Popularne zwroty cz.1

 0    137 Datenblatt    slivia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy możesz mi pomóc?
Lernen beginnen
Can you help me?
Potrafię to zrobić.
Lernen beginnen
I can do it.
jesteś w dobrych rękach
Lernen beginnen
You're in good hands.
W czym mogę pomóc? (Jak mogę pomóc?)
Lernen beginnen
How can I help you?
czarny kot
Lernen beginnen
a black cat
Potrafię to otworzyć.
Lernen beginnen
I can open it.
pies i kot
Lernen beginnen
a dog and a cat
Leje jak z cebra
Lernen beginnen
Is raining cats and dogs.
nic oprócz pieniędzy
Lernen beginnen
nothing but the money
Pobaw się z nim, ale przestań płakać.
Lernen beginnen
Play with him but stop crying.
przy drzwiach
Lernen beginnen
by the door
Ale przynieś to z powrotem jutro.
Lernen beginnen
But bring it back tomorrow.
przy oknie
Lernen beginnen
by the window
Zadzwoń do mnie jutro
Lernen beginnen
Call me tomorrow.
Mów mi Mike.
Lernen beginnen
Call me Mike.
czarna noc
Lernen beginnen
a black night
mój starszy chłopach
Lernen beginnen
my older boy
mężczyzna w czerni
Lernen beginnen
a man in black
Jesteś teraz dużym chłopcem.
Lernen beginnen
You're a big boy now.
duży, czarny pies
Lernen beginnen
a big, black dog
lepszy niż przedtem
Lernen beginnen
better than before
To jest mój najlepszy pies.
Lernen beginnen
Its my best dog.
On jest najlepszy.
Lernen beginnen
Hes the best.
najlepiej spożyć przed
Lernen beginnen
best before
Idź tam zanim będzie za późno
Lernen beginnen
Go there before its too late.
zanim pójdziesz do łóżka
Lernen beginnen
before you go to bed
jeść w łóżku
Lernen beginnen
to eat in bed
pokój z łóżkiem
Lernen beginnen
a room with a bed
Chcę zostać twoją przyjaciółką.
Lernen beginnen
I want to become your friend.
Jak zostać mężczyzną?
Lernen beginnen
How to become a man?
Dlaczego? Bo tego chcę.
Lernen beginnen
Why? Because I want it.
Bo jesteś stary.
Lernen beginnen
Because you are old.
Chcę być twoim przyjacielem.
Lernen beginnen
I want to be your friend.
Bądź dobry dla swojej kobiety.
Lernen beginnen
Be good to your woman.
zły dzień
Lernen beginnen
a bad day
dobrzy i źli ludzie
Lernen beginnen
good men and bad men
To jest niedobre dla ciebie.
Lernen beginnen
Its bad for you.
Chcę to z powrotem. (mieć)
Lernen beginnen
I want it back.
Wrócę wkróce.
Lernen beginnen
Ill be back soon.
Proszę wróć!
Lernen beginnen
Please come back!
Wróciłem. (jestem z powrotem.)
Lernen beginnen
I'm back.
Odejdź.
Lernen beginnen
Go away.
daleko stąd
Lernen beginnen
far away from here
w domu
Lernen beginnen
at home
Poproś o pomoc.
Lernen beginnen
Ask for help.
Nie pytaj mnie.
Lernen beginnen
Don't ask me.
Spytaj swojego ojca.
Lernen beginnen
Ask your father.
tak zimno jak dzisiaj
Lernen beginnen
as cold as today
w twoim wieku (tak stary jak ty)
Lernen beginnen
as old as you
o piątej
Lernen beginnen
at five oclock
Jak może wiesz...
Lernen beginnen
As you may know...
Nie złam ręki.
Lernen beginnen
Don't break your arm.
którekolwiek dziecko
Lernen beginnen
any child
Jakiekolwiek łóżko będzie dobre.
Lernen beginnen
Any bed will be good.
Jedz i pij.
Lernen beginnen
Eat and drink.
mężczyźni i kobiety
Lernen beginnen
men and women
mężczyzna i kobieta
Lernen beginnen
a man and a woman
Nie połam sobie palców.
Lernen beginnen
Don't break your fingers.
Zatrzymaj się albo upadniesz.
Lernen beginnen
Stop or you'll fall down.
Znajdź swojego ojca!
Lernen beginnen
Find yore father!
Znajdźmy trochę jedzenia!
Lernen beginnen
Lets find some food!
okrągły stół
Lernen beginnen
a round table
Jest zbyt wcześnie, żeby to stwierdzić.
Lernen beginnen
Its too early to tell.
wczesny ranek
Lernen beginnen
early morning
każdy z nich
Lernen beginnen
each of them
Czy chcesz drinka?
Lernen beginnen
Do you want a drink?
Ten kot pije tylko wodę.
