Proste typy zmiennych

 0    12 Datenblatt    ursus_major
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wymień typy proste przechowujące liczby calkowite.
Lernen beginnen
byte, short, int, long
Podaj parametry typu byte.
Lernen beginnen
Byte to zmienna przechowująca liczby całkowite od -128 do 127 (8 bitów).
Podaj parametry typu short.
Lernen beginnen
Short to zmienna przechowująca liczby całkowite od -32768 do 32767 (16 bitów).
Ile bitów zawiera typ int?
Lernen beginnen
32 bity.
Ile bitów zawiera typ long?
Lernen beginnen
64 bity.
Co to jest literał?
Lernen beginnen
Fragment kodu, który identyfikuje zmienną.
Podaj przykłady literałów związanych z liczbami.
Lernen beginnen
18 - identyfikuje liczbę; 123L - identyfikuję liczbę, jako typ long; -0xFF00 - identyfikuje liczbę, jako liczbę szesnastkową; 0b10010 - liczba w systemie binarnym; 0777 - liczba w systemie ósemkowym;
Czy każdy z typów prostych ma odpowiadający mu typ złożony?
Lernen beginnen
Tak, np. float f1 = 1.2F; Float f2 = Float. valueOf(f1);
Jak nazywa się zamiana typu prostego na obiekt (typ złożony)?
Lernen beginnen
Boxing
Czy boxing zmiennej wymaga specjalnej metody?
Lernen beginnen
Nie, mimo iż istnieje metoda valueOf(), kompilator potrafi dokonać takiej konwersji automatycznie.
Jak nazywa się zamiana obiektu typu złożonego do zmiennej typu prostego?
Lernen beginnen
Unboxing
Czy unboxing wymaga specjalnej metody?
Lernen beginnen
Tak, do takiej konwersji służy metoda valueOf().

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.