przymiotniki/ przyslowki

 0    35 Datenblatt    guest1717616
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
prawdziwy / autentyczny
Lernen beginnen
true / authentic/ genuine
To jest zrobione z prawdziwej skóry.)
It's made of genuine leather
ostry, przenikliwy
Lernen beginnen
sharp
ten noz jest bardzo ostry
this knife is very sharp
bystry, sprytny
Lernen beginnen
smart, clever
(Jest zbyt mądra, aby dać się na to nabrać.
She's too smart to fall for that one
wybitny, niezwykły
Lernen beginnen
outstanding, remarkable
jestes niezwyklym przykladem panowania nad soba
you are an remarkable example of self-control
niegdyś / dawniej
Lernen beginnen
formerly
W tym budynku mieściła się dawniej siedziba dostawcy usług internetowych.
The building formerly housed an internet service provider
bezstronna
Lernen beginnen
impartial
możesz postrzegać siebie jako osobę bezstronną, głęboko w sobie, uprzedzenia mogą pozostać
you might see yourself as being impartial, deep inside, prejudice may linger
świadomy
Lernen beginnen
conscious
Nie byłam do końca świadoma tego, co to oznaczało
I wasn't really conscious about what it meant.
dojrzały
Lernen beginnen
mature
On jest bardzo dojrzały jak na swój wiek
He very mature for his age
daleko
Lernen beginnen
far
Jak dalejo to jest?
How far is it?
przedrostek od, wy, ob
Lernen beginnen
away
odejdz, odłuż pieniadze, obetnij, wygotowała, odjechała
go away, put money away, cut away, boiled away, drove away
daleko z dala
Lernen beginnen
away
Kazałem mu trzymać się daleko od mnie
I told him to keep away from me
szeroki, szerszy, najszersza
Lernen beginnen
wide, wider, widest/ broad
Rzeka była szeroka, ale płytka
The river was broad but shallow
wnikliwy, gleboki
Lernen beginnen
insightful, deep, profound
niezbedny, postawowy, konieczny
Lernen beginnen
necessary, basic, essential
(Jedzenie zdrowej żywności jest konieczne, żeby pozostać w dobrej formie
Eating healthy food is essential to stay in good shape
osobno
Lernen beginnen
separately, apart
Mieszkamy dwie przecznice od siebie
We live two blocks apart.
całkowicie
Lernen beginnen
all, completely absolutely, entirely, totally
Ja nie byłam całkowicie pewna, co powinna zrobić
I wasn't entirely sure what I should do
zirytowany, zirytowany
Lernen beginnen
annoyed, irritated
Byłem trochę tym poirytowany, naprawdę
I was a bit annoyed about it, really
wytrwały
Lernen beginnen
persistent
Ja nie jestem wytrwała w osiaganiu moich celów
am not persistent in achieving my goal
niewinny
Lernen beginnen
innocent
jesesmy tu poniewaz wierzymy w twoja niewonnosc
We're here because we believe your are innocent
różny, rozmaity, przerozny
Lernen beginnen
various
Rób to w roznych okolicznosciach
Do so under various circumstances
Oczywiście
Lernen beginnen
Obviously
Oczywiście, są małe zmiany.
Obviously there are small changes
ostrożny
Lernen beginnen
cautious
To niebezpieczne zadanie, więc musimy być ostrożni
It's the dangerous task, so we need to be cautious.
dziwny/obcy
Lernen beginnen
strange
Jestem obcy w tym mieście; On czasami zachowuje się bardzo dziwnie
I'm strange to this city; He sometimes behaves in a very strange way
pokaźny, znaczny, znaczacy
Lernen beginnen
substantial
Czy istnieje namacalny dowód na to, że Bóg istnieje?
Is there a substantial evidence that God exists?
bez względu na; mimo wszystko, pomimo
Lernen beginnen
regardless
musimy to zrobić bez względu na okoliczności
we have to do it regardless of the circumstances
przed czymś(wczesniej)/ przed czymś (np. budynkiem)
Lernen beginnen
prior to....../in front of
Nigdy nie mówiłem po angielsku przed nauką tego języka
I never spoke English prior to learn this language
wewnętrzny
Lernen beginnen
inner
(Usłyszałem wewnętrzny głos nakazujący mi iść prosto
I heard an inner voice which told me to go straight.
istotny / mający znaczenie/ sensowny
Lernen beginnen
meaningful
Ona posłała mi wymowne spojrzenie
She gave me a meaningful look.
wyjątkowy
Lernen beginnen
unique
Ta rzeźba ma wyjątkowy kształt.
This sculpture has a unique shape, one-of-a-kind.
rozważny / rozważna/ liczacy sie z innymi
Lernen beginnen
considerate
To bardzo uprzejme, że pan przyszedł
It's very considerate of you to come
troskliwy/ myslacy o innych
Lernen beginnen
thoughtful
dalej, dalszy, dodatkowy
Lernen beginnen
further (przysłowek i stopien wyzszy od far)
Proszę skontaktuj się ze mną, jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania
Please contact me if you have any further questions
ostry, przenikliwy (o bólu) powazny
Lernen beginnen
severe
On ledwo wyzdrowiał z poważnej choroby.
He hardly recovered from a severe illness.
solidny twardy stanowczy mocny jedrny
Lernen beginnen
firm
Wolę spać na twardym materacu; On jest stanowczym mężczyzną, który nigdy nie zmienia swojego zdania
I prefer sleeping on a firm mattress; He's a firm man who never changes his mind.
niedociągnięcia, niedowartosciowanie
Lernen beginnen
inadequacies
Łatwo jest czuć niedowartościowanie kiedy ma się niskie poczucie własnej wartości
It's easy to feel inadequacy when you have a low self-esteem

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.