Rekcja czasownika Alles Klar cz.I

 0    12 Datenblatt    anko73
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zmieniać się w czymś
On zmienia coś w swoim projekcie.
Lernen beginnen
änden an, Dativ
Er ändert etwas an seinem Projekt.
dostosować się do
Musisz dostosować się do nowej sytuacji, tak samo jak w wojsku.
Lernen beginnen
anpassen sich an, Akkusativ
Du musst dich an die neue Situation anpassen, genauso wie in der Armee.
uczestniczyć w
Ja uczestniczę w kongresie.
Lernen beginnen
beteiligen sich an, Dativ
Ich beteilige mich an dem Kongress.
zachorować na
Chcemy obwieścić bardzo smutną wiadomość - on zachorował na raka.
Lernen beginnen
erkranken an, Dativ
Wir wollen eine sehr traurige Nachricht sagen - er erkrankte an dem Krebs.
brakować czegoś
Tato, brakuje papieru higienicznego, nie zapomnij go kupić.
Lernen beginnen
fehlen an, Dativ
Vater, es fehlt an dem Toilettenpapier, vergiss nicht ihn zu kaufen.
zyskiwać na
Dolar zyskuje na wartości.
Lernen beginnen
gewinnen an, Dativ
Der Dollar gewinnt an Wert.
panować nad
Długo panował nad tym krajem.
Lernen beginnen
herrschen über, Akkusativ
Er herrschte lange über dieses Land.
skarżyć się na
Ona skarży się na złe czasy.
Lernen beginnen
klagen über, Akkusativ
Sie klagt über schlechte Zeiten.
zastanawiać się nad
Rozmyślam nad konsekwencjami.
Lernen beginnen
nachdenken über, Akkusativv
Ich denke über die Folgen nach.
pisać o
On pisze o niej.
Lernen beginnen
schreiben über, Akkusativ
Er schreibt über sie.
dysponować czymś
Ona dysponuje dobra znajomością języków.
Lernen beginnen
verfügen über, Akkusativ
Sie verfügt über gute Sprachkenntnisse.
dziwić się z powodu
Zadziwia mnie technika.
Lernen beginnen
wundern sich über, Akkusativ
Ich wundere mich über die Technik.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.