Rodziny wyrazów 4

 0    139 Datenblatt    mariolasobieska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
stopa
Zjedz trochę zupy, to postawi cię na nogi.
Lernen beginnen
foot
Have some soup, it will get you back on your feet.
stopy
Nie czuję nóg.
Lernen beginnen
feet
I can't feel my feet.
iść piechotą
Lernen beginnen
go on foot
u podnóża
Lernen beginnen
at the foot of
wyrażenie gdy powiedzieliśmy coś co kogoś zawstydziło czy zasmuciło
Lernen beginnen
put sb foot in it
źle rozpocząć jakąś znajomość
Lernen beginnen
get off on the wrong foot
być realistą, myśleć praktycznie
Lernen beginnen
have both feet on the ground
spaść na 4 łapy
Lernen beginnen
fall on sb feet
plątać się pod nogami
Lernen beginnen
be under sb feet
o kimś że jest stary (być 1 nogą w grobie)
Lernen beginnen
have one foot in the grave
powód
Z jakiego powodu jest pan tutaj?
Lernen beginnen
reason
What is the reason you are here?
powód czegoś
Lernen beginnen
reason for...
podać powód
Lernen beginnen
give a reason
z powodów osobistych
Lernen beginnen
for personal reasons
z powodów zdrowotnych
Lernen beginnen
for health reasons
z jakiegoś powodu
Lernen beginnen
for some reason
mieć swoje powody
Lernen beginnen
have sb's reasons
z sobie tylko znanych powodów
Lernen beginnen
for reasons best known to yourself
nie mieć powodu by coś zrobić
Lernen beginnen
have no reason to do sth
miec dobry powód do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
Have every reason to do sth
w granicach rozsądku
Lernen beginnen
within reason
przechodzić wszelkie pojęcie
Lernen beginnen
go beyond all reason
bez powodu
Lernen beginnen
for no reason
bez powodu, bez żadnej logiki
Lernen beginnen
without rhyme or reason
część czegoś
Lernen beginnen
part of
być częścią czegoś
Lernen beginnen
be part of sth
najlepsza część czegoś
Lernen beginnen
Best part of sth
częściowo
Lernen beginnen
in part
część zapasowa
Lernen beginnen
spare part
rola (w filmie teatrze)
Lernen beginnen
part of
odgrywać ważną rolę
Lernen beginnen
play an important part
wziąć udział
Lernen beginnen
take part
aktywny udział
Lernen beginnen
active part
grac główną rolę
Lernen beginnen
leading part
w większości, przeważnie
Lernen beginnen
for the most part
stanąć po czyjejś stronie
Lernen beginnen
take sb's part
stanowić nieodłączną część czegoś
Lernen beginnen
be part and parcel of sth
w tych okolicach
Lernen beginnen
in this parts
pytanie
Mam pytanie.
Lernen beginnen
question
I've got a question.
zadać pytanie
Lernen beginnen
ask a question
odpowiedzieć na pytanie
Lernen beginnen
answer a question
sprawa problem
Lernen beginnen
question
wątpliwość
Lernen beginnen
question
o którym mowa
Lernen beginnen
in question
nie ma możliwości, nie ma mowy
Lernen beginnen
There is no question of...
niemożliwe wykluczone
Lernen beginnen
out of the question
kwestionować
Lernen beginnen
question
szacunek
Czy mógłbyś podać mi przybliżony szacunek całkowitego kosztu?
Lernen beginnen
respect
Could you give me a rough estimate of the total cost?
mieć szacunek do kogoś
Lernen beginnen
Have respect for sb
zdobyć szacunek
Lernen beginnen
gain respect
z całym szacunkiem
Lernen beginnen
with all due respect
pod jednym względem
Lernen beginnen
In one respect
pod wieloma względami
Lernen beginnen
in some respects
jeśli chodzi o, w związku z
Lernen beginnen
in respect of...
pod względem w odniesieniu do
Lernen beginnen
with respect to
szanować
Młodzi ludzie powinni szanować starszych.
