Pytanie o pozwolenie, udzielenie i odmawianie pozwolenia

 0    12 Datenblatt    Samandriell
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy mógłbym pożyczyć twój słownik?
Lernen beginnen
Can I borrow your dictionary?
Czy będzie w porządku jeśli tu zapalę?
Lernen beginnen
Is it OK if I smoke here?
Czy będziesz mieć coś przeciwko temu, jeśli otworzę okno?
Lernen beginnen
Do you mind if I open the window?
Czy będziesz mieć coś przeciwko temu, jeśli wyłączę telewizor?
Lernen beginnen
Do you mind if I turn the TV off?
Tak, oczywiście.
Lernen beginnen
Yes, of course.
Oczywiście, nie ma problemu.
Lernen beginnen
Of course, no problem.
Nie, możesz to zrobić.
Lernen beginnen
No, you can do it.
Nie, nie mam nic przeciwko temu.
Lernen beginnen
No, I don't.
Przykro mi, ale nie. Sam go używam.
Lernen beginnen
Sorry, you can't. I'm using it.
Obawiam się, że nie. To jest zabronione / To nie jest dozwolone.
Lernen beginnen
I'm afraid not. It's not allowed.
Obawiam się, że tak. Jest trochę zimno.
(mam coś przeciwko temu)
Lernen beginnen
I'm afraid, I do. It's a bit cold.
Tak. Oglądam film.
(mam coś przeciwko temu)
Lernen beginnen
Yes, I'do. I'm watching the film...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.