prepositions part 2

 0    69 Datenblatt    gagaton
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wpaść, odwiedzić kogoś
Lernen beginnen
to call (in) on/at sb
domagać się, żądać czegoś
Lernen beginnen
to call for sth
walczyć, toczyć kampanię przeciwko/o na rzecz
Lernen beginnen
to campaign against/for
potrafić, umieć, być w stanie coś zrobić
Lernen beginnen
(to be) capable of doing sth
troszczyć się o czyjeś dobro
Lernen beginnen
care about sb
przejmować się, interesować się czymś
Lernen beginnen
care about something
lubić kogoś, opiekować się kimś
Lernen beginnen
to care for sb
lubić coś
Lernen beginnen
to care for sth
opiekować się kimś
Lernen beginnen
to take care of sb
zająć się czymś
Lernen beginnen
to take care of sth
uważać na
Lernen beginnen
to be careful of
nie zważać na, nie dbać o
Lernen beginnen
to be careless about
przyczyna czegoś
Lernen beginnen
cause of something
pewny czegoś
Lernen beginnen
certain of sth
zmienić coś w coś
Lernen beginnen
to change something into something
cecha kogoś/czegoś, charakterystyczny dla
Lernen beginnen
characteristic of someone / something
policzyć, pobrać opłatę
Lernen beginnen
to charge for sth
oskarżyć kogoś o coś
Lernen beginnen
to charge sb with sth
czek na
Lernen beginnen
cheque for
wybór pomiędzy kims a kims
Lernen beginnen
a choice between someone and someone
wybór kogoś/czegoś
Lernen beginnen
choice of someone / something
mieć zdolności do
Lernen beginnen
to be clever at
blisko kogoś
Lernen beginnen
close to someone
namówić, nakłonić kogoś do
Lernen beginnen
coax sb into
zbiegać się z
Lernen beginnen
coincide with
współpracować z
Lernen beginnen
collaborate with
zderzyć się, kolidować z
Lernen beginnen
collide, collide with
skomentować kogoś/coś
Lernen beginnen
comment on someone / something
komunikować, kontaktować się z
Lernen beginnen
communicate with
porównać kogoś do kogoś
Lernen beginnen
compare someone to someone
porównać kogoś z kimś
Lernen beginnen
compare someone with someone
podobieństwo (po)między
Lernen beginnen
comparison between sb and sb
skarżyć się, cierpieć na
Lernen beginnen
complain of
poskarżyć się komuś na coś
Lernen beginnen
complain to someone about something
pogratulować komuś czegoś
Lernen beginnen
compliment someone on something
stosować się do
Lernen beginnen
adhere to, comply with
ukryć coś przed kimś
Lernen beginnen
conceal something from somebody
skupić koncentrować się na
Lernen beginnen
focus on, concentrate on
mieć zaufanie do kogoś
Lernen beginnen
have confidence in someone
ograniczyć coś do czegoś
Lernen beginnen
to comfine something to something
zamieszanie wokół
Lernen beginnen
fuss about, confusion over
pogratulować, powinszować
Lernen beginnen
to congratulate sb on sth
związek pomiędzy kimś/czymś
Lernen beginnen
connection between someone / something and sth
w związku z
Lernen beginnen
in conjunction with, in connection with
świadomy czegoś
Lernen beginnen
conscious of sth
połączyć do/z
Lernen beginnen
connect to / with
składać się z
Lernen beginnen
consist of
kontakt pomiędzy kimś/czymś a kimś
Lernen beginnen
contact between someone / something and someone
w kontakcie z
Lernen beginnen
in contact with
zadowolony z
Lernen beginnen
content with
wbrew
Lernen beginnen
contrary to
różnić się od
Lernen beginnen
to contrast with
przyczyniać się do
Lernen beginnen
contribute to
przekształcić na
Lernen beginnen
convert to/into
radzić sobie z
Lernen beginnen
cope with
korespondować z
Lernen beginnen
correspond with
odpowiadać czemuś
Lernen beginnen
correspond to/with something
działać na niekorzyść
Lernen beginnen
count against
liczyć na kogoś
Lernen beginnen
to count on somebody
przykryć czymś
Lernen beginnen
cover in/with something
spaść na, zderzyć się z
Lernen beginnen
crash into
łaknąć, pragnąć czegoś
Lernen beginnen
(to have a) craving for sth
szaleć za kimś/mieć bzika
Lernen beginnen
to be crazy about
pełen, zagracony
Lernen beginnen
crowded with
okrutny dla
Lernen beginnen
cruel to
okrucieństwo w stosunku
Lernen beginnen
cruelty to/towards
lekarstwo na
Lernen beginnen
cure for
ciekawy czegoś
Lernen beginnen
curious about sth
wtrącić się do
Lernen beginnen
to cut into

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.