Lernen beginnen
to respect
Young people should respect the elderly.
porównać
Lernen beginnen
compare
porównywalny
Lernen beginnen
comparable
porównawczo
Lernen beginnen
comparably
porównawczy
Lernen beginnen
comparative
porównanie
Lernen beginnen
comparison
porównać coś
Lernen beginnen
compare sth
porównać kogoś z czymś
Lernen beginnen
Compare sb with sth
porównać kogoś z kimś
Lernen beginnen
compare sb
coś jest gorsze od czegoś innego, nie ma porównania
Lernen beginnen
does not compare
dyskutować w celu porównania swoich odkryć dokonań
Lernen beginnen
compare notes on...
porównanie
Lernen beginnen
comparison
dla porównania
Lernen beginnen
for comparison
w porównaniu do
Lernen beginnen
in comparison to
w porównaniu
Lernen beginnen
by comparision
porównanie czegoś
Lernen beginnen
a comparision of sth
porównać, dokonać porównania
Lernen beginnen
make a comparison
doszukiwać się podobieństw
Lernen beginnen
draw a comparison
nie ma porównania, coś jest dużo lepsze od czegoś innego
Lernen beginnen
There is no comparison
poruszać się ruszać się
Lernen beginnen
move
przeprowadzić się
Lernen beginnen
to move
przeprowadzić się do nowego domu
Lernen beginnen
move house
poruszyć pogoś, być smutnym
Lernen beginnen
Move
być głeboko wzruszonym
Lernen beginnen
To be deeply moved
poruszyć kogoś do łez
Lernen beginnen
Move sb to tears
wzruszający
Lernen beginnen
moving
ruszyć się
Lernen beginnen
get moving
iść z duchem czasu
Lernen beginnen
move with the times
o miejscu w którym jest mnóstwo ludzi
Lernen beginnen
sb can hardly move
poruszyć niebo i ziemię
Lernen beginnen
move heaven and earth
ktoś zmienia pewne zasady czy wymagania
Lernen beginnen
move the goalposts
stać w bezruchu
Lernen beginnen
not move a muscle
słaby
To dziecko jest słabe.
Lernen beginnen
weak
This child is weak.
osłabiać
Lernen beginnen
weaken
słabość
Lernen beginnen
weakness
słaby punkt
Lernen beginnen
weak point
zmięknąć, ugiąć kolana
Lernen beginnen
weak at the knees
głupi
Lernen beginnen
weak in the head
słaba płeć
Lernen beginnen
weaker sex
oznaka słabości
Lernen beginnen
a sign of weakness
mieć słabość do czegoś
Lernen beginnen
have a weakness for sth
smak
Lernen beginnen
taste
smakuje wspaniale
Lernen beginnen
It tastes great
próbować
Lernen beginnen
taste
zasmakować wolności
Lernen beginnen
taste freedom
zasmakować sławy
Lernen beginnen
Taste fame
mieć dobry gust
Lernen beginnen
have good taste
nie mieć gustu
Lernen beginnen
have no taste
lubić coś
Lernen beginnen
have a taste for sth
nie lubieć czegoś
Lernen beginnen
have no taste for
smak sławy
Lernen beginnen
Taste of fame
zrobić złe wrażenie
Lernen beginnen
leave a bad taste in sb mouth
do smaku
Lernen beginnen
to taste
przedmiot rozmowy temat
Lernen beginnen
subject
zmienić temat
Lernen beginnen
change the subject
być tematem czegoś
Lernen beginnen
Be the subject of sth
zacząć mówić na jakiś temat
Lernen beginnen
get onto the subject
zakończyć temat
Lernen beginnen
get off the subject
przedmiot w szkole
Lernen beginnen
subject
podlegać
Lernen beginnen
be subject to
poddać czemuś, zmusić do czegoś
Lernen beginnen
subject
subiektywny
Lernen beginnen
subjective
opowiadanie
Lernen beginnen
story
historia czyjegoś życia
Lernen beginnen
sb's life story
bajka na dobranoc
Lernen beginnen
bedtime story
temat, wiadomość pojawiająca się w gazecie lub radio
Lernen beginnen
story
plotka
Lernen beginnen
a story
tak mówią ludzie
Lernen beginnen
so the story goes
to długa historia
Lernen beginnen
It's a long story
krótko mówiąc
Krótko mówiąc, zostaliśmy wrobieni.
Lernen beginnen
to cut a long story short
To cut a long story short, we were framed.
koniec dyskusji
Lernen beginnen
end of story
ale to inna historia
Lernen beginnen
But it's another story
to nie cała historia
Lernen beginnen
This is not the whole story
krok
Krok po kroku.
Lernen beginnen
step
Step by step.
zrobić krok
Lernen beginnen
take a step
podjąć jakieś kroki
Lernen beginnen
take steps
krok do przodu
Lernen beginnen
step forward
krok w dobrym kierunku
Lernen beginnen
a step in the right direction
etapy
Lernen beginnen
steps
krok za krokiem
Lernen beginnen
step by step
być o krok do przodu
Lernen beginnen
Be one step ahead
uważaj na to co robisz
Lernen beginnen
watch your step
nadepnąć
Lernen beginnen
step
wciśnij gaz do dechy
Lernen beginnen
step on it / step on the gas

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.