Regulaminy test

 0    29 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Przełożony jest uprawniony do
Lernen beginnen
wydawania rozkazów, poleceń służbowych podwładnym żołnierzom lub osobom nie będącym żołnierzami i kierowania ich czynnościami służbowymi
Podczas wspólnego działania żołnierzy, których nie łączy podległość służbowa, a posiadają równe stopnie wojskowe przełożonym zostaje:
Lernen beginnen
żołnierz zajmujący najwyższe stanowisko służbowe
Chcąc zwrócić się do żołnierza przebywającego w towarzystwie starszego używamy zwrotu (np):
Lernen beginnen
Panie Kapitanie proszę o pozwolenie zwrócenia się do Pana porucznika Kowala
Pododdział w ugrupowaniu rozwiniętym:
Lernen beginnen
oddaje honory na komendę
Oficer dyżurny:
Lernen beginnen
sprawdza jakość wszystkich posiłków na 15-20 minut przed wydaniem
W której z wymienionych sytuacji żołnierzom zawodowym można podawać komendy jak dla pododdziałów?:
Lernen beginnen
jest to grupa żołnierzy występujących w ugrupowaniu marszowym
Po załatwieniu sprawy w pomieszczeniu służbowym, żołnierz:
Lernen beginnen
oddaje honor i wychodzi
Żołnierza z urlopu odwołuje
Lernen beginnen
:dowódca jednostki
Co oznacza skrót LCN?:
Lernen beginnen
Lokalne Centrum Nadzoru
Komu podlega Oficer dyżurny jednostki pod względem gotowości bojowej?
Lernen beginnen
:Dyżurnej Służbie Operacyjnej
Ile czasu ma przełożony wyższego szczebla na rozpatrzenie odwołania?
Lernen beginnen
:miesiąc
Podstawą objęcia obowiązków na stanowisku jest:
Lernen beginnen
decyzja personalna dowódcy, posiadającego kompetencje do wyznaczania na stanowisko służbowe
Nowo przybyli do jednostki żołnierze zawodowi meldują się:
Lernen beginnen
u dowódcy jednostki, a następnie u bezpośredniego przełożonego
Jeżeli przekazanie obowiązków służbowych odbywa się bez udziału komisji, to:
Lernen beginnen
zdający i obejmujący sporządzają i podpisują protokół
Do raportu służbowego przyjmowanego przez bezpośredniego przełożonego, podoficer:
Lernen beginnen
melduje się samodzielnie
W ugrupowaniu rozwiniętym drużyna występuje w:
Lernen beginnen
szeregu, dwuszeregu
Krycie w szyku to
Lernen beginnen
:ustawienie się żołnierzy (pojazdów) lub pododdziałów w rzędzie, w linii prostej
Elementami szyku są:
Lernen beginnen
skrzydło, front, odstęp, głębokość
Długość kroku 60-70, tempo 112-116 kroków na minutę, to parametry
Lernen beginnen
:kroku zwykłego
Kiedy w czasie marszu krokiem zwykłym obowiązuje taki sam wymach ręki jak w marszu krokiem defiladowym:
Lernen beginnen
w czasie uroczystości
Komenda do odstępowania, to:
Lernen beginnen
„Od prawoskrzydłowego, krok –ODSTĄP”
W marszu z kolumny dwójkowej w rząd przechodzi się na komendę:
Lernen beginnen
„W rząd – w TYŁ”
Prawidłowa komenda do zbiórki w marszu to:
Lernen beginnen
„Pierwsza drużyna, w kolumnie dwójkowej, za mną w marszu- ZBIÓRKA”
żołnierz drugiego szeregu, chcąc wystąpić informuje o tym stojącego przed nim
Lernen beginnen
: Wykonując wykrok lewą nogą dotyka lewą ręką lewego ramienia poprzednika
Prawidłowa komenda do zagięcia skrzydła(skrzydeł) brzmi:
Lernen beginnen
„Druga drużyna zagiąć skrzydło-MARSZ”
Aby powrócić do stanu z przed zagięcia skrzydła podaje się komendę:
Lernen beginnen
„Od szeregowego Ciecia w tył-Zwrot, „ Odgiąć skrzydło -Marsz”
Żołnierz skrzydłowy stojący w drugim szeregu wywołany z szyku:
Lernen beginnen
Występując robi pięć kroków
Komendę do oddania honoru pododdziałem w marszu podaje się
Lernen beginnen
:15-20 kroków przed przełożonym
W czasie 5 minut biegnący pododdział
Lernen beginnen
: Może pokonać dystans dwukrotnie większy niż maszerujący krokiem zwykłym pododdział

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.