Przeciwpsychotyczne - neuroleptyki

 0    17 Datenblatt    kamilszymczak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Podstawowy mechanizm działania wszystkich leków przeciw psychotycznych
Lernen beginnen
redukcja transmisji dopaminergicznej, leki p/psychotyczne blokują receptor D2
Psychozy - etiologia
Lernen beginnen
zwiększanie synaptycznego stężenia DA: lewodopa, agoniści rec DA, KOKAINA, Amfetamina
NEUROLEPTYKI KLASYCZNE - POCHODNE FENOTIAZYNY - ALIFATYCZNE
Lernen beginnen
CHLORPROMAZYNA, LEWOPROMAZYNA, PROMAZYNA
NEUROLEPTYKI KLASYCZNE PIPERYDYNOWE
Lernen beginnen
TIORYDAZYNA, MEZORYDAZYNA
PIPERAZYNOWE NEUROLEPTYKI KLASYCZNE
Lernen beginnen
FLUFENAZYNA, TRIFLUFENAZYNA
NEUROLEPTYKI KLASYCZNE
Lernen beginnen
POCHODNE FENOTIAZYNY, POCHODNE BUTYROFENONU, POCHODNE TIOKSANTENU
NEUROLEPTYKI KLASYCZNE - POCH. BUTYROFENONU
Lernen beginnen
HALOPERIDOL
NEUROLEPTYKI KLASYCZNE - POCHODNE TIOKSANTENU
Lernen beginnen
TIOTIKSEN, KLOPENTIKSOL
Atypowe leki p/psychotyczne - MARTA (MULTI ACTING RECEPTOR TARGETED AGENTS)
Lernen beginnen
KLOZAPINA, OLANZAPINA, KWETIAPINA
Atypowe leki p/psychotyczne - SDA (SEROTONINE, DOPAMINE ANTAGONIST)
Lernen beginnen
RISPERIDON, ZIPRASIDON, SERTINDOL
Atypowe leki p/psychotyczne - BLOKERY D2/D3
Lernen beginnen
SULPIRYD, AMISULPIRYD
p/psychotyczne blokujące D2 - mechanizm działania
Lernen beginnen
(SULPIRYD, AMISULPIRYD) - ZMNIEJSZANIE OBJAWÓW POZYTYWNYCH, działania nieporządane - Hiperprolaktynemia, EPS
MARTA - co robi
Lernen beginnen
KLOZAPINA, OLANZAPINA, KWETIAPINA - MULTI ACTIN REC. TARGET AGENTS - BLOKUJĄ D2, 5HT2A, M, H1, ALFA1
SDA
Lernen beginnen
SEROTONINE, DOPAMINE ANTAGONIST - RISPERIDON, ZIPRASIDON, SERTINDOL
BLOKOWANIE RECEPTORÓW 5-HT2
Lernen beginnen
NEUROLEPTYKI KLASYCZNE + SDA + MARTA, ZMNIEJSZENIE OBJAWÓW NEGATYWNYCH - DZIAŁANIA NIEPORZĄDANE - LĘK, BEZSENNOŚĆ
BLOKADA REC. H1
Lernen beginnen
DZIAŁANIE - USPOKOJENIE, działania nieporządane to: zawroty głowy, senność, wzrost BMI
OBJAWY POZAPIRAMIDOWE LEKÓW P/PSYCHOTYCZNYCH
Lernen beginnen
AKATYZJA, ZESPÓŁ PARKINSONOWSKI, DYSTONIA, PÓŹNE DYSKINEZY

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.