Podstawowe zwroty i frazy 3

 0    188 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cała prawda
Lernen beginnen
the whole truth
cała przyjemność po mojej stronie
Lernen beginnen
my pleasure
cała sprawa bokiem mi wyłazi
Lernen beginnen
I'm sick of the whole business
całe swoje życie
Lernen beginnen
all his life
całe szczęście że
Lernen beginnen
It was fortunate that
całkiem często
Lernen beginnen
quite often
całkiem długo
Lernen beginnen
quite a while
całkiem dobrze
Lernen beginnen
quite well
całkiem możliwe że
Lernen beginnen
it's quite possible that
całkiem nieźle
Lernen beginnen
not bad
całkiem prawdopodobne że
Lernen beginnen
it's quite probable that
całkiem się tutaj zgadzam
Lernen beginnen
I quite agree here
całkiem słusznie; o to właśnie chodzi
Lernen beginnen
that's the thing
całkiem spory zapas, ilość
Lernen beginnen
quite a good supply
całkiem w porządku
Lernen beginnen
quite alright
całkiem zapomniałem, kompletnie zapomniałem
Lernen beginnen
I've completely forgotten
całkowicie
Lernen beginnen
entirely
całkowicie się zgadzam
Lernen beginnen
I completely agree
całkowita racja
Lernen beginnen
dead right
cały boży dzień
Lernen beginnen
all day long, the whole blessed day
cały jestem podekscytowany
Lernen beginnen
I'm all excited
całym sercem
Lernen beginnen
with all my heart
całymi godzinami
Lernen beginnen
for hours together
całymi miesiącami
Lernen beginnen
for months on end
całymi setkami
Lernen beginnen
in hundreds
celowo
Lernen beginnen
on purpose, deliberately, intentionally, purposely
chcąc nie chcąc; siłą rzeczy
Lernen beginnen
owing to force of circumstances
chcesz powiedzieć że
Lernen beginnen
do you mean to say
chcesz żeby cię podwieźć?
Lernen beginnen
do you want a lift?
chcę podkreślić że
Lernen beginnen
I want to press the point
chcę powiedzieć jasno że
Lernen beginnen
I want to say clearly that
chcę się upewnić czy
Lernen beginnen
I want to make sure whether
chciałbym ale
Lernen beginnen
I'd like to but
chciałbym ci przypomnieć aby
Lernen beginnen
I'd like to remind you to
chciałbym mówić z panem Johnsem (TEL)
Lernen beginnen
I'd like to speak to Mr. Johnson
chciałbym pana przedstawić
Lernen beginnen
I'd like to introduce you to
chciałbym pani podarować tę książkę
Lernen beginnen
I would like to present you with this book
chciałbym panią zaprosić na kolację
Lernen beginnen
I'd like to invite you to dinner
chciałbym przedstawić
Lernen beginnen
I'd like to introduce
chciałbym wiedzieć czy
Lernen beginnen
I'd like to know if
chciałbym wyjaśnić jedno nieporozumienie
Lernen beginnen
I would like to clarify one misunderstanding
chciałbym wyrazić moją wdzięczność za
Lernen beginnen
I would like to express my gratitude for
chciałbym zaproponować
Lernen beginnen
I'd like to propose
chciałbym, żeby pan poznał
Lernen beginnen
I'd like you to meet
chciałbym życzyć wszelkiego powodzenia
Lernen beginnen
I'd like to wish you every success
chciałem tylko powiedzieć
Lernen beginnen
I just wanted to say
chętnie
Lernen beginnen
willingly
chłopiec pięcioletni
Lernen beginnen
a boy of five
chociaż
Lernen beginnen
although
chociażby nawet
Lernen beginnen
Even though
choćby najlepszy
Lernen beginnen
however good
chodzą słuchy że
Lernen beginnen
there's a story afloat that
chodzi mi o to że
Lernen beginnen
what I mean is that
chodzi o to czy
Lernen beginnen
the question is whether
chodź i pomóż mi
Lernen beginnen
come and help me
chodź na dół
Lernen beginnen
come on down
cholernie chce mi się
Lernen beginnen
I'm dying for
chwilami
Lernen beginnen
at times
chwileczkę
Lernen beginnen
hold on a second, just a moment
chwyciłeś o co chodzi? chwyciłeś myśl?
