prawo i przestępczość / przestępstwa i wykroczenia

 0    26 Datenblatt    andyb1211
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
napad z bronią w ręku
Odsiaduje wyrok trzech lat za napad z bronią w ręku.
Lernen beginnen
armed robbery
He's serving a three year sentence for armed robbery.
podpalenie
Podejrzewano podpalenie, ale nie znaleziono dowodów
Lernen beginnen
arson
Arson was suspected, though it was never proved
zabójstwo
To było tylko przedstawienie, cały ten zamach, aby usprawiedliwić jego czyny
Lernen beginnen
assassination
It was all just theatre, an almost- assassination meant to justify his acts
napad
Została napadnięta na ulicy w biały dzień
Lernen beginnen
assault
She was assaulted in the street in broad daylight.
szantaż
Nigdy nie byłam szantażowana
Lernen beginnen
blackmail
' ve never dealt with blackmail before
zastraszanie, terroryzowanie
W gimazjach i liceach rośnie podobno poziom brutalności starszych uczniów wobec młodszych.
Lernen beginnen
bullying
In junior high and high schools, they say insidious forms of bullying are on the rise for prefects against juniors.
przekupstwo
On próbował przekupić policjanta i wtedy on zakuł go w kajdanki.
Lernen beginnen
bribery
He tried to bribe the police officer, and then he handcuffed him.
oszustwo
Uzupełnił swój dochód tym i innymi oszustwami.
Lernen beginnen
confidence trick
He supplemented his income with this and other confidence tricks.
zaśmiecanie
Ludzie, którzy śmiecą będą surowo karani.
Lernen beginnen
dropping litter (littering)
People who drop litter will be severely punished.
handel narkotykami
Został skazany na 11 lat więzienia za międzynarodowy handel narkotykami.
Lernen beginnen
drug traffic
He was sentenced to 11 years for international drug trafficking.
malwersacja, defraudacja
Dzięki tym dowodom okazało się, że zdefraudował pieniądze.
Lernen beginnen
embezzlement
This evidence revealed him to be an embezzler
fałszerstwo
Całkiem niezłe... ale jednak... fałszerstwo
Lernen beginnen
forgery
Credible attempt, but... nonetheless... a forgery
oszustwo
Trudno oszacować straty podatkowe wynikające z oszustw.
Lernen beginnen
fraud
The tax losses due to fraud are difficult to assess.
porwanie samolotu
Samolot prezydencki Air Force One został uprowadzony
Lernen beginnen
hijacking
The president' s plane, " Air Force One, " has been hijacked
zabójstwo
Michael musi się przyznać do nieumyślnego zabójstwa
Lernen beginnen
homicide
Michael has got to plead excusable homicide
porwanie
Porwanie to poważne przestępstwo
Lernen beginnen
kidnapping
Kidnapping is a federal offence
kradzież
Adam zajął się drobnymi kradzieżami
Lernen beginnen
larceny
Adam turned to petty larceny
nieumyślne spowodowanie śmierci
Oskarżono go o nieumyślne spowodowanie śmierci i skazano na cztery lata.
Lernen beginnen
manslaughter
He was convicted of manslaughter and sentenced to four years.
napad uliczny (w celu rabunku)
Te obszary mają skłonność szczególnie do bandyckich napadów - unikać ich
Lernen beginnen
mugging
These areas are especially prone to muggings - avoid them.
morderstwo
W sprawach morderstw trwa śledztwo i tyle mogę powiedzieć prasie
Lernen beginnen
murder
The murder investigation is ongoing. That' s all I can share with the press
zakłócanie spokoju, hałasowanie
Hałas ruchu drogowego stanowi znaczną uciążliwość i ma szkodliwy wpływ na zdrowie
Lernen beginnen
noise nuisance
Traffic noise is a significant nuisance and has a harmful effect on health
kradzież ze sklepu
Kradzież jest kradzieżą czyli przestępstwem, a za każdym przestępstwem kryje się ofiara
Lernen beginnen
shoplifting
Shoplifting is theft, which is a crime, and there is no such entity as victimless crime
przemyt
Miałem żyłkę do nielegalnego handlu
Lernen beginnen
smuggling
I did have a natural instinct for smuggling contraband
przekroczenie szybkości
Brak przekroczenia prędkości nie może pozwolić na to by zatrzymały cię gliny.
Lernen beginnen
speeding
No speeding, can't afford to get stopped by the cops.
kradzież
Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie od pożaru, odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, wybicia szyb
Lernen beginnen
theft
This appropriation is intended to cover insurance against fire, third-party liability, theft, broken windows
wandalizm
Kto jest odpowiedzialny za ten akt wandalizmu?
Lernen beginnen
vandalism
Who is responsible for this vandalism?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.