krótkie reakcje językowe ang

 0    28 Datenblatt    myre
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy mogę poprosić menu?
Lernen beginnen
Can I have the menu, please?
Chciałabym zamówić.
Lernen beginnen
I'd like to order.
Chciałabym złożyć zamówienie.
Lernen beginnen
I'd like to make/place/put an order.
O której godzinie rozpoczyna się film?
Lernen beginnen
What time does the film start?
Chciałabym wiedzieć o której rozpoczyna się film?
Lernen beginnen
I'd like to know what time the film starts?
Chciałabym wydłużyć wizę.
Lernen beginnen
I'd like to extend my visa.
Przykro mi z tego powodu.
Lernen beginnen
I'm so sorry about that.
Przykro mi to słyszeć.
Lernen beginnen
Sorry to hear that.
Ile kosztują bułki?
Lernen beginnen
How much are the rolls?
Ile kosztuje pączek?
Lernen beginnen
How much is the doughnut?
Czy nie miałby pan nic przeciwko jeśli otworzę okno?
Lernen beginnen
Do you mind if I open the window?
Jest tu troszkę gorąco.
Lernen beginnen
It's a bit hot in here.
Oczywiście, że nie.
Lernen beginnen
Not at all.
Przepraszam gdzie jest najbliższy hotel?
Lernen beginnen
Excuse me, where is the nearest hotel?
Czy mógłby mi pan wskazać drogę do/na...?
Lernen beginnen
Can you show me the way to...?
Jak mogę dostać się do/na...?
Lernen beginnen
How can I get to...?
Spóźniłam się do pracy/na rozmowę kwalifikacyjną.
Lernen beginnen
I was late for work/the interview.
Spóźniłam się do szkoły/na spotkanie.
Lernen beginnen
I was late for school/the meeting.
spóźnić się na coś/dokądś
Lernen beginnen
to be late for sth.
ponieważ ruch był okropny
Lernen beginnen
because the traffic was terrible
ponieważ utknęłam w korku
Lernen beginnen
because I got stuck in the traffic jam
utknąć gdzieś/w czymś (w windzie)
Lernen beginnen
to get stuck in sth (lift)
Zapomniałam wziąć ze sobą mój długopis.
Lernen beginnen
I forgot to take my pen with me.
Czy mógłbyś mi pożyczyć swój?
Lernen beginnen
Could you lend me yours?
Czy mogę pożyczyć twój?
Lernen beginnen
Could I borrow yours?
Chciałbym zaprosić cię na film do kina dzisiaj wieczorem.
Lernen beginnen
I'd like to take you out for the film to the cinema tonight.
Chciałabym zaprosić cię na obiad dziś wiczorem.
Lernen beginnen
I'd like to take you out for dinner this evening.
zaprosić kogoś na coś
Lernen beginnen
to take sb out for sth

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.