Presentation Usesful phrases 1

 0    23 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być miękkim ale trzymać się tematu
Lernen beginnen
be gracious but sick to your topic
co masz na myśli
Lernen beginnen
what's on your mind
jeśli masz kolejne kwestie do omówienia
Lernen beginnen
if you have further issues to discus
możesz podać mi jakieś liczby
Lernen beginnen
could you give me some figures
chcę podziękować za uwagę
Lernen beginnen
I'd like to thank for your kind attention
moja przyjemność
Lernen beginnen
my pleasure
nie jest tak źle
Lernen beginnen
it isn't that bad
rozchmurz się
Lernen beginnen
cheer up
myślę że raczej dobrze
Lernen beginnen
I think it's going rather well
nie wiem
Lernen beginnen
I don't know
jak odebrali
Lernen beginnen
how do they find
jaki problem oni omawiali
Lernen beginnen
what problem are they talking about
kto przerawł spotkanie
Lernen beginnen
who interrupted the meeting
pomoże ci zorganizować ci twoją prezentację
Lernen beginnen
help you organize your prezentation
istotny
Lernen beginnen
essentially
początkowy
Lernen beginnen
initial
początkowe elementy
Lernen beginnen
the initial elements
teraz cheć wrócić do
Lernen beginnen
now I'd like go back to
nie mam nic szczególnego przeciw prezentowaniu
Lernen beginnen
I don't practiculary mind presenting
stojąc w centrum uwagi
Lernen beginnen
standing font of group
zupełnie widoczne
Lernen beginnen
quite obvious
straszne
Lernen beginnen
terrible
usiądź
Lernen beginnen
have a seat

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.