Reading - DUNIN - WSNJO 19, 20, 40, 54

 0    30 Datenblatt    mplion
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przeprowadzać remont kapitalny / remont kapitalny, restrukturyzacja
Lernen beginnen
to overhaul / overhaul
przybrzeżny, morski
Lernen beginnen
offshore
podnosić, podwyższać, potęgować
Lernen beginnen
to heighten
wracać, skierować się z powrotem
Lernen beginnen
to head back
przestażały, staroświecki
Lernen beginnen
antiquated
lądowy, ziemny
Lernen beginnen
terrestrial
hamować, przeszkadzać, utrudniać
Lernen beginnen
to hamper
ujść z czymś na sucho, uniknąć kary, wymigać się
Lernen beginnen
to get away with sth
udawać że się czegoś nie słyszy
Lernen beginnen
to turn a deaf ear to sth
przekraczać (np. dopuszczalne granice)
Lernen beginnen
to overstep
anarchia, bezprawie, samowola
Lernen beginnen
lawlessness
zestaw faktów mających wpływ na określoną sytuację / równanie matematyczne
Lernen beginnen
equation
leczenie
Lernen beginnen
healing
stanąć przed sądem
Lernen beginnen
stand trial
upamiętnić, uczcić
Lernen beginnen
to commemorate
poświecenie, ofiara
Lernen beginnen
sacrifice
związać, połączyć, oprawić
Lernen beginnen
to bind (bound, bound)
linia boczna / działalność uboczna, zajęcie dodatkowe
Lernen beginnen
sideline
wściekać, kipieć ze złości
Lernen beginnen
to fume
droczyć się, dokuczać, kpić, drażnić się / kokietować, prowokować, nęcić
Lernen beginnen
to tease
co było kiedyś...
Lernen beginnen
what was once...
chwalić się, przechwalać się
Lernen beginnen
to boast about
przemówić komuś do rozsądku
Lernen beginnen
to talk some sense into
rozważać wszystkie opcje
Lernen beginnen
to weigh all options
niemożliwy do przewidzenia, nieprzewidywalny
Lernen beginnen
unpredictable
rezygnować, wycofywać się, hamować
Lernen beginnen
to pull back
powodować coś, zapoczątkowywać
Lernen beginnen
to stir sth up
uciekać się do czegoś
Lernen beginnen
to resort to
nieoficjalnie, poza protokołem
Lernen beginnen
off the record
wyprzedzające uderzenie
Lernen beginnen
pre-emptive strike

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.