presentations getting started

 0    16 Datenblatt    ysnak6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wysu|nąć, -wać [theory]; za|proponować [plan]; wyst|ąpić, -ępować z (czymś) [idea, proposal, suggestion]; przedstawi|ć, -ać [opinion]
Lernen beginnen
put forward
prosimy teraz o zgłaszanie ewentualnych pytań
Lernen beginnen
please raise any questions or queries now
przedstawi|ć, -ać w skrócie [situation, aims, motives, reasons, sb's responsibilities]; na|szkicować [plan]
Lernen beginnen
outline
przyciąg|nąć, -ać [people, attention]
Lernen beginnen
attract
[person, survey, study] skupić się na czymś, skoncentrować się na czymś
Lernen beginnen
to focus on sth
zwrócić uwagę kogoś na coś
Lernen beginnen
to draw sb's attention to sth
przedstawi|ć, -ać, wyjaśni|ć, -ać [consequences, demands, details, implications, policy]
Lernen beginnen
spell out
musiałem mu to jasno wytłumaczyć
Lernen beginnen
I had to spell it out to him
(tackle) zaj|ąć, -mować się (czymś) [needs, problem, issue, questions]
Lernen beginnen
address
myślę, że zrozumieli, o co chodzi
Lernen beginnen
I think I got the message across to them
nie doceni|ć, -ać (kogoś/czegoś); zbyt nisko o|szacować
Lernen beginnen
underestimate
umniejszać, podkop|ać, -ywać, podważ|yć,-ać [authority, efforts, foundations]; nadszarp|nąć, -ywać [reputation]; osłabi|ć, -ać [confidence, organization, position, value];
Lernen beginnen
undermine
nie podważaj moich słów!
Lernen beginnen
stop undermining me!
om|ówić, -awiać
Lernen beginnen
talk through or talk [sth] through
przedyskutować sprawę
Lernen beginnen
to talk it through
59 to be precise było około 60 osób, a ściśle(j) mówiąc 59
Lernen beginnen
there were about 60 people

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.