prątki i inne G+

 0    26 Datenblatt    mateuszpajer
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Ściana komórkowa Mycobacterium
Lernen beginnen
dużo lipidów (hydrofobowy charakter, oporność na środki chemiczne)
Kwasooporność prątków
Lernen beginnen
po zabarwieniu nie ulegają odbarwieniu pod wpływem rozcieńczonych kwasów
Mycobacterium wywołujące zakażenia u ludzi
Lernen beginnen
M. tuberculosis, M. leprae, M. avium, M. kansanii, M. fortutitum, M. chelonae, M. abscessus
Kryteria klasyfikacji do prątków
Lernen beginnen
kwasooporność, obecność kwasów mykolowych, dużo C i G w DNA
Inne bakterie kwasooporne
Lernen beginnen
Nocardia, Rhodococcus, Tsukamurella, Gordonia
Ściana komórkowa prątków
Lernen beginnen
dużo lipidów, gruba warstwa peptydoglikanu, brak błony zewnętrznej, zakotwiczony w cytoplazmie lipoarabinomannan (LAM)
co to jest PPD
Lernen beginnen
oczyszczone pochodne białkowe, rozsiane w ścianie prątków, stosowane w testach skórnych na M. tuberculosis
Klasyfikacja Runyona prątków
Lernen beginnen
1. wolno rosnące fotochromogeny (M. kansaii, M. marinum) 2. Wolno rosnące skotochromogeny (M. gordonae) 3. Wolno rosnące prątki niefotochromoenne (M. avium, M. intracellulare) 4. Prątki szybko rosnące(M. abscessus, chelonae)
Działanie M. tub.
Lernen beginnen
infekcja w małych zakaźnych kropelkach. Do pęcherzyków i fagocytoza przez makrofagi. Uniemożliwiają fuzję lizosomu z fagosomem (unikają zniszczenia). Makrofagi wydzielają Il-12 i TNFalfa
Epidemiologia gruźlicy
Lernen beginnen
człowiek to jedyny naturalny rezerwuar, zakażenie przez wdychanie zakaźnych aerozoli, 1/3 populacji zarażona
Gruźlica płucna
Lernen beginnen
najczęstsza; u 5% pc mających kontakt z prątkami rozwinie się w 2 lata, podstepny poczatek
Patogeneza M. leprae
Lernen beginnen
wywołuje trąd (ch. Hansena), b. długi okres inkubacji, objawy 20 lat po zarażeniu
Patogeneza trądu tuberkuloidowego (skąpoprątkowy, gruzełkowaty)
Lernen beginnen
silna odpowiedź komorkowa, obecność ziarniniaków, mała liczba bakterii
Patogeneza trądu lepromatycznego (licznoprątkowy, Guzowaty)
Lernen beginnen
silna odpowiedź humoralna, dużo bakterii w makrofagach skóry i kom Schwanna. NAJBARDZIEJ ZAKAŹNA POSTAĆ
Wykrywanie trądu
Lernen beginnen
M. leprae nie rosną na sztucznych pożywkach, potrzebne badania hist-pat, testu z leprominą (jeśli t. tuberkuloidowy) i wykazania bakterii w zmianach skórnych
Wygląd t. tuberkuloidowego
Lernen beginnen
lżejsza postać, obecność plamek lub przebarwień na skórze; postać lepromatyczma rozsiane ziarninowate zmiany skórne
Skład kompleksu M. avium (MAC)
Lernen beginnen
M. avium i M. intracellulare
Postaci zapalenia płuc od MAC
Lernen beginnen
1. palący mężczyźni w średnim wieku 2. starsze niepalące kobiety(znaczna śmiertelność, choroba Lady Windermere) 3. pojedyncza grudka w płucach
co prawdopodobnie powoduje ch. Crohna
Lernen beginnen
M. avium podgat. paratuberculosis
Ktore prątkli powodują infekcje skórne?
Lernen beginnen
M. ulcerans, M. marinum, M. haemophilum
Które prątki wywołują choroby podobne do gruźlicy?
Lernen beginnen
M. bovis, M. kansaii
Które prątki są szybko rosnące?
Lernen beginnen
M. abscessus, chelonae, fortuitum; rzadko powodują infekcje rozsiane (penetrują tkanki głębokie), bardziej podatne na konwencjonalne antybiotyki niż na leki p/gruźlicze
Śródskórny test tuberkulinowy
Lernen beginnen
badanie oceniające ekspozycję pacjenta na M. tuberculosis; dodani wynik 3-4 tygodnie po kontakcie z prątkami. Zalecanym antygenem jest oczyszczona pochodna białkowa PPD
Test gamma-interferonowy na M. tuberculosis
Lernen beginnen
Bardziej czuły i swoisty niż test PPD- poziom interferonu syntetyzowanego przez limfocyty T
Najszybsze wykrywanie prątków
Lernen beginnen
metoda mikroskopowa- barwienie fuksyną karbolową- metoda Ziehl Neelsena lub Kinyouna; barwienie barwnikami fluorochromowymi (auramina i rodamina- metoda Truanta- najczulsza)
Szczepy MDR oporne M, tuberculosis
Lernen beginnen
oporne na izoniazyd, rifampicyn i

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.