Reading - DUNIN - Świda 5, 6

 0    54 Datenblatt    mplion
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
odbywać podróż
Lernen beginnen
to tour a country / continent
objazd / podróż po kraju
Lernen beginnen
a tour of a country
pobudzać handel, zwiększać wymianę handlową
Lernen beginnen
to boost trade with
poprawiać więzi / stosunki / kontakty gospodarcze
Lernen beginnen
to improve economic ties / relations with
zniszczyć więzi, kontakty, stosunki z
Lernen beginnen
to damage ties / relations with
problemy związane z
Lernen beginnen
problems over
na granicy
Lernen beginnen
on the border
wysoki rangą urzędnik
Lernen beginnen
senior official
handel zagraniczny
Lernen beginnen
foreign trade
podpisać porozumienie gospodarcze dotyczące czegoś
Lernen beginnen
to sign an economic accord on sth
wzajemna ochrona inwestycji
Lernen beginnen
mutual protection of investment
unikanie podwójnego opodatkowania
Lernen beginnen
avoidance of double taxation
rozmowy dotyczące
Lernen beginnen
talks on
negocjować kontrakt gospodarczy
Lernen beginnen
to negotiate an economic contract
współpraca w dziedzinie/zakresie
Lernen beginnen
cooperation in
budownictwo okrętowe
Lernen beginnen
shipbuilding
zakup czegoś
Lernen beginnen
the purchase of sth
siarka
Lernen beginnen
sulphur
karma dla zwierząt
Lernen beginnen
animal feed
ruda żelaza
Lernen beginnen
iron ore
osiągnąć szczytowy poziom
Lernen beginnen
to reach a peak of
zmniejszać się, obniżać
Lernen beginnen
to decrease
dług wynoszący 3 mln
Lernen beginnen
3 mln debt
nie zapłacić długu
Lernen beginnen
to default of paying a debt
interesy rozwijają się
Lernen beginnen
business expands
osiągnąć porozumienie odnośnie czegoś
Lernen beginnen
to reach agreement on sth
zmiana terminu spłaty długu
Lernen beginnen
debt rescheduling
przywrócić stosunki, kontakty, więzi z
Lernen beginnen
to restore relations / ties with
zerwać stosunki, kontakty, więzi z
Lernen beginnen
to break off relations / ties with
zagarnąć władzę
Lernen beginnen
to seize power
wymiana handlowa
Lernen beginnen
trade with
wynosić
Lernen beginnen
amount to
podczas gdy, natomiast
Lernen beginnen
while
wynosić ogółem
Lernen beginnen
to total
jako że
Lernen beginnen
as sth is
i spędzi po jednym dniu w... i w...
Lernen beginnen
and will spend a day each in... and...
unikanie
Lernen beginnen
avoidance
założyć, utwożyć
Lernen beginnen
to set up
traktat / porozumienie / układ przewiduje
Lernen beginnen
a treaty / agreement provides for
ugoda gospodarcza
Lernen beginnen
economic accord
ujednolicić taryfy celne
Lernen beginnen
to standardize tariffs
procedura stosowana w handlu
Lernen beginnen
trade procedures
wysłannik, poseł
Lernen beginnen
envoy
parafować
Lernen beginnen
to initial
punkt np. traktatu
Lernen beginnen
clause
karta
Lernen beginnen
charter
sygnitariusz
Lernen beginnen
signatory
ratyfikacja
Lernen beginnen
ratification
ratyfikować
Lernen beginnen
to ratify
wprowadzać w życie, realizacja, wprowadzenie
Lernen beginnen
implementation
realizować coś, wprowadzić w życie, wdrożyć
Lernen beginnen
to implement sth
jeszcze raz zapewnić
Lernen beginnen
to reaffirm
wiara w coś
Lernen beginnen
belief in sth
wielostronny
Lernen beginnen
multilateral

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.