Podstawowe słówka z języka angielskiego

2.7  3    163 Datenblatt    sylwina22
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
imię
Lernen beginnen
name
bardzo
Lernen beginnen
very
do, ku, po, aby, żeby
Lernen beginnen
to
przez
Lernen beginnen
throught
i
Lernen beginnen
and
tylko, właśnie
Lernen beginnen
just
w
Lernen beginnen
in
zdanie
Lernen beginnen
sentence
jest
Lernen beginnen
is
to
Lernen beginnen
it
świetnie
Lernen beginnen
great
myśleć, uważać
Lernen beginnen
think
to
Lernen beginnen
that
różnic się
Lernen beginnen
differ
na
Lernen beginnen
on
kiedy, gdy
Lernen beginnen
as
znaczyć
Lernen beginnen
mean
ruszać
Lernen beginnen
move
mieć
Lernen beginnen
have
także
Lernen beginnen
too
od, z
Lernen beginnen
from
albo
Lernen beginnen
or
przez
Lernen beginnen
by
chcieć
Lernen beginnen
want
słowo
Lernen beginnen
word
cóż, dobrze
Lernen beginnen
well
także
Lernen beginnen
also
kilka, niektóre
Lernen beginnen
some
położyć
Lernen beginnen
put
inne
Lernen beginnen
other
wszystko
Lernen beginnen
all
tam
Lernen beginnen
there
olbrzymi
Lernen beginnen
large
na
Lernen beginnen
up
dodać
Lernen beginnen
add
ozywać
Lernen beginnen
use
nawet
Lernen beginnen
even
jak
Lernen beginnen
how
tutaj
Lernen beginnen
here
musieć
Lernen beginnen
must
każdy
Lernen beginnen
each
taki
Lernen beginnen
such
który
Lernen beginnen
which
jeśli
Lernen beginnen
if
rodzaj
Lernen beginnen
kind
wiele
Lernen beginnen
many
o
Lernen beginnen
about
blisko
Lernen beginnen
near
rzecz
Lernen beginnen
thing
ziemia
Lernen beginnen
earth
więcej
Lernen beginnen
more
móc
Lernen beginnen
could
powinien
Lernen beginnen
should
najwięcej
Lernen beginnen
most
rosnąc
Lernen beginnen
grow
ciągle
Lernen beginnen
still
niż
Lernen beginnen
than
pomiędzy
Lernen beginnen
between
móc
Lernen beginnen
may
trzymać
Lernen beginnen
keep
ostatni
Lernen beginnen
last
pozwolić
Lernen beginnen
let
jakiekolwiek
Lernen beginnen
any
myśl
Lernen beginnen
thought
drzewo
Lernen beginnen
tree
cześć
Lernen beginnen
part
krzyż
Lernen beginnen
cross
dostać
Lernen beginnen
get
daleko
Lernen beginnen
far
rysować
Lernen beginnen
draw
tylko
Lernen beginnen
only
podczas gdy
Lernen beginnen
while
nacisnąć
Lernen beginnen
press
każdy
Lernen beginnen
every
nasze
Lernen beginnen
our
niewiele
Lernen beginnen
few
wydawać się
Lernen beginnen
seem
proste
Lernen beginnen
simple
razem
Lernen beginnen
together
kilka
Lernen beginnen
several
nosić
Lernen beginnen
carry
w porządku
Lernen beginnen
fine
spadać
Lernen beginnen
fall
prowadzić
Lernen beginnen
lead
jeden raz
Lernen beginnen
once
podstawa, spód
Lernen beginnen
base
pewny
Lernen beginnen
sure
odpoczynek
Lernen beginnen
rest
las
Lernen beginnen
wood
zrobione
Lernen beginnen
done
główny
Lernen beginnen
main
wystarczająco
Lernen beginnen
enough
zwykły, prosty
Lernen beginnen
plain
zawierać
Lernen beginnen
contain
przód
Lernen beginnen
front
nad
Lernen beginnen
above
chociaż, jednak
Lernen beginnen
though
rozwijać
Lernen beginnen
develop
wkrótce
Lernen beginnen
soon
bezpośredni
Lernen beginnen
direct
poza
Lernen beginnen
pose
za, z tyłu
Lernen beginnen
behind
miara
Lernen beginnen
measure
pomnożyć
Lernen beginnen
multiply
nic
Lernen beginnen
nothing
wiatr
Lernen beginnen
wind
zostać
Lernen beginnen
stay
koło
Lernen beginnen
wheel
całkowity, ukończony
Lernen beginnen
complete
siła, zmuszać
Lernen beginnen
force
teren, obszar
Lernen beginnen
area
połowa
Lernen beginnen
half
decydować
Lernen beginnen
decide
skała
Lernen beginnen
rock
powierzchnia
Lernen beginnen
surface
porządek, rozkaz, zamówienie
Lernen beginnen
order
głęboki
Lernen beginnen
deep
kawałek
Lernen beginnen
piece
zajęty
Lernen beginnen
busy
od, odkąd
Lernen beginnen
since
cały
Lernen beginnen
whole
samolot
Lernen beginnen
plane
suchy
Lernen beginnen
dry
cud
Lernen beginnen
wonder
lepszy
Lernen beginnen
better
śmiać się
Lernen beginnen
laugh
prawdziwy
Lernen beginnen
true
podczas
Lernen beginnen
during
sprawdzić
Lernen beginnen
check
kształt
Lernen beginnen
shape
wczesny
Lernen beginnen
early
przynosić
Lernen beginnen
bring
szybki
Lernen beginnen
fast
tracić, spóźniać się
Lernen beginnen
miss
męczyć się
Lernen beginnen
distant
wypełniać
Lernen beginnen
fill
sięgać
Lernen beginnen
reach
mniej
Lernen beginnen
less
wielki
Lernen beginnen
grand
wiek
Lernen beginnen
century
jeszcze, mimo to
Lernen beginnen
yet
brać pod uwagę
Lernen beginnen
consider
fala, machać
Lernen beginnen
wave
kawałek, trochę
Lernen beginnen
bit
wybrzeże
Lernen beginnen
coast
teraźniejszy
Lernen beginnen
present
prawo
Lernen beginnen
law
cichy
Lernen beginnen
silent
silnik
Lernen beginnen
engine
wysoki
Lernen beginnen
tall
piasek
Lernen beginnen
sand
gleba, ziemia
Lernen beginnen
soil
szeroki
Lernen beginnen
wide
żeglować
Lernen beginnen
sail
przemysł
Lernen beginnen
industry
wartość
Lernen beginnen
value
mieć znaczenie
Lernen beginnen
matter
widok, pogląd
Lernen beginnen
view
koło, krążyć
Lernen beginnen
circle
jeszcze, inne
Lernen beginnen
else
podzielić
Lernen beginnen
divide
zawierać
Lernen beginnen
include
znaczenie, sens
Lernen beginnen
sense

