przymiotniki i rzeczowniki

 0    88 Datenblatt    ilonawalaszczyk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
porządny, solidny,
Lernen beginnen
ordentlich
porządek
Lernen beginnen
die Ordnung
powściągliwy, powściągliwie,
Lernen beginnen
zurückhaltend
powściągliwość, rezerwa, ostrożność
Lernen beginnen
die Zurückhaltung
pomysłowy
Lernen beginnen
erfinderisch
wynalazczość, pomysłowość, inwencja
Lernen beginnen
der Erfindergeist
ostrożny, przezorny,
Lernen beginnen
vorsichtig
ostrożność, przezorność;
Lernen beginnen
die Vorsicht
uwaga!
Lernen beginnen
Vorsicht!
rozsądny, rozsądnie
Lernen beginnen
vernünftig
rozsądek
Lernen beginnen
die Vernunft
wytrwały, wytrzymały,
Lernen beginnen
ausdauernd
wytrwałość, wytrzymałość
Lernen beginnen
die Ausdauer
cierpliwy, cierpliwie
Lernen beginnen
geduldig
cierpliwość
Lernen beginnen
die Geduld
spokojny, spokojnie, nieruchomo,
Lernen beginnen
ruhig
cisza, spokój, odpoczynek;
Lernen beginnen
die Ruhe
zostawić kogoś w spokoju
Lernen beginnen
jemanden in Ruhe lassen
wierny, oddany, wiernie, z oddaniem
Lernen beginnen
treu
wierność, oddanie
Lernen beginnen
die Treue
otwarty
Lernen beginnen
offen
być otwartym
Lernen beginnen
offen bleiben
szczerość, otwartość;
Lernen beginnen
die Offenheit
skromny, skromnie;
Lernen beginnen
bescheiden
skromność
Lernen beginnen
die Bescheidenheit
mężny, odważny, waleczny,
Lernen beginnen
mutig
odwaga, męstwo, waleczność;
Lernen beginnen
der Mut
szarmancki
Lernen beginnen
charmat
urok, wdzięk
Lernen beginnen
der Charme
ambitny, ambitnie
Lernen beginnen
ehrgeizig
ambicja
Lernen beginnen
der Ergeiz
wojowniczy, bojowy,
Lernen beginnen
kämpferisch
bitwa, bój, walka
Lernen beginnen
der Kampf
lubiący ryzyko, ryzykujący
Lernen beginnen
risikofreudig
ryzyko
Lernen beginnen
das Risiko
zrozumienie
Lernen beginnen
das Verständnis
dziękujemy bardzo za Państwa zrozumienie / wyrozumiałość
Lernen beginnen
vielen Dank für Ihr Verständnis
mieć zrozumienie dla czegoś
Lernen beginnen
Verständnis für etwas haben
uczuciowy
Lernen beginnen
gefühlsbetont
uczucie, czucie, poczucie
Lernen beginnen
das Gefühl
bez czucia, nieczuły
Lernen beginnen
gefühllos
elastyczny, giętki, zdolny do przystosowania się
Lernen beginnen
flexibel
elastyczność, giętkość
Lernen beginnen
die Flexibilität
kreatywny, kreatywnie
Lernen beginnen
kreativ
kreatywność, inwencja twórcza
Lernen beginnen
die Kreativität
pełen werwy, witalny
Lernen beginnen
vital
witalność
Lernen beginnen
die Vitalität
niezawodny, pewny, autentyczny, prawdziwy, wiarygodny
Lernen beginnen
zuverlässig
niezawodność, pewność, autentyczność, prawdziwość, wiarygodność
Lernen beginnen
die Zuverlässigkeit
sprawiedliwy
Lernen beginnen
gerecht
sprawiedliwość
Lernen beginnen
die Gerechtigkeit
gruntowny, dokładny, szczegółowy,
Lernen beginnen
gründlich
gruntowność, dokładność, szczegółowość
Lernen beginnen
die Gründlichkeit
szczery, uczciwy, rzetelny,
Lernen beginnen
ehrlich
szczerość, uczciwość, rzetelność
Lernen beginnen
die Ehrlichkeit
wspaniałomyślny, wspaniałomyślnie
Lernen beginnen
großzügig
hojność, wspaniałomyślność
Lernen beginnen
die Großzügigkeit
dobroduszny
Lernen beginnen
gutmütig
dobroduszność
Lernen beginnen
die Gutmütigkeit
systematyczny, systematycznie
Lernen beginnen
systematisch
system
Lernen beginnen
das System
idealistyczny, idealistycznie
Lernen beginnen
idealistisch
idealizm
Lernen beginnen
der Idealismus
świadomy rzeczywistości
Lernen beginnen
realitätsbewusst
rzeczywistość, realność
Lernen beginnen
die Realität
świadomy, świadom, przytomny,
Lernen beginnen
bewusst
pewny siebie
Lernen beginnen
selbstbewusst
obowiązkowy, odpowiedzialny
Lernen beginnen
pflichtbewusst
świadomy kosztów
Lernen beginnen
kostenbewusst
odpowiedzialny
Lernen beginnen
verantwortungsbewusst
odpowiedzialny, odpowiedzialnie
Lernen beginnen
verantwortungsvoll
odpowiedzialność
Lernen beginnen
die Verantwortung
usłużny, uczynny, gotowy do pomocy
Lernen beginnen
hilfsbereit
uczynność
Lernen beginnen
die Hilfsbereitschaft
inteligentny
Lernen beginnen
intelligent
inteligencja
Lernen beginnen
die Intelligenz
tolerancyjny
Lernen beginnen
tolerant
tolerancja
Lernen beginnen
die Toleranz
właściwość, cecha, przymiot, charakter, funkcja, rola
Lernen beginnen
die Eigenschaft
znak zodiaku
Lernen beginnen
das Sternzeichen, die Sternzeichen
samoocena,
Lernen beginnen
die Selbsteinschätzung
włączać, szeregować, przyporządkowywać
Lernen beginnen
zuordnen, ordnete zu, hat zugeordnet
przydzielenie, przyporządkowanie
Lernen beginnen
die Zuordnung, die Zuordnungen
bzdura, głupstwo, brednie
Lernen beginnen
der Quatsch
wypełniać, napełniać, spełniać, realizować
Lernen beginnen
erfüllen, erfüllte, hat erfüllt
spełniać się, ziszczać się;
Lernen beginnen
sich erfüllen
zabawny, wesoły, zabawnie, wesoło
Lernen beginnen
amüsant
wesoły, zajmujący
Lernen beginnen
unterhaltsam

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.