Repetytorium maturalne LONGMAN str. 25-40

 0    59 Datenblatt    kajazabinska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Invitation
Lernen beginnen
Zaproszenie
I'm organising...
Lernen beginnen
Organizuję...
I'd like t invite you to...
Lernen beginnen
Chciałbym Cię zaprosić na...
We are holding...
Lernen beginnen
Prowadzimy... (np. akcję)
-a birthday party -a picnic by the river -an exibition of my photographs
Lernen beginnen
-impreza urodzinowa -piknik nad rzeką -wystawa moich fotografii
a party to celebrate the begining of holidays
Lernen beginnen
impreza z okazji rozpoczęcia wakacji
If you want, you can bring a friend.
Lernen beginnen
Jeśli chcesz, możesz wziąć ze sobą znajomego.
You are welcome to...
Lernen beginnen
Zapraszamy Cię do...
Come with a friend.
Lernen beginnen
Przyjdź ze znajomym.
Bring your favourite music with you.
Lernen beginnen
Weź ze sobą Twoją ulubioną muzykę.
Come on time because...
Lernen beginnen
Przyjdź na czas, ponieważ...
The party will take a place in/at...
Lernen beginnen
Impreza obdędzie się w...
To get there, take the bus and get off at the third stop.
Lernen beginnen
Aby się tam dostać, wsiądź do autobusu i wysiądź na trzecim przystanku.
When you get there, find apartment no. 6.
Lernen beginnen
Kiedy się tam dostaniesz, znajdź mieszkanie nr. 6.
See you there!
Lernen beginnen
Zobaczymy się tam! (Zobaczymy się na miejscu!)
I hope to see you there!
Lernen beginnen
Mam nadzieję spotkać Cię tam! (Mam nadzieję, że spotkamy się na miejscu!)
Please let me know if you can't come.
Lernen beginnen
Proszę, daj mi znać jeśli nie możesz przyjść.
This is just to tell you that...
Lernen beginnen
To jest tylko żeby powiedzieć Ci, że...
I've just got the information that...
Lernen beginnen
Właśnie dostałem informację, że...
I'm not sure if you remember about...
Lernen beginnen
Nie jestem pewien czy pamiętasz o...
My mobile has stopped working.
Lernen beginnen
Moja komórka przestała działać.
They're waiting for your call, so...
Lernen beginnen
Oni czekają na Twój telefon, więc...
I have to leave right now...
Lernen beginnen
Muszę wyjść już teraz...
I have to call them back as soon as possible...
Lernen beginnen
Muszę oddzwonić do nich tak szybko jak to możliwe...
I have to leave a message at once...
Lernen beginnen
Muszę zostawić wiadomość natychmiast...
I'm afraid i'll have to...
Lernen beginnen
Obawiam się, że będę musiał...
As a result, I need to go back to town instead of staying here for longer.
Lernen beginnen
W rezultacie muszę wrócić do miasta zamiast zostać tutaj na dłużej.
I have to leave now, so there'll be no time to...
Lernen beginnen
Muszę wyjść teraz, więc nie będzie czasu na...
Let's meet...
Lernen beginnen
Spotkajmy się...
Let's talk about...
Lernen beginnen
Porozmawiajmy o...
I'll call you later today at 6.
Lernen beginnen
Zadzwonię do Ciebie dziś później, o 6.
I hope to see you at/in...
Lernen beginnen
Mam nadzieję spotkać Cię o...
Sorry about this problem!
Lernen beginnen
Przepraszam za ten problem!
Thank you/ thanks...
Lernen beginnen
Dziękuję Ci, dzięki...
How are you doing?
Lernen beginnen
Jak się miewasz?
I'm writing to tell you...
Lernen beginnen
Piszę, żeby Ci powiedzieć...
I wonder if you have heard...
Lernen beginnen
Zastanawiam się, czy słyszałeś...
As for my latest news...
Lernen beginnen
Co do moich ostatnich nowowści...
First we're going to...
Lernen beginnen
Najpierw zamierzamy...
The plan includes...
Lernen beginnen
Plan obejmuje...
I'm writing to ask you for advice...
Lernen beginnen
Piszę żeby prosić Cię o radę...
I wonder if I could ask you to...
Lernen beginnen
Zastanawiam się, czy mogę Cię prosić o...
Could you tell me...
Lernen beginnen
Czy mógłbyś mi powiedzieć...
I'd be really grateful if you could...
Lernen beginnen
Byłbym naprawdę wdzięczny, gdybyś mógł...
I'm writing to thank you for...
Lernen beginnen
Piszę, żeby podziękować Ci za...
Thank you so much...
Lernen beginnen
Dziękuję Ci bardzo...
It was really very kind of you to...
Lernen beginnen
To było naprawdę bardzo uprzejme z Twojej strony, że...
I'm writing to tell you how sorry I am about...
Lernen beginnen
Piszę, żeby powiedzieć Ci jak przykro jest mi z powodu...
I'm really sorry that...
Lernen beginnen
Jest mi naprawdę przykro, że...
It will never happen again.
Lernen beginnen
To się nigdy więcej nie stanie.
Sorry for bothering you again.
Lernen beginnen
Przepraszam, że znowu zawracam Ci głowę.
I'm having a party...
Lernen beginnen
Urządzam imprezę...
Would you come to...?
Lernen beginnen
Czy przyszedłbyś na...?
I hope you will be able to join us/make it.
Lernen beginnen
Mam nadzięję, że będziesz w stanie przyłączyć się do nas/ zrobić to.
I must be going now.
Lernen beginnen
Muszę już lecieć.
Looking forward to hearing from you again.
Lernen beginnen
Wyczekuję kolejnych wieści od Ciebie.
Give my regards to everyone at home.
Lernen beginnen
Przekaż moje pozdrowienia każdemu w domu.
Have a nice trip!
Lernen beginnen
Udanej wycieczki!
Dear Editor,
Lernen beginnen
Drogi Redaktorze,

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.