Przymiotniki 1

 0    87 Datenblatt    mariolasobieska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rozsądny, rozważny
Lernen beginnen
politic
polityczny
Lernen beginnen
political
gospodarczy, ekonomiczny
Lernen beginnen
economic
oszczędny, gospodarczy
Lernen beginnen
economical
klasyczny, typowy, standardowy
Lernen beginnen
classic
klasyczny, antyczny
Lernen beginnen
classical
komiczny, komediowy
Lernen beginnen
comic
zabawny, głupkowaty
Lernen beginnen
comical
długawy
Lernen beginnen
longish
światowy, na całym świecie
Lernen beginnen
worldwide
ograniczony umysłowo
Lernen beginnen
narrow-minded
wierny, oddany
Lernen beginnen
faithful
rygorystyczny
Nasz plan musi być rygorystyczny, aby był skuteczny.
Lernen beginnen
rigorous
Our plan has to be rigorous in order to be successful.
brutalny
Lernen beginnen
brutal
poziomy
Lernen beginnen
horizontal
bezużyteczny
Sprzęt który mi wysłałeś jest kompletnie bezużyteczny.
Lernen beginnen
useless
The equipment you sent me is completely unusable.
bezradny
Lernen beginnen
helpless
bez smaku
Lernen beginnen
tasteless
kłopotliwy
Lernen beginnen
troublesome
uciążliwy, przykry
Lernen beginnen
bothersome
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.
Lernen beginnen
dirty
The toilet is very dirty.
beszczelny
Lernen beginnen
brassy
kwiecisty
Lernen beginnen
flowery
dziecinny
Lernen beginnen
childlike
samolubny
Lernen beginnen
selfish
głupi
Lernen beginnen
foolish
na południe
Lernen beginnen
southward
zmywalny
Lernen beginnen
washable
podtrzymywany
Lernen beginnen
sustainable
imponujący
To imponujące.
Lernen beginnen
impressive
That's impressive.
nieodparty
Lernen beginnen
irresistible
dostępny
Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Lernen beginnen
accessible
The building is accessible to disabled people.
zamienny
Lernen beginnen
convertible
nieakceptowalny
Lernen beginnen
unacceptable
nieustraszony
Lernen beginnen
unafraid
niepewny
Lernen beginnen
uncertain
niejasny
Jego argumenty są dla mnie niejasne.
Lernen beginnen
unclear
His arguments are obscure to me.
nieprzyjemny
To było nieprzyjemne spotkanie.
Lernen beginnen
unpleasant
That was an unpleasant encounter.
niezwykły, niecodzienny, rzadki
Lernen beginnen
uncommon
niepoliczalne
Lernen beginnen
uncountable
nierozwinięty
Lernen beginnen
undeveloped
niepodzielony, całkowity
Lernen beginnen
undivided
niespokojny, zaniepokojony
Lernen beginnen
uneasy
nierówny
Lernen beginnen
unequal
niesprawiedliwy, nieuczciwy
Lernen beginnen
unfair
niewdzięczny
Lernen beginnen
ungrateful
niezdrowy
Papierosy i niezdrowa dieta prowadzą do wielu chorób.
Lernen beginnen
unhealthy
Cigarettes and unhealthy diet lead to many diseases.
bez wyobraźni
Lernen beginnen
unimaginative
niezrozumiały
Lernen beginnen
intelligible
nieprawiedliwy, krywdzący
Lernen beginnen
unjust
nielojalny
Lernen beginnen
disloyal
niepełnosprawny
Lernen beginnen
disabled
niezadowolony
Jestem niezadowolony z twojej pracy.
Lernen beginnen
dissatisfied
I'm dissatisfied with your work.
niepowiązany, chaotyczny
Lernen beginnen
disconnected
nieuczciwy
Lernen beginnen
dishonest
bezinteresowny
Lernen beginnen
disinterested
niezadowolony
Lernen beginnen
displeased
niepodobny
Lernen beginnen
dissimilar
potępiający
Lernen beginnen
disapproving
nieposłuszny
Lernen beginnen
disobedient
nie używany
Lernen beginnen
unused
nieuprzejmy
Lernen beginnen
discourteous
nieposiadający kwalifikacji
Lernen beginnen
ineligible
nieelegancki
Lernen beginnen
inelegant
niedoświadczony
Lernen beginnen
inexperienced
nieodpowiedni, nie do zastosowania
Lernen beginnen
inapplicable
niedostępny
Nie ma go w biurze i jest teraz niedostępny.
Lernen beginnen
inaccessible
He's out of office and currently unavailable.
niewskazany
Lernen beginnen
inadvisable
niewłaściwy
Lernen beginnen
inappropriate
niezdolny do czegoś
Lernen beginnen
incapable of...
nieostrożny
Lernen beginnen
incautious
niezrównany
Lernen beginnen
incomparable
nieuprzejmy, bezmyślny
Lernen beginnen
inconsiderate
niedyskretny, niezręczny
Lernen beginnen
indiscreet
niejadalny
Jedzenie było obrzydliwe i niejadalne.
Lernen beginnen
inedible
The food was awful and unpalatable.
nieistotny
Lernen beginnen
inessential
nieczysty, zanieczyszczony
Lernen beginnen
impure
przyjemny
Spędziliśmy przyjemny wieczór w kinie.
Lernen beginnen
pleasant
We spent a pleasant evening in the cinema.
pospolity
Lernen beginnen
common
delikatny
Lernen beginnen
gentle
wąski
Ten korytarz jest zbyt wąski.
Lernen beginnen
narrow
This corridor is too narrow.
płytki
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
Lernen beginnen
shallow
She put the meat in a shallow dish
prawdopodobny
Jest bardzo prawdopodobne, że przegramy mistrzostwo.
Lernen beginnen
likely
It's very likely that we will lose the championship.
subtelny
Nie byłeś zbyt subtelny.
Lernen beginnen
subtle
You haven't been subtle.
cały
Chciałabym kupić cały ten stojak na ubrania, ale stać mnie tylko na jedną nową sukienkę.
Lernen beginnen
whole
I'd like to buy this entire rack of clothes, but I can only afford one new dress.
wyłączny
Lernen beginnen
sole
bliski
Mój dom jest blisko szkoły.
Lernen beginnen
close
My house is near the school.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.