Lernen beginnen
got the idea?
chyba najlepiej
Lernen beginnen
perhaps the best
chyba nie mówisz poważnie!
Lernen beginnen
you can't be serious!
chyba tak
Lernen beginnen
I think so
chyba żartujesz!
Lernen beginnen
you must be joking!
chyba że
Lernen beginnen
unless
ciąg dalszy nastąpi
Lernen beginnen
to be continued
ciągle mnie ciekawi czy
Lernen beginnen
I'm still wondering whether
ciągle taki sam
Lernen beginnen
still the same
ciekaw jestem czy
Lernen beginnen
I wonder whether
cienko śpiewać; spuścić z tonu
Lernen beginnen
sing small
cieszę się, że ci się podoba
Lernen beginnen
I'm glad you like
cierpieć na bezsenność
Lernen beginnen
suffer from insomnia
cieszę się, że cię widzę
Lernen beginnen
I'm glad to see you
cieszę się że mogłem pomóc
Lernen beginnen
I'm glad I could help
cieszę się że pan tak sądzi
Lernen beginnen
I'm glad you think so
cieszę się że pana poznałem
Lernen beginnen
I'm glad I met you
cieszy mnie to; miło mi to słyszeć
Lernen beginnen
I'm glad to hear it
ciężkie czasy
Lernen beginnen
hard times
ciężko się zdecydować
Lernen beginnen
it's hard to decide
ciut bardziej, ciut więcej
Lernen beginnen
a bit more
co będzie, jeśli; co się stanie, jeśli
Lernen beginnen
what happens if
co by pan powiedział na
Lernen beginnen
What would you say to
co było, to było
Lernen beginnen
let bygones be bygones
co byś radził?
Lernen beginnen
what would you advise?
co byś zalecał?
Lernen beginnen
what would you recommend?
co byś zrobił w mojej sytuacji?
Lernen beginnen
what would you do in my position?
co cię gryzie? czym się martwisz?
Lernen beginnen
what's eating you?
co cię opętało?, co cię naszło?, co się z tobą dzieje?
Lernen beginnen
what has come over you?
co cię tutaj sprowadza?
Lernen beginnen
what good wind brings you here?
co do (kogoś)
Lernen beginnen
as for
co do jednego
Lernen beginnen
to a man
co drugi
Lernen beginnen
every other
co go to obchodzi?
Lernen beginnen
what does he care?
co jakiś czas
Lernen beginnen
every now and then
co jest co
Lernen beginnen
what's what
co jest nie w porządku?
Lernen beginnen
what's wrong?
co jeszcze? a teraz co?
Lernen beginnen
what's next
co mnie najbardziej uderza jest
Lernen beginnen
what beats me is
co mnie to obchodzi?
Lernen beginnen
What do I care?
co mogę dla pana zrobić?
Lernen beginnen
What can I do for you?
co mogę panu podać?
Lernen beginnen
what can I get you?
co mówiłeś?
Lernen beginnen
what did you say?
co mu z tego przyjdzie?
Lernen beginnen
what will it profit him?
co myślisz o
Lernen beginnen
what do you think of
co najmniej
Lernen beginnen
at least, at the very least
co najwyżej
Lernen beginnen
at most
co nowego?
Lernen beginnen
what's new?
co o nim sądzisz?
Lernen beginnen
what you think of him?
co ona chciała przez to powiedzieć? co oznaczały jej słowa?
Lernen beginnen
what did she mean by saying that?
co pamiętam to
Lernen beginnen
what I remember is
co przez to rozumiesz? co to ma znaczyć?
Lernen beginnen
what do you intend by that?
co się stało?
Lernen beginnen
what's happened?
co się stało?, w czym rzecz?
Lernen beginnen
what's the matter?
co się z tobą dzieje? o co ci chodzi? co ci się stało?
Lernen beginnen
what's the matter with you?
co sił w nogach; pędem
Lernen beginnen
at full pelt
co słychać? jak ci leci?
Lernen beginnen
how are things going?
co słychować?
Lernen beginnen
how's things?
co szczególnie lubię
Lernen beginnen
what I particularly enjoy
co to było?
Lernen beginnen
what was that?
co to ciebie właściwie obchodzi?
Lernen beginnen
what's it to you?
co to za różnica? co ci zależy?
