Present Perfect

 0    27 Datenblatt    bartolek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nie rozmawiałem z Tomem od Bożego Narodzenia
Lernen beginnen
I haven't spoken to Tom since Christmas
Nie jedliśmy nic od drugiej
Lernen beginnen
We haven't eaten anything since 2 o'clock
Ona mieszka tu od jej rozwodu
Lernen beginnen
She has lived here since her divorce
Znamy się sześć miesięcy
Lernen beginnen
We have know each other fot six months
Jestem tu od godziny
Lernen beginnen
I've been here for an hour
Nigdy nie próbowałem chińszczyzny
Lernen beginnen
I've never tried Chinese food
Czy kiedykolwiek lecialeś balonem?
Lernen beginnen
Have you ever flown in a balloon?
Po raz pierwszy widzę kobietę z tak długimi włosami!
Lernen beginnen
It's the first time I've seen a woman with such long hair!
Jak na razie mieliśmy dużo szczęścia
Lernen beginnen
We've been very lucky so far
Są małżeństwem już od 25 lat
Lernen beginnen
They have been married for 25 years now
W tym miesiącu w naszej firmie było wiele zmian
Lernen beginnen
There have been many changes in our company this month
Dziś rano w drodze do pracy spotkałem Joan
Lernen beginnen
I've met Joan this morning on my way to work
Byliśmy bardzo zajęci ostatnio
Lernen beginnen
We've been quite busy lately
Do opisania czynności przeszłej ale nieokreślonej konkretnie
Lernen beginnen
To describe the actions the past but unspecified specifically
Byłem w Paryżu kilka razy
Lernen beginnen
I've been to Paris several times
Jim zarezerwował stolik w swojej ulubionej restauracji
Lernen beginnen
Jim has booked a table at his favourite restaurant
Czy jadłaś już lunch?
Lernen beginnen
Have you had lunch?
Opisujemy zdarzenie z przeszłości, które ma skutek teraz
Lernen beginnen
We describe an event from the past, which has the effect now
Zgubiłem klucze
Lernen beginnen
I've lost my keys
On złamał nogę
Lernen beginnen
He has broken his leg
Peter miał wypadek samochodowy
Lernen beginnen
Peter has had a car accident
On umył samochód
Lernen beginnen
He has washed the car
Właśnie wypiłem kawę
Lernen beginnen
I've just had cup of coffee
Tom właśnie wyszedł
Lernen beginnen
Tom has just gone out
Czy spakowaleś już swoją walizkę?
Lernen beginnen
Have you packed you suitcase already?
Billy już zrobił swoje zadanie domowe
Lernen beginnen
Billy has already done his homework
Kupiłeś już wszystkie swoje świąteczne prezenty?
Lernen beginnen
Have you bought all you Christmas presents yet?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.