PODRÓŻOWANIE

 0    48 Datenblatt    ciapa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
peron, platforma
Lernen beginnen
platform, the platform
Jaki jest twój cel podróży
Lernen beginnen
What is your destination
Proszę bardzo (gdy komuś coś podajemy)
Lernen beginnen
Here you go (when we give something to someone)
Proszę bardzo, nie ma za co (w odpowiedzi na dziękuje)
Lernen beginnen
You're welcome, you're welcome (in response to thanks)
zrobić lżejszym
Lernen beginnen
make lighter
Mogę mój bagaż spowrotem?
Lernen beginnen
Can I have my luggage back?
Powiedź mi co następne?
Lernen beginnen
Pleas tell me what's next?
Gdzie jest moja bramka?
Lernen beginnen
Where is the my boarding gate?
Stracić ważność
Lernen beginnen
to expire
zezwolenie
Lernen beginnen
permit
zezwolenie na pracę
Lernen beginnen
work permit
zezwolenie na wjazd
Lernen beginnen
entry permit
wypełnić formularz
Lernen beginnen
fill in
rzeczy osobiste
Lernen beginnen
personal effects
rzeczy osobiste
Lernen beginnen
personal belonginges
mieć coś do oclenia
Lernen beginnen
to have something to declare
przemycać, szmuglować
Lernen beginnen
to smuggle
płacić cło
Lernen beginnen
to pay duty
miejsce odbioru bagazu
Lernen beginnen
luggage reclaim area
bilet wstępu na pokład
Lernen beginnen
boarding ticket / card
opłata za nadbagaż; Opłata za nadbagaż jest różna w zależności od linii lotni
Lernen beginnen
excess bagage charge
autokar
Lernen beginnen
coach
pokład statku
Lernen beginnen
aboard
odprawa bagażu
Lernen beginnen
check-in baggage
odprawa celna
Lernen beginnen
customs clearance
zważyć bagaż
Lernen beginnen
weigh the luggage
przejść przez wykrywacz metali
Lernen beginnen
go through a metal detector
okazać kartę pokładową
Lernen beginnen
show the boarding pass
zapytac o numer twojego miejsca
Lernen beginnen
ask about the number of your seat
zapiąć pasy bezpieczeństwa
Lernen beginnen
fasten your seat belts
wózek bagażowy
Lernen beginnen
luggage cart
wózek bagażowy
Lernen beginnen
a trolley
poczekalnia dla odlatujących
Lernen beginnen
waiting for departing
poczekalnia dla odlatujacych
Lernen beginnen
departure lounge
sklepy wolnocłowe
Lernen beginnen
duty-free shops
rozkład jazd
Lernen beginnen
distribution rides
rozkład pociągów
Lernen beginnen
train schedule
rozkład lotów
Lernen beginnen
timetable
przyloty
Lernen beginnen
arrivals
odloty
Lernen beginnen
departures
pasazerowie podróżujący do Rzymu
Lernen beginnen
the passengers on destination of Rome
pasażer
Lernen beginnen
passenger
opóźnienie
Lernen beginnen
delay
samolot jest opóźniony
Lernen beginnen
the plane is delayed
samolot jest odwołany
Lernen beginnen
the plane is canceled
przesiadać się na inny pociąg
Lernen beginnen
switch to a different train
przesiadać się do innego autobusu
Lernen beginnen
have to change bus
mieć przesiadke
Lernen beginnen
to change planes

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.