Lernen beginnen
what does it matter?
co to znowu było?
Lernen beginnen
what was that again?
co tu się dzieje?
Lernen beginnen
What's going on here?
co ty sugerujesz?
Lernen beginnen
what are you getting at?
co tylko zechcesz
Lernen beginnen
anything you like
co więcej
Lernen beginnen
what's more
co z tym złego?
Lernen beginnen
what's wrong with that?
co za idiota!
Lernen beginnen
what an idiot!
co za przyjemna niespodzianka!
Lernen beginnen
what a pleasant surprise!
co za pytanie!
Lernen beginnen
what a question!
co za skandal!
Lernen beginnen
what a shame!
co za szczęśliwe spotkanie!
Lernen beginnen
well met!
co za tupet
Lernen beginnen
what a nerve
co za ulga!
Lernen beginnen
what a relief!
co za wspaniała nowina!
Lernen beginnen
what terrific news!
co za wspaniały pomysł!
Lernen beginnen
what a splendid idea
co za zbieg okoliczności!
Lernen beginnen
what a coincidence!
codziennego użytku
Lernen beginnen
of daily use
cokolwiek w tym rodzaju
Lernen beginnen
anything of that nature
coraz gorzej
Lernen beginnen
from bad to worse
coraz lepiej
Lernen beginnen
better and better
coraz wyżej
Lernen beginnen
up and up
coś ci powiem, wiesz co?
Lernen beginnen
I’ll tell you what
coś jest nie w porządku
Lernen beginnen
there is something wrong
coś mi mówi że
Lernen beginnen
something tells me that
coś mi się nie wydaje
Lernen beginnen
I'm not so sure
coś mi się wydaje że
Lernen beginnen
I have a vague idea that
coś nie tak? coś na rzeczy?
Lernen beginnen
is anything the matter?
coś nie tak z?
Lernen beginnen
anything wrong with?
coś trzeba z tym zrobić; coś musi być z tym zrobione
Lernen beginnen
something must be done about it
coś tu jest nie tak; coś tu nie gra
Lernen beginnen
something is wrong with this
coś w tym jest
Lernen beginnen
there is something to it
coś w tym rodzaju, guście
Lernen beginnen
something of the kind
coś wspólnego
Lernen beginnen
something in common
cóż jest takiego ciekawego w?
Lernen beginnen
what's so interesting about?
cóż mogę powiedzieć?
Lernen beginnen
what can I say?
cóż na to poradzę?
Lernen beginnen
how can I help it?
cóż to może być?
Lernen beginnen
what that may be?
cudownie
Lernen beginnen
marvellous
cudzoziemiec
Lernen beginnen
foreigner
czarne na białym
Lernen beginnen
in black and white
czarny, feralny dzień
Lernen beginnen
a black day
czarujący
Lernen beginnen
charming
czas kończyć, już czas
Lernen beginnen
time's up
czas leci!
Lernen beginnen
time flies!
czas leci; czas ucieka
Lernen beginnen
time's running out
czas leci jak strzała
Lernen beginnen
Time flies like an arrow
czas leczy rany
Lernen beginnen
time heals all wounds
czas letni
Lernen beginnen
Summer time
czas mija; czas płynie
Lernen beginnen
time goes by
czas na
Lernen beginnen
it's time for
czas płynie
Lernen beginnen
time passes
czas pokaże czy
Lernen beginnen
time will tell if
czas się wlecze
Lernen beginnen
time drags
czas się skończył
Lernen beginnen
time's up
czas stanął w miejscu
Lernen beginnen
time stood still
czas upływa
Lernen beginnen
time elapses
czas wolny
Lernen beginnen
free time, leisure time
czas zaczynać
Lernen beginnen
it's time we started
czasami znaczy
Lernen beginnen
sometimes means
czasochłonny
Lernen beginnen
consumptive of time
czasy się zmieniają
Lernen beginnen
times are changing
puste słowa
Lernen beginnen
empty words
czego pan sobie życzy?
Lernen beginnen
what do you wish?
czego potrzebuję to
Lernen beginnen
what I need is
czego szczególnie nie lubię
Lernen beginnen
what I particularly dislike
czekać długo
Lernen beginnen
to wait long
czekaj
Lernen beginnen
hold on

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.