podstawowe słowa

 0    14 Datenblatt    aleksandralepkowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jestem naprawdę zmęczony. Nie oczekuj,że pójde z Toba
Lernen beginnen
I'm really exhausted. Don't expect I'll go with you.
Ola to wspaniała dziewczyna.
Lernen beginnen
Ola's a fabulous girl.
Zła pogota to istotny czynnik w wypadkach samochodowych.
Lernen beginnen
Bad weather is an important factor in road accidents.
jestem zupełnie wykończona.
Lernen beginnen
I'm absolutely exhausted.
On spał tylko dwie godziny i obudził się wykończony.
Lernen beginnen
He slept for only two hours and awoke exhausted.
Jesteś wykończony i potrzeba ci snu.
Lernen beginnen
You're exhausted and you'll need your sleep.
Kiedy zdarzył się wypadek?)
Lernen beginnen
When did the accident happen?
Trzy osoby zostały ranne w wypadku.
Lernen beginnen
Three people were injured in the accident
Czy sądzisz, że to był wypadek?
Lernen beginnen
Do you think that was an accident?
ofiara wypadku
Lernen beginnen
accident victim
Pacjentowi zaplanowano operację na górny odcinek kręgosłupa
Lernen beginnen
The patient was scheduled for surgery of the upper spine.
Lek był wstrzyknięty bezpośrednio w jego kręgosłup
Lernen beginnen
The drug was injected directly into his spine.
Ona złamała kręgosłup w wypadku.
Lernen beginnen
She broke her back in an accident.
On wcisnął pedał gazu i samochód zaczął przyśpieszać.
Lernen beginnen
He pushed the gas pedal and the car started accelerating

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.