Prawa i zasady w fizyce

 0    15 Datenblatt    saren
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Energia kinetyczna
Lernen beginnen
Energia kinetyczna ciała równa jest pracy, jaką należy wykonać, by to ciało rozpędzić od prędkości 0 (względem przyjętego układu odniesienia) do danej prędkości.
Energia potencjalna
Lernen beginnen
Energią potencjalną (Ep) nazywamy energię ciała pozostającego w spoczynku. Wyróżniamy dwa rodzaje energii potencjalnej:
Prędkość kątowa
Lernen beginnen
Wielkość wektorowa opisująca ruch obrotowy (np. ruch po okręgu). Jest wektorem (pseudowektorem) leżącym na osi obrotu i skierowanym zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej.
Prędkość liniowa
Lernen beginnen
Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym jest stała (zarówno jej kierunek i wartość).
Moment pędu punktu materialnego
Lernen beginnen
momentem pędu ciała nazywamy iloczyn wektorowy promienia wodzącego ciała i jego pędu:
energia kinetyczna bryły
Lernen beginnen
Energia kinetyczna bryły jest równa sumie energii kinetycznych wszystkich punktów materialnych tej bryły
Bezwładność
Lernen beginnen
właściwość wszystkich ciał materialnych, polegająca na tym, że w inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa siła lub działające siły równoważą się, to porusza się ono ruchem jednostajnym lub pozostaje w spoczynku.
Moment bezwładności
Lernen beginnen
Miara bezwładności ciała w ruchu obrotowym względem określonej, ustalonej osi obrotu.
Moment siły
Lernen beginnen
Moment siły (moment obrotowy) siły F względem punktu O – iloczyn wektorowy promienia wodzącego r, o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły, oraz siły F:
Moment pędu bryły sztywnej
Lernen beginnen
Moment pędu bryły sztywnej L będzie równy sumie momentów pędu poszczególnych punktów bryły
Kiedy energia mechaniczna jest stała?
Lernen beginnen
W przypadku ruchu ciał w polu grawitacyjnym bez tarcia. Ciało może lecieć itp. Jednak nie może występować tarcie, lub inne sytuacje, w których energia mechaniczna ulega zmianom (np. oddawanie energii za pomocą sił elektrycznych, czy magnetycznych.
1 zasada zachowania energii mechanicznej
Lernen beginnen
W dowolnym ruchu przebiegającym bez tarcia (i innych strat energii) energia mechaniczna układu izolowanego jest stała. Emechaniczna = const
Zasada zachowania pędu
Lernen beginnen
Jeżeli na jakiś układ ciał nie działają siły (oddziaływania) zewnętrzne, wtedy układ ten ma stały pęd. Czyli, zapisując to wzorami: jeżeli F = 0, to p = const Lub jeszcze inaczej: Zmienić pęd układu może tylko siła działająca z zewnątrz układu.
pęd
Lernen beginnen
wielkość fizyczna opisująca ruch obiektu fizycznego. Pęd mogą mieć wszystkie formy materii, np. ciała o niezerowej masie spoczynkowej, pole elektromagnetyczne, pole grawitacyjne.
Zasada zachowania momentu pędu
Lernen beginnen
Moment pędu bryły pozostaje stały, gdy nie działa na nią żaden moment siły zewnętrznej.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.