Rozdział 1

 0    93 Datenblatt    aniawalis95
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
solicitor
Lernen beginnen
radca prawny w GB
family law
Lernen beginnen
prawo rodzinne
barrister
Lernen beginnen
(UK) adwokat
immigration law
Lernen beginnen
Prawo imigracyjne
attorney
Lernen beginnen
(US) adwokat
intellectual property law
Lernen beginnen
Prawo własności intelektualnej
company law
Lernen beginnen
prawo spółek
qualified
Lernen beginnen
przygotowany / wykwalifikowany
to merge
Lernen beginnen
dokonywać fuzji, połączenia spółek
litigation
Lernen beginnen
spór sądowy
to be based somewhere
Lernen beginnen
mieć siedzibę gdzieś
right of audience
Lernen beginnen
Prawo do reprezentowania klienta przed sądem
goods
Lernen beginnen
dobra
to practise law
Lernen beginnen
prowadzić praktykę prawniczą
fund
Lernen beginnen
fundusz
legal practice
Lernen beginnen
Praktyka prawna
to draft (a document)
Lernen beginnen
sporządzić (dokument)
valid
Lernen beginnen
ważny, prawomocny
unfair dismissal
Lernen beginnen
niesprawiedliwe zwolnienie z pracy
advocacy
Lernen beginnen
adwokatura, obrona (przed sądem)
to deal with sth
Lernen beginnen
radzić sobie z czegoś
appear in court
Lernen beginnen
stawić się w sądzie
lease of land and buildings
Lernen beginnen
dzierżawy gruntów i budynków
training contract with a law firm
Lernen beginnen
aplikacja w kancelarii prawniczej
formation of a business
Lernen beginnen
założenie biznesu
partnership
Lernen beginnen
spółka osobowa
landlord
Lernen beginnen
właściciel wynajmowanej nieruchomości
to plead a case
Lernen beginnen
występować w sprawie w sądzie
maternity leave
Lernen beginnen
urlop macierzyński
to discriminate against sb
Lernen beginnen
dyskryminować kogoś
to act for / to represent (a client)
Lernen beginnen
reprezentować (klienta)
tenant
Lernen beginnen
najemca, dzierżawca
to specialise in sth
Lernen beginnen
Specjalizujemy się w czymś
capital
Lernen beginnen
kapitał
sick pay
Lernen beginnen
zasiłek chorobowy
criminal law
Lernen beginnen
prawo karne
insolvent
Lernen beginnen
niewypłacalny
civil law
Lernen beginnen
prawo cywilne
conveyancing
Lernen beginnen
przeniesienie tytułu własności nieruchomości
matter
Lernen beginnen
sprawa
employment law
Lernen beginnen
prawo pracy
will
Lernen beginnen
testament
merger
Lernen beginnen
fuzja, połączenie spółek
to steal
Lernen beginnen
kraść
real estate
Lernen beginnen
nieruchomości
dispute
Lernen beginnen
spór
ownership
Lernen beginnen
prawo własności
a party to a court case
Lernen beginnen
strona w sprawie sądowej
assets
Lernen beginnen
aktywa (spółki), majątek (osoby)
to owe money to someone
Lernen beginnen
być komuś winien pieniądze
debt
Lernen beginnen
dług
legal costs
Lernen beginnen
koszty sądowe/procesowe
procedure
Lernen beginnen
procedura / sposób postępowania
rent
Lernen beginnen
czynsz
fixed
Lernen beginnen
stały, niezmienny
to prosecute
Lernen beginnen
ścigać sądownie, stawać przed sądem
breach
Lernen beginnen
naruszenie, złamanie
to issue a claim
Lernen beginnen
wnieść pozew, założyć sprawę
case
Lernen beginnen
sprawa
to pay a court fee
Lernen beginnen
wnieść opłatę sądową
claimant
Lernen beginnen
powód, powódka
to serve a claim upon somebody
Lernen beginnen
doręczyć komuś pozew
defendant
Lernen beginnen
pozwany
to respond to a claim
Lernen beginnen
odpowiedzieć komuś na pozew
to hear a case
Lernen beginnen
rozpoznać sprawę
to find in favour of sb
Lernen beginnen
orzec na czyjąś korzyść
to harm sb
Lernen beginnen
skrzywdzić kogoś
to give a judgment
Lernen beginnen
wydać wyrok
harm
Lernen beginnen
szkoda / krzywda
to make a court order
Lernen beginnen
wydać nakaz sądowy
bailiff
Lernen beginnen
egzekutor sądowy, komornik
obligation
Lernen beginnen
zobowiązanie / obowiązek
law of tort
Lernen beginnen
prawo czynów niedozwolonych
to owe
Lernen beginnen
być dłużnym, winnym
duty of care
Lernen beginnen
obowiązek zachowania staranności
plaintiff
Lernen beginnen
powód
allegation
Lernen beginnen
twierdzenie powoda wysuwane przeciwko pozwanemu
carelessness
Lernen beginnen
niedbalstwo / nieostrożność
proceedings
Lernen beginnen
postępowanie
to commit
Lernen beginnen
popełnić
to be qualified (to)
Lernen beginnen
posiadać kwalifikacje
negligence
Lernen beginnen
zaniedbanie
to have a right to sth
Lernen beginnen
mieć prawo do czegoś
tort
Lernen beginnen
delikt
redundancy
Lernen beginnen
zwolnienia pracowników z powodu redukcji etatów
to sue somebody
Lernen beginnen
pozywać kogoś
law of contract
Lernen beginnen
Prawo umów
no win no fee arrangement
Lernen beginnen
umowa miedzy powodem a reprezentującym go prawnikiem, że w przypadku przegranej sprawy prawnik nie otrzyma honorarium za swoje usługi
damages
Lernen beginnen
odszkodowanie
grounds
Lernen beginnen
podstawy (np. powództwa)
to breach
Lernen beginnen
naruszyć, złamać
land law
Lernen beginnen
Prawo nieruchomości
law of equity and trusts
Lernen beginnen
Prawo kapitałów i funduszy powierniczych

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.