prepositions part 1

 0    71 Datenblatt    gagaton
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zastosować się do, przestrzegać
Lernen beginnen
abide by
nieobecny w
Lernen beginnen
absent from (a place)
wstrzymać, powstrzymać się od
Lernen beginnen
abstain from
w czyimś towarzystwie
Lernen beginnen
accompanied by sb
zgodnie z / według
Lernen beginnen
according to
stanowić, wyjaśniać
Lernen beginnen
account for
oskarżyć kogoś o coś
Lernen beginnen
accuse someone of something
przyzwyczajony do
Lernen beginnen
accustomed to
zaznajomiony, obeznany z
Lernen beginnen
acquainted with
uzależniony od
Lernen beginnen
addicted to
wystarczający, kompetentny na
Lernen beginnen
adequate for
przyległy do, graniczący
Lernen beginnen
adjacent to
zaleta, atut
Lernen beginnen
advantage of, asset
mieć przewagę nad kimś
Lernen beginnen
have an advantage over sb
rada w sprawie
Lernen beginnen
advice on
radzić komuś w spr
Lernen beginnen
advise sb on/about
bać się
Lernen beginnen
to be afraid of
zgodzić się co do czegoś
Lernen beginnen
agree about/on something
uzgodnić coś
Lernen beginnen
agree on something
uzgodnić coś z kimś
Lernen beginnen
agree something with someone
zgodzić się coś zrobić
Lernen beginnen
agree to do something
zgodzić się, wyrażać zgodę na coś
Lernen beginnen
agree to something
zgadzać się z kimś
Lernen beginnen
agree with sb
wyprzedzać
Lernen beginnen
to be ahead of
celować w
Lernen beginnen
aim at
uczulony na
Lernen beginnen
allergic to
zdumiony czymś
Lernen beginnen
amazed at/by something
być równoznacznym z, wynosić
Lernen beginnen
to amount to
rozbawiony
Lernen beginnen
amused at/by
zły na to, co ktoś robi
Lernen beginnen
angry at what someone does
zły na kogoś za robienie czegoś
Lernen beginnen
angry at/with someone for doing something
zły na kogoś z powodu czegoś
Lernen beginnen
angry with someone about something
zdenerwowany na kogoś z powodu czegoś
Lernen beginnen
annoyed with sb about sth
w odpowiedzi na
Lernen beginnen
in anwser to
zaniepokojony czymś
Lernen beginnen
anxious about something
pragnąć by coś się wydarzyło
Lernen beginnen
to be anxious for something to happen
pragnąć by ktoś coś zrobił
Lernen beginnen
to be anxious for someone to do something
przeprosić kogoś za coś
Lernen beginnen
apologise to someone for something
zwrócić się z prośbą do kogoś o coś
Lernen beginnen
to. make an appeal to sb for sth
odwoływać się do/od
Lernen beginnen
to appeal to / against
zwrócić się do kogoś z prośbą o coś
Lernen beginnen
to apply to sb for sth
popierać, wyrażać zgodę na
Lernen beginnen
to approve of
spierać się z kimś o coś
Lernen beginnen
to argue with someone about something
aresztować kogoś za coś
Lernen beginnen
arrest someone for something
przybyć do (hotel, restauracja)
Lernen beginnen
arrive at
przybyć do (miasta)
Lernen beginnen
to aerive in (the city)
wstydzić się kogoś
Lernen beginnen
ashamed of someone
prosić kogoś o coś
Lernen beginnen
ask someone for something
zadać komuś pytanie
Lernen beginnen
ask someone a question
zapewnić kogoś o
Lernen beginnen
assure sb of
dziwić się czemuś
Lernen beginnen
to be astonished at/by sth
przywiązany do
Lernen beginnen
attached to
atak, napaść na
Lernen beginnen
attack on
zajmować się czymś
Lernen beginnen
attend to something
(nie)świadomy czegoś
Lernen beginnen
(un) aware of something
kiepski w
Lernen beginnen
bad at
niedobry, szkodliwy dla
Lernen beginnen
bad for
zły, niedobry w stosunku do kogoś
Lernen beginnen
bad to someone
oprzeć coś na czymś
Lernen beginnen
to base something on something
podstawa do
Lernen beginnen
basis for
błagać
Lernen beginnen
beg sb for sth
zacząć od
Lernen beginnen
begin with
wierzyć w
Lernen beginnen
believe in
należeć do
Lernen beginnen
belong to
korzystać z
Lernen beginnen
to benefit from
liczyć, stawiać na
Lernen beginnen
to bet on
uważać na kogoś
Lernen beginnen
to beware of someone
obarczyć kogoś winą
Lernen beginnen
tu put the blame for sth on someone
obwiniać kogoś za coś
Lernen beginnen
blame somebody for something
zrzucić winę za coś na kogoś
Lernen beginnen
blame something on someone
chwalić się
Lernen beginnen
boast about/of

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.