Język angielski od podstaw

Wiele osób rozpoczynających przygodę z językiem angielskim, zarówno dzieci, jak i dorośli, ma problem z opanowaniem podstawowych słów i reguł. Nic w tym dziwnego, bowiem początki w nauce języka obcego są zawsze najtrudniejsze. Pojawia się wiele niezrozumiałych zlepków liter, nowe czasy czy zasady gramatyczne. Jednak najważniejsze jest to, aby podchodzić do nauki ze spokojem i zaangażowaniem. Podstawowe słówka z angielskiego powinien jednak poznać każdy uczący się tego języka. Jak je opanować? Na przykład z fiszkami!

Ucz się angielskiego z Fiszkoteką!

Fiszkoteka to zbiór różnorodnych fiszek interaktywnych, także takich poświęconych językom obcym. Można je przeglądać w obie strony, z polskiego na angielski i odwrotnie, odsłuchiwać, a nawet drukować. Na Fiszkotece znaleźć można m.in. podstawowe słówka z angielskiego. To idealna kolekcja dla wszystkich tych osób, starszych i młodszych, które dopiero zaczęły naukę angielskiego i pragną szybko opanować najważniejsze wyrazy.

Podstawowe słówka z angielskiego

Chcesz nauczyć się, jak jest po angielsku „albo”, „także”, „wszystko”, „tam” czy „blisko”? A może pragniesz poznać polskie tłumaczenie słów „still”, „should” lub „earth”? Wystarczy, że sięgniesz po laptopa lub smartfona i wejdziesz na Fiszkotekę! Interaktywne fiszki to nowoczesna metoda nauki, która pozwala opanować każdy materiał nie tylko szybko, ale i skutecznie. Z fiszek można także skorzystać, jeśli chce się poszerzyć wcześniej zdobytą wiedzę czy zrobić powtórkę przed sprawdzianem.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.