próbne matury

 0    71 Datenblatt    kashmi
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rozpoczęcie, otwarcie
Lernen beginnen
une inauguration
rozporządzenie
Lernen beginnen
une réglementation
zjawisko
Lernen beginnen
un phénomène
sposób, zachowanie, robota
Lernen beginnen
la façon
zbierać
Kiedy zacząłeś zbierać znaczki?
Lernen beginnen
recueillir
Quand tu as commencé recueillir des timbres?
dane
Lernen beginnen
les données
zmiana
Lernen beginnen
le changement
prace domowe
Lernen beginnen
tâches ménagères
dotykać
Dotknął gorącej kuchenki i poparzył sobie palec.
Lernen beginnen
toucher
Il a touché une cuisinière chaude et il s'est brûlé le doigt.
ścisły
Lernen beginnen
strict
rygorystyczny, surowy
Lernen beginnen
rigide
zdyscyplinowany
Lernen beginnen
discipliné(e)
pełen życia
Lernen beginnen
animé(e)
oblać
przegapić
Już dwa razy oblałem ten egzamin.
Lernen beginnen
rater
J'ai raté cet examen deux fois déjà.
zniechęcać
Nie pozwalam, żeby pech mnie zniechęcał.
Lernen beginnen
décourager
Je ne laisse pas la malchance me décourager.
ogłosić, oskarżyć
Lernen beginnen
dénoncer
nadużycie
Lernen beginnen
un abus
system edukacji
Lernen beginnen
le système éducatif
wzbudzić
Lernen beginnen
susciter
zaskakiwać
Zaskoczyłeś mnie.
Lernen beginnen
surprendre
Tu m'as surpris.
życzyć
Życzę ci wszystkiego, co najlepsze.
Lernen beginnen
souhaiter
Je te souhaite tout le meilleur.
zaopatrywać, dostarczać
Istnieją sklepy, które mogą dostarczyć ci potrzebne produkty w godzinę.
Lernen beginnen
fournir
Il y a des magasins qui peuvent te fournir des produits nécessaires en une heure.
klucz
Zapomniała zamknąć drzwi na klucz i psy uciekły.
Lernen beginnen
la clé
Elle a oublié de fermer la porte à clé et les chiens ont fui.
rozważanie, refleksja
odbicie
Lernen beginnen
la réflexion
codziennie
Lernen beginnen
tous les jours
quotidiennement
przerażający
Lernen beginnen
intimidant
zastraszyć
przerażać
Lernen beginnen
intimider
wątpliwość
Mam wątpliwości czy powinniśmy to zrobić.
Lernen beginnen
le doute
J'ai des doutes si on devrait le faire.
zachwycić się
Lernen beginnen
s'extasier
zachwycić się
Lernen beginnen
s'extasier
przekonywać
Nie udało mi się przekonać moich rodziców.
Lernen beginnen
convaincre
Je n'ai pas réussi à convaincre mes parents.
tyle
Lernen beginnen
autant
comme
wywrócony
Lernen beginnen
renversé
odlot
wyjazd, odjazd
Nasz odlot jest opóźniony.
Lernen beginnen
le départ
Notre départ est retardé.
punkt początkowy
Lernen beginnen
le point de départ
stanowić
Prawa człowieka stanowią podstawę współczesnej polityki.
Lernen beginnen
constituer
Les droits de l'homme constituent la base de la politique moderne.
zabijać
Zabili pięć osób.
Lernen beginnen
tuer
Ils ont tué cinq personnes.
ból
Lernen beginnen
la peine
nocleg
Lernen beginnen
des hébergements
zakwaterowanie
Lernen beginnen
le logement
gościć kogoś
Lernen beginnen
héberger qqn
spotkanie
Lernen beginnen
la rencontre
przygoda
Lernen beginnen
une aventure
reklama
Lernen beginnen
la publicité
niecodzienny, niezwykły
Lernen beginnen
inhabituel(le)
natychmiast
Lernen beginnen
immédiatement
zrobić sobie makijaż
Lernen beginnen
se maquiller
manipulować
Jego dziewczyna ciągle nim manipuluje.
Lernen beginnen
manipuler
Sa petite amie lui manipule continuellement.
wybór
Lernen beginnen
un choix
ograniczony
Wybór dań jest bardzo ograniczony.
Lernen beginnen
limité
Le choix des plats est très limité.
idealny
Lernen beginnen
idéal(e)
przemieszczać się
Lernen beginnen
se déplacer
decydować
Zdecydowałem, że wyjadę.
Lernen beginnen
décider
J'ai décidé de partir.
odległy
Lernen beginnen
éloigné
marzyć o czymś
Lernen beginnen
rêver de quelque chose
dążyć do czegoś
Lernen beginnen
aspirer à qc
czynić (coś/kogoś jakimś)
Twoje zachowanie uczyniło tę sprawę jeszcze gorszą.
Lernen beginnen
rendre
Ton comportement a rendu cette affaire encore plus mauvaise.
uzasadniać, usprawiedliwiać
Nie jestem w stanie usprawiedliwić zachowania Rosalie.
Lernen beginnen
justifier
Je ne peux pas justifier le comportement de Rosalie.
zawód
Jaki jest pański zawód?
Lernen beginnen
le métier
Quel est votre métier? / Quelle est votre profession?
obawiać się
Obawiam się, że nie będę mogła przyjść.
Lernen beginnen
craindre
Je crains de ne pas pouvoir venir.
konfrontować
Lernen beginnen
affronter
dokładnie
To było dokładnie tak...
Lernen beginnen
exactement
C'était exactement comme ça...
dokładnie
To było dokładnie tak...
Lernen beginnen
exactement
C'était exactement comme ça...
wprowadzenie, włożenie, integracja
Lernen beginnen
l'insertion
relaks
Lernen beginnen
la détente
zminimalizować
Lernen beginnen
minimiser
wysiłek
Podjęliśmy wielki wysiłek, aby zrealizować to zadanie na czas.
Lernen beginnen
un effort
Nous avons fait un gros effort pour accomplir cette tâche à temps.
na pewno, zapewne
Lernen beginnen
certes
uczucie
Lernen beginnen
le sentiment
krótkotrwały
Lernen beginnen
éphémère
pchać
Popchnij drzwi mocniej.
Lernen beginnen
pousser
Pousse la porte plus fort.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.