Z fizyką za panbrat!

 0    25 Datenblatt    kumpel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Podaj definicję słowa fizyka
Lernen beginnen
Nauka o przyrodzie w najszerszym znaczeniu tego słowa. Fizycy badają właściwości i przemiany materii i energii oraz oddziaływanie między nimi.
Podaj definicję układ SI
Lernen beginnen
Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar. Jest stworzony w oparciu o metryczny system miar. Jednostki w układzie SI dzielą się na podstawowe i pochodne.
Podstawowe jednostki układu SI
Lernen beginnen
Obecnie układ SI zawiera 7 jednostek podstawowych. Nazwa Jednostka Wielkość fizyczna metr [m] długość kilogram [kg] masa sekunda [s] czas amper [A] natężenie prądu elektrycznego kelwin [K] temperatura kandela [cd] natężenie światła, światłość mol [mol] liczność materii
Podaj pierwszą zasadę dynamiki(zasada bezwładności)
Lernen beginnen
Jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
Podaj drugą zasadę dynamiki
Lernen beginnen
Jeśli siły działające na ciało nie równoważą się (czyli siła wypadkowa jest różna od zera), to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. F=ma
Podaj trzecią zasdę dynamiki
Lernen beginnen
Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia (każda działa na inne ciało).
Podaj definicję Płynu nienewtonowskiego
Lernen beginnen
Płyn o właściwościach lepkosprężystych, zachowuje się jak ciecz lepka lub materiał sprężysty w zależności od skali czasu. Molekuły w tym płynie są łączone luźno, ale pod wpływem nacisku formują sie w uporządkowaną strukturę zachowując się jak ciało stałe.
Podaj trzy fundamentalne zasady mechaniki płynów
Lernen beginnen
-zasada zachowania masy -zasada zachowania pędu -hipoteza ciągłości ośrodka
Wyjaśni pojęcie elektrostatyka
Lernen beginnen
To dziedzina fizyki zajmująca się oddziaływaniami pomiędzy nieruchomymi ładunkami elektrycznymi. Oddziaływania te zwane są elektrostatycznymi. Elektrostatyka rozpatruje też ładunki poruszające się, o ile pomija się wszystkie efekty wynikające z ruchu ładunków z wyjątkiem zmiany ilości ładunku.
Wyjaśni prawo Pascala
Lernen beginnen
Jeżeli na płyn (ciecz lub gaz) w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to (pomijając ciśnienie hydrostatyczne) ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu.
Wyjaśni prawo Archimedesa
Lernen beginnen
Podstawowe prawo hydro- i aerostatyki określające siłę wyporu. Na ciało zanurzone w płynie (cieczy, gazie lub plazmie) działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartego płynu. Siła ta jest wypadkową wszystkich sił parcia płynu na ciało.
Pdaj wzór na moc
Lernen beginnen
P=W/t W - praca T - czas
Podaj wzór na prędkość w ruchu jednostajnym
Lernen beginnen
V=s/t s - droga przebyta przez ciało t - czas ruchu ciała
Podaj wzór na ciśnienie
Lernen beginnen
Pa = F/S F - siła S - powierzchnia
Podaj wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyśpieszonym
Lernen beginnen
S=atkw/2 a - przyśpieszenie ciała t kw - czas ruchu
Podaj wzór na ciśnienie hydrostatyczne
Lernen beginnen
Fw = ς g h ς - gęstość cieczy g - przyspieszenie ziemski h - wysokość słupa cieczy
Podaj wzór dzięki któremu obliczmy przebytą drogę w spadku swobodnym ciała
Lernen beginnen
h=gtkw/2 g - przyśpieszenie ziemski tkw - czas ruchu
Podaj wzór na pęd ciała
Lernen beginnen
P=mv m - masa ciała v - prędkość ciała
Pdaj wzór na prcę
Lernen beginnen
W=Fs F - siła s - przemieszczenie
Podaj warunek równowagi dźwigni
Lernen beginnen
F1r1=F2r2 F - wartość siły r - długość ramion
Podaj związek pomiędzy okresem oraz częstotliwością
Lernen beginnen
f=1/T T=1/f f - częstotliwość T - czas (okres drgań)
Co to jest prąd elektryczny?
Lernen beginnen
Jest to uporządkowany przepływ ładunków elektrycznych
Jaka jest jednostka napięcia prądu elektrycznego
Lernen beginnen
1 Wolt - [1V]
Jaka jest jednostka natężenia prądu elektrycznego
Lernen beginnen
1 amper [1A]
Co to jest woltomierz?
Lernen beginnen
Urządzenia służące do pomiaru napięcia elektrycznego, pomiędzy dwoma punktami obwodu. Woltomierz podłącza się do obwodu w sposób równoległy.

Kommentare:

lysy123456 er schrieb: 2011-01-16 16:28:58
Kilka fiszek dobrych ale wątpię że da się z tego czegokolwiek nauczyć. Ogólnie nie po to są fiszki żeby w nich wypracowania pisać.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.