Potoczny, slangowy angielski z ulic Londynu

 0    14 Datenblatt    azisa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jak leci? Jak się dziś czujesz?
Lernen beginnen
How's it going? How are u feeling today?
Pozdrawiać kogoś
Oni zawsze pozdrawiają się za pomocą tajnego kodu.
Lernen beginnen
to greet sb
They always greet each other with a secret code.
Mała!
Cześć, mała! Jak się masz?
Lernen beginnen
Hen
Hello hen, how are you?
Trzymać się z dala
Trzymałbym się z daleka od tej latawicy.
Lernen beginnen
To keep away from
I'd keep away from that floozie.
Chęć, napalony
On jest na ciebie napalony
Lernen beginnen
Hots
He's got the hots for you.
Kumpel, stary
Cześć stary, jak leci?
Lernen beginnen
Homeboy, homey
Hey, homeboy, how's it going?
Stary babsztyl
Ten stary babsztyl z sąsiedztwa znów narzekał na moją muzykę.
Lernen beginnen
Old bag
The old bag next door's been complaining about my music again.
Moi starzy
Moi starzy naprawdę działają mi ostatnio na nerwy.
Lernen beginnen
My folks
My folks have really been getting on my nerves recently.
Dzieciak
Tamten dzieciak to brat Jane.
Lernen beginnen
Nipper, sprog
The sprog over there is Jane's brother.
Mądrala
Posłuchajcie tych mądrali!
Lernen beginnen
cleverclog
Listen to cleverclogs here!
Z piekła rodem
Ona jest siostrą z piekła rodem.
Lernen beginnen
from hell
She's the sister from hell.
Dziwaczeć
Ona na stare lata trochę dziwaczeje.
Lernen beginnen
go loopy
She is going a bit loopy in her old age.
Wściec się
Twój mąż dostanie piany, jak cię tutaj zobaczy.
Lernen beginnen
freak out
Your husband will freak out if he sees you here.
Babcia
Lernen beginnen
Nan, grandma, granny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.