Prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne

 0    6 Datenblatt    adrianzabkowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Prawa do pracy
Lernen beginnen
są to prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz, godziwej płacy rodzinnej" która zapewnia odpowiedni poziom życia
Prawa rodziny
Lernen beginnen
jest to prawo rodziny do ochrony i pomocy, a także prawo matki do szczególnej ochrony przed urodzeniem dziecka i po urodzeniu
Prawo do godnego poziomu życia
Lernen beginnen
Jest to prawo do wyżywienia, ubrania i mieszkania oraz prawo do stałego polepszania warunków bytowych
Prawo do zdrowia
Lernen beginnen
Jest to prawo do korzystania z możliwie najlepszego stanu zdrowia fizyczego i psychicznego ale także nakłada obowiązek dbałość o zdrowie własne i zdrowie innych
Prawo do nauki
Lernen beginnen
nakłada ono obowiązek kształcenia na poziomie podstawowym
Prawa kulturalne
Lernen beginnen
są to prawa do korzystania z dorobku cywilizacyjnego i prawo do prowadzenia badań naukowych

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.