Procedury 4

 0    34 Datenblatt    lazarius
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
boundary
Lernen beginnen
zakres
classification
Lernen beginnen
Klasyfikacja
incident
The recent incident prompted the authorities to change the law.
Lernen beginnen
incydent
Niedawne zajście skłoniło władze do zmiany prawa.
notification
Lernen beginnen
zgłoszenie
application
Lernen beginnen
aplikacja
subcontract
Lernen beginnen
podwykonawstwo
report
We need this report for tomorrow.
Lernen beginnen
reportaż
Potrzebujemy tego sprawozdania na jutro.
personnel
Lernen beginnen
kadra
notify
Please notify all the staff.
Lernen beginnen
zawiadamiać
Proszę zawiadomić cały zespół.
investigation
Lernen beginnen
śledztwo
taken
Is this seat already taken?
Lernen beginnen
wzięty
Czy to miejsce jest już zajęte?
project
I'm working on many projects.
Lernen beginnen
projekt
Pracuję nad wieloma projektami.
commute
Lernen beginnen
zamieniać
workplace
Is your workplace modern?
Lernen beginnen
miejsce pracy
Czy twoje miejsce pracy jest nowoczesne?
standard
I don't want the premium internet option. The standard one will be just fine.
Lernen beginnen
norma
Nie chcę dostępu premium do internetu. Pakiet standardowy będzie w sam raz.
describe
Lernen beginnen
opisać
accommodate
We had to accommodate more than 1000 guests.
Lernen beginnen
pomieścić
Musieliśmy pomieścić ponad 1000 gości.
statistic
Lernen beginnen
statystyczny
time
It's time to go home.
Lernen beginnen
czas
Czas iść do domu.
supervision
Lernen beginnen
nadzór
verify
Please verify all the data.
Lernen beginnen
zweryfikować
Zweryfikuj wszystkie dane.
perimeter
Lernen beginnen
obwód
activity
Lernen beginnen
zajęcie
enforce
Lernen beginnen
egzekwować
necessary
Lernen beginnen
niezbędny / potrzebny
ordinate
Lernen beginnen
rzędna
include
Lernen beginnen
zawierać
directly
Lernen beginnen
bezpośrednio
facility
This company has modern facilities.
Lernen beginnen
łatwość
Ta firma ma nowoczesne obiekty.
shall
Shall we dance?
Lernen beginnen
czasownik używany w 1 osobie liczby pojedynczej i mnogiej, służy do wyrażania ofert, pytania o poradę czy informację)
Zatańczymy?
residence
If the application is accepted, you will be issued with a residence card.
Lernen beginnen
rezydencja
Jeżeli wniosek zostanie przyjęty otrzymasz kartę pobytu.
establish
Lernen beginnen
ustanawiać
section
Lernen beginnen
sekcja
ability
Lernen beginnen
nad ranem

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.