PRAWO W MIASTACH

 0    15 Datenblatt    pierdolki
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Statuty miejskie
Lernen beginnen
1) Weichbild Saski - weichbild magdeburski z pocz. XIV w. - oparty m. in na Zwierciadle Saskim
-
Lernen beginnen
2) zbiory prawa lubeckiego poł. XIV w. - miasta płd. wybrzeża Bałtyku np. Gdańsk, Elbląg.
Rodzaje prawa miejskiego
Lernen beginnen
1) Prawo magdeburskie - większość miast małopolskich, wielkopolskich i śląskich.
-
Lernen beginnen
a) podstawy: prawo saskie - przetłumaczone na łacine Konrad z Opola, Konrada z Sandomierza, potem Mikołaj Jaskier, a na Polski przez Pawła Szczerbicza.
-
Lernen beginnen
b) Weichbild magdeburski - Konrad z Opola, przetłumaczony Konrad z Sandomierza, - Mikołaj Jaskier, Paweł Szczerbicz na PL
-
Lernen beginnen
2) Prawo średzkie - od Środy Śląskiej - odmiana magdeburskiego - terytorium Śląsk do XIV w.
-
Lernen beginnen
podstawy: a) Pouczenia prawne z Halle b) Księga prawa średzkiego -przeróbka ZS
-
Lernen beginnen
3) prawo chełmińskie - Pomorze Wschodnie, Prusy, Mazowsze
-
Lernen beginnen
podstawy: a) przywilej dla Chełmna - tzw. magdebursko-wrocławskie prawo ławnicze - rozwijane przez orzeczenia sądu wyższego w Chełmnie.
-
Lernen beginnen
b) prawo starochełmińskie
Utworzono żeby zapobiec praktyce odwoływania się do Magdeburga przez miasta
Lernen beginnen
Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim i królewski sąd komisarski sześciu miast.
ortyle
Lernen beginnen
wyroki wydawane przez sądy miast macierzystych w sprawach przesłanych przez miasta filialne jako sądy wyższej instanci
wilkierze
Lernen beginnen
ustawodawstwo miejskie, wydawane przez rady miejskie jako organy samorządowe
statuty cechowe
Lernen beginnen
wydawała rada miejska dla cechów ->potwierdzane przez właściciela miasta.
Sigismudina
Lernen beginnen
pomysł kodyfikacji prawa miejskiego w Polsce. Maciej Śliwnicki z incjatywy Jana Łaskiego za wiedzą zygmunta Starego (XVI w.) - miał zastąpić prawo niemieckie w miastach i wsiach. nie wypalił szlachta nie chciała pomijać p. niemieckiego.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.