Podróż (11.07)

 0    80 Datenblatt    Anre
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jechać na wakacje
Lernen beginnen
to go on vacation
planowana podróż
Lernen beginnen
planned journey
denerwowac się
Lernen beginnen
get nervous
niedopilnować czegoś
Lernen beginnen
to leave something undone
podróżowa samochodem
Lernen beginnen
travel by car
stacja kolejowa
Spotkajmy się na dworcu kolejowym o 7.30.
Lernen beginnen
railway station
Let's meet at the railway station at 7.30.
dogodne
Lernen beginnen
convenient
rezerwować miejsca
Lernen beginnen
to book seats
kasa biletowa
Udało nam się kupić bilety w kasie tuż przed pokazem.
Lernen beginnen
ticket office
We managed to buy the tickets at the ticket office just before the show.
podróżować pierwszą klasą
Lernen beginnen
travel first class
bilety
Lernen beginnen
Tickets
drogie
Lernen beginnen
expensive
mieć 50% zniżki
Lernen beginnen
have a 50% discount
w ciągu dnia
Lernen beginnen
in the daytime
krajobrazy
Lernen beginnen
scenery
pakować walizki
Lernen beginnen
to pack up
dylemat
Lernen beginnen
dilemma
nosić
Ona zawsze nosi bardzo śmieszne ubrania.
Lernen beginnen
to wear
She always wears very funny clothes.
chociaż
Zdecydowałem się zostać w domu, chociaż bardzo chciałem iść na ten koncert.
Lernen beginnen
although
I've made the decision to stay at home, although I really wanted to go to that concert.
potrzebne, konieczne
Lernen beginnen
necessary
z drugiej strony
Chciałbym wkrótce założyć rodzinę. Z drugiej strony lubię imprezować, więc nie wiem, czy to się stanie.
Lernen beginnen
on the other hand
I'd like to have a family soon. On the other hand, I like partying so I'm not sure this is going to happen.
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
Lernen beginnen
safety
On Monday there is a workshop on safety rules.
ubezpieczyć sie od wypadku, kradzieży
Lernen beginnen
insure against accident, theft
dodatkowo
Lernen beginnen
in additionally
gruba przesada
Lernen beginnen
gross exaggeration
pensjonat
Lernen beginnen
guesthouse
rezerwacja
To miejsce jest bardzo popularne, lepiej zróbcie rezerwację.
Lernen beginnen
a reservation
That place is very popular, you'd better make a reservation.
potwierdzić
Lernen beginnen
Confirm
już
Lernen beginnen
as early as
przewodnik
Lernen beginnen
travel-guide
biuro podróży
Zarezerwowaliśmy nasz wyjazd za pośrednictwem biura podróży.
Lernen beginnen
travel agency
We booked our holiday through a travel agency.
przeglądać
Lernen beginnen
to look through
jechać w góry
Lernen beginnen
go to the mountains
namówić kogoś do
Lernen beginnen
talk somebody into
spędzić
Lernen beginnen
spend
nad morzem
Lernen beginnen
at the seaside
okulary słoneczne
Lernen beginnen
sunglasses
kąpielówki
Lernen beginnen
bathing-trunks
koszulka
Lernen beginnen
T-shirt
kurtka
Nieważne jak zimno się robi, w mojej skórzanej kurtce zawsze jest mi ciepło.
Lernen beginnen
a jacket
No matter how cold it is, my leather jacket always keeps me warm.
spodnie
Zamówiła nową parę spodni w sklepie internetowym.
Lernen beginnen
trousers
She ordered a new pair of trousers from an on-line store.
dopilnować
Dopilnujesz tego, żeby Marysia umyła zęby przed snem?
Lernen beginnen
see to something
Will you see to it that Mary brushes her teeth before bedtime?
bielizna
Lernen beginnen
underclothes
skarpety
Moja córka ciągle gubi skarpetki.
Lernen beginnen
socks
My daughter loses her socks all the time.
wózek bagażowy
Lernen beginnen
luggage trolley
cięzkie walizki
Lernen beginnen
heavy suitcases
peron
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Nowego Jorku?
Lernen beginnen
platform
Which platform does the train to New York depart from?
opóźniony
Jeżeli pociąg jest opóźniony, wypłacone jest odszkodowanie w wysokości 25% ceny przejazdu.
Lernen beginnen
delayed
If a train is delayed, 25% of fare is repaid in compensation.
poczekalnia
Pasażerowie są proszeni o pozostanie w poczekalni.
Lernen beginnen
waiting-room
Passengers are requested to stay in the lounge.
ogłaszać
Wczoraj ogłosili swoje zaręczyny.
Lernen beginnen
to announce
They announced their engagement yesterday.
wsiadać do
Lernen beginnen
to get into
zajmować miejsca
Lernen beginnen
to take one's seats
półka na bagaż
Lernen beginnen
luggage rack
zawiadowca
Lernen beginnen
stationmaster
dać znać do odjazdu
Lernen beginnen
let me know until departure
ruszać
Lernen beginnen
to set off
planować podróż
Lernen beginnen
to plan a journey
dokonać rezerwacji
Lernen beginnen
make a reservation
wyruszyć w podróż
Lernen beginnen
to se off on a journey
port
Lernen beginnen
harbour port
podróż morska
Lernen beginnen
sea voyage
podróż łaodzią
Lernen beginnen
travel by boat
udać się w podróż morską
Lernen beginnen
go on a cruise
popłynąć
Lernen beginnen
to sail
parostatek
Lernen beginnen
steamer
statek pasażerski
Lernen beginnen
passenger liner
prom pasażerski
Lernen beginnen
Passenger ferry
kamizelka ratunkowa
Lernen beginnen
life jacket
pas ratunkowy
Wszystkim pasażerom polecono założyć pasy ratunkowe, na wypadek, gdyby trzeba było opuścić statek.
Lernen beginnen
lifebelt
All the passengers were instructed to put their life-belts on, in case it was necessary to abandon ship.
łódź ratunkowa
Statek pasażerski nie miał wystarczająco dużo łodzi ratunkowych i tratw.
Lernen beginnen
lifeboat
The passenger ship did not have enough lifeboats and rafts.
pokład
Leżała na pokładzie i opalała się.
Lernen beginnen
deck
She was lying on the deck and sunbathing.
na pokładzie
Lernen beginnen
on deck
wejść na pokład
Lernen beginnen
to go on board
kabina
Gdzie jest kabina numer 8?
Lernen beginnen
cabin
Where is the cabin number 8?
kabina pasażerska
Lernen beginnen
passenger
stanąć na kotwicy
Lernen beginnen
tolie at anchor
popdnieść kotwice
Lernen beginnen
to weigh anchors
wypłynąć
Lernen beginnen
to sail out
wypłynąć w morze
Lernen beginnen
to make for the open sea
przybijać do brzegu
Lernen beginnen
to land

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.