik z kluczami (wpisuje kody zabezpieczające)
każdorazowe otwarcie i zamkniecie magazynu broni musi byc poprzedzone
Lernen beginnen
poinformowaniem o tym fakcie oficera dyżurnego jednostki wojskowej (lub dowódcy warty w zależności od konfiguracji systemu) i otrzymaniem jego zgody na otwarcie tego magazynu
zasady otwierania pododdziałowych magazynów broni
Lernen beginnen
w sytuacjach alarmowych, okresla sie w instrukcjach pododdziałowych służb dyżurrnych i oficera dyżurnego jednostki wojskowej
podoficer dyzurny pododzialu ma prawo wydania rozkazów wynikających
Lernen beginnen
z obowiązków określonych w instrukcji pełnienia służby oraz potrzeby utrzymania dyscypliny i porządku wojskowego
podoficer dyżurny czuwa nad przestrzeganiem przez wszystkich żołnierzy pododdziału
Lernen beginnen
regulaminowych norm współżycia i zasad koleżeństwa
sprawiedliwym równomiernym dzieleniem prac porządkowych
Lernen beginnen
oraz reaguje na wszelkie naruszenia z tym związane
melduje o nich dowódcy pododziału lub
Lernen beginnen
w drastycznych wypadkach oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej
podoficer dyżurny sprawdza wygląd zewnętrzny umundorowanych żołnierzy
Lernen beginnen
wychodzących poza rejon zakwaterowania, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nakazuje ich usunięcie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.