Reading The Girl in the Denim Jacket

 0    34 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
tajemniczy, zagadkowy
Lernen beginnen
mysterious
stacja podmiejska
Lernen beginnen
a suburban station
być całkowicie obudzonym, przebudzonym
Lernen beginnen
wide awake
całkiem znajomo
Lernen beginnen
pretty familiar
krążyć po czymś, robić coś w sposób, w jaki zawsze się to robi (np. zachowywać się)
Lernen beginnen
go about something
codzienne życie
Lernen beginnen
ordinary life
zauważyć że, dostrzec że
Lernen beginnen
notice that
uważać, myśleć, oszacować
Lernen beginnen
reckon
gruba kurtka dżinsowa
Lernen beginnen
thick denim jacket
nosić, trzymać, przewozić
Lernen beginnen
to carry
zawierać, zawiera
Lernen beginnen
contain
sam, w pojedynkę, samotnie
Lernen beginnen
alone
proszę zwróć uwagę, no ale, przecież
Lernen beginnen
mind you
Pilnuj swoich spraw, nie wtykaj nosa w nieswoje sprawy
Lernen beginnen
Mind your business
patrzyć się na, gapić się na
Lernen beginnen
stare at
z zaniepokojeniem, nerwowo
Lernen beginnen
anxiously
tory kolejowe
Lernen beginnen
railway track
wcześniej, prędzej
Lernen beginnen
sooner
nie wcześniej
Lernen beginnen
no sooner
długość do ramion
Lernen beginnen
shoulder-length
kierunek
Lernen beginnen
direction
posunąć się dalej
Lernen beginnen
move further
unikać, omijać
Lernen beginnen
avoid + ing: avoid smoking
dudnienie, huczenie
Lernen beginnen
rumbling
już zatłoczony
Lernen beginnen
already crowded
rywalizować
Lernen beginnen
compete
miejsca stojące
Lernen beginnen
standing room
wagon kolejowy, powóz
Lernen beginnen
hedge in
ogromny, wielki
Lernen beginnen
enormous
pusty
Lernen beginnen
empty
przeszły, obok
Lernen beginnen
past
rzeczywiście, istotnie, naprawdę, a nawet, wręcz
Lernen beginnen
indeed
pociągać, przyciągać czyjąś uwagę
Lernen beginnen
attract
On mnie pociągał
Lernen beginnen
I was attracted by him

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.