Podróż samolotem

 0    81 Datenblatt    stopazbigniew
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zajęcie, działalność
Lernen beginnen
Aktivity
Sprawdzać, kontrola
Lernen beginnen
Check
Waga, ciężar, obciążać
Lernen beginnen
Weigh
Zezwalać na, pozwalać, zezwolenie
Lernen beginnen
Premit
Kilogram
Lernen beginnen
Kilo
Babsztyl
Lernen beginnen
Old bag
Worki pod oczami
Lernen beginnen
Bags under your eyes
Dziadówka
Lernen beginnen
Bag lady
Nadmiar, dodatkowy, nadmiarowy
Lernen beginnen
Excess
Przedstawiciel, przedstawicielka, reprezentant, reprezentantka
Lernen beginnen
Representative
Potem, wtedy, wówczas
Lernen beginnen
Then
Do
Lernen beginnen
Into
Odlot
Lernen beginnen
Departure
Hall, salon
Lernen beginnen
Lounge
Hala odlotów
Lernen beginnen
Departure lounge
Również
Lernen beginnen
Also
Obowiązek
Lernen beginnen
Duty
Wolny od cła
Lernen beginnen
Duty free
Perfumy
Lernen beginnen
Perfume
Wystartować, zdejmować
Lernen beginnen
Take off
Odczekać się
Lernen beginnen
Get off
Wsiadać
Lernen beginnen
Get on
Wchodzić na pokład
Lernen beginnen
Board
Nad
Lernen beginnen
Above
Skrytykował na bagaż podręczny
Lernen beginnen
Overhead locker
Kołować po płycie
Lernen beginnen
Taxi
Ruszać się, ruch, posunięcie
Lernen beginnen
Move
W kierunku, ku, na rzecz
Lernen beginnen
Towards
Pas startowy
Lernen beginnen
Runway
Pozwolenie
Lernen beginnen
Permission
Przyśpieszać
Lernen beginnen
Accelerate
Pewny, pewien
Lernen beginnen
Certain
Oświadczenie, komunikat, ogłoszenie
Lernen beginnen
Announcement
Przychodzić od
Lernen beginnen
Come from
Obsługa samolotu
Lernen beginnen
Air steward, stewardess, cabin crew, flight attendants
Kabina, chata
Lernen beginnen
Cabin
Chata z bali
Lernen beginnen
Log cabin
Załoga, ekipa
Lernen beginnen
Crew
Pracownik obsługi
Lernen beginnen
Attendant
Zapinać się, przymocować
Lernen beginnen
Fasten
Pas bezpieczeństwa
Lernen beginnen
Seat belt
Pionowych, wyprostowany, w pozycji pionowej
Lernen beginnen
Upright
Położenie, sytuacja
Lernen beginnen
Position
Żeglować, poruszać się ze stałą prędkością
Lernen beginnen
Cruise
Statek wycieczkowy
Lernen beginnen
Cruise ship
Latanie, latający
Lernen beginnen
Flying
Wygodny, spokojny, dobrze sytuowany
Lernen beginnen
Comfortably
Wysokość nad poziomem morza
Lernen beginnen
Altitude
Wysokość
Lernen beginnen
Height
Metr
Lernen beginnen
Metre
Przypominać
Lernen beginnen
Remind
Pewny,
Lernen beginnen
Certain
Wypełniać
Lernen beginnen
Fill
Zatrzymać się
Lernen beginnen
Halt
Zażądać zwrotu, zrekultywować
Lernen beginnen
Reclaim
Bagaż
Lernen beginnen
Baggage
Bagaż
Lernen beginnen
Luaggage
Zabierać
Lernen beginnen
Collect
Odprawa celna
Lernen beginnen
Customs
Towary
Lernen beginnen
Goods
Bez
Lernen beginnen
Without
Wynajmować, wypożyczać
Lernen beginnen
Hire
Na
Lernen beginnen
Onto
Nosić
Lernen beginnen
Carry
Odjeżdżać, odlatywać
Lernen beginnen
Depart
Nieprzyjemny
Lernen beginnen
Unpleasant
Drogi, kochanie,
Lernen beginnen
Dear
Tylko, właśnie, dokładnie, po prostu
Lernen beginnen
Just
Dochodzić do siebie, wyzdrowieć, wychodzić z kryzysu
Lernen beginnen
Recover from
Jeszcze, nadal, ciągle
Lernen beginnen
Still
Ale, lecz
Lernen beginnen
But
Okropny
Lernen beginnen
Terrible
Zadowolony
Lernen beginnen
Glad
Nieco niepokojące
Lernen beginnen
Bit worrying
Poprawić się
Lernen beginnen
Inproved
Dojść do siebie
Lernen beginnen
Recovering
Nudny
Lernen beginnen
Boring
Odwlekać, opóźniać, opóźnienie
Lernen beginnen
Delay
Podczas, w czasie
Lernen beginnen
During
Cały, w całości, ogólnie rzecz biorąc
Lernen beginnen
Whole
Jeszcze
Lernen beginnen
Else

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.