Lernen beginnen
This cat drinks only water.
Wypij to wszystko.
Lernen beginnen
Drink it all.
Idź tą ulicą
Lernen beginnen
Go down the street.
Zamknij drzwi.
Lernen beginnen
Close the door.
Użyj swego palca.
Lernen beginnen
Use your finger.
Nie mogę znaleźć mojego psa.
Lernen beginnen
I cant find my dog.
Zrób to natychmiast!
Lernen beginnen
Do it now!
Ten pies jest bardzo stary.
Lernen beginnen
This dog is very old.
Opowiedz mi o tym.
Lernen beginnen
Tell me about it.
krótkie dni i długie noce
Lernen beginnen
short days and long nights
Proszę, nie płacz znowu.
Lernen beginnen
Please, don't cry again.
Nadejdzie taki dzień...
Lernen beginnen
A day will come...
Przyjdź znowu jutro!
Lernen beginnen
Come again tomorrow!
bardzo zimny dzień
Lernen beginnen
a very cold day
zimne oczy
Lernen beginnen
cold eyes
Jest dziś bardzo zimno.
Lernen beginnen
Its very cold today.
To po prostu duże dziecko.
Lernen beginnen
Its just a big child.
Usiądź na krześle.
Lernen beginnen
Sit down on the chair.
szybki kot
Lernen beginnen
a quick cat
mój najlepszy przyjaciel
Lernen beginnen
my best friend
od rana do wieczora
Lernen beginnen
from morning till evening
przyjaciel z pracy
Lernen beginnen
a fiend from work
Daj mi to!
Lernen beginnen
Give it to me!
Nie zabieraj mi tego!
Lernen beginnen
Don't take it away from me!
Ta dziewczyna da ci swoje serce.
Lernen beginnen
This girl will give you her heart.
dostać prezent
Lernen beginnen
to get a present
Nie potrafię latać.
Lernen beginnen
I cannot fly.
pierwsza miłość
Lernen beginnen
first love
koniec roku
Lernen beginnen
the end of the year
koniec wszytkiego
Lernen beginnen
the end of everything
Musimy to zakończyć.
Lernen beginnen
We must end this.
znowu i znowu
Lernen beginnen
again and again
To najwyższy czas.
Lernen beginnen
Its high time.
Jesteśmy wysoko na szczycie.
Lernen beginnen
We are high - on the top.
List do ciebie jest tutaj.
Lernen beginnen
The letter for you is here.
dziewczyna i chłopak
Lernen beginnen
a girl and a boy
nie zawsze, ale często
Lernen beginnen
not always but often
Zawsze będę cię kochać.
Lernen beginnen
I will always love you.
cały czas
Lernen beginnen
all the time
wszystkie pieniądze
Lernen beginnen
all the money
wy wszyscy
Lernen beginnen
all of you
Nie jestem temu przewciwny.
Lernen beginnen
I'm not against it.
Każdy kogoś kocha.
Lernen beginnen
Everybody loves somebody.
oko za oko
Lernen beginnen
an eye for an eye
Czy wszystko jest w porządku?
Lernen beginnen
Is everything all right?
Chcę cię znów zobaczyć.
Lernen beginnen
I want see you again.
Zaczekajmy na wszystkich.
Lernen beginnen
Lets wait for everybody.
każdy pies
Lernen beginnen
every dog
wczesny wieczór
Lernen beginnen
early evening
brać i dawać
Lernen beginnen
to take and give
Proszę, nie odchodź!
Lernen beginnen
Please, don't go!
pojechać samochodem
Lernen beginnen
to go by car
On jest dobrym człowiekiem.
Lernen beginnen
Hes a good man.
Idź spać.
Lernen beginnen
Go to sleep.
Pomóż mi!
Lernen beginnen
Help me!
Daj mi swoje serce.
Lernen beginnen
Give me your heart.
Częstuj się
Lernen beginnen
Help yourself.
Twoja głowa ci pomoże.
Lernen beginnen
Your head will help you.
Czy to jest jej pies?
Lernen beginnen
Is it her dog?
To pomaga mi myśleć.
Lernen beginnen
It helpsme think.
jej ostatni list
Lernen beginnen
her last letter
Nie rób tego!
Lernen beginnen
Don't do it!
ponad innymi ludźmi
Lernen beginnen
above other people
nigdy wiecej
Lernen beginnen
never again
życie po życiu
Lernen beginnen
life after life
po pracy
Lernen beginnen
after work
niebo nad nami
Lernen beginnen
the sky above us
Co o tym sądzisz?
Lernen beginnen
What do you think about it?
pojutrze
Lernen beginnen
the day after tomorrow
Nie jedz zbyt dużo.
Lernen beginnen
Don't eat to much.
Zdjedz ile tylko możesz.
Lernen beginnen
Eat as much as you can.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.