Rozmowa ogólna

 0    32 Datenblatt    pawlos94
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Kiedy masz urodziny? Urodziny mam
Lernen beginnen
When is your birthday? It`s 9 July
Mieszkasz z kimś? Mieszkam z dziewczyną /Mieszkam sam
Lernen beginnen
Do you live with anybody? I live with girlfrend/ I live on my own
Przepraszam, nie usłyszałem twojego imienia
Lernen beginnen
I'm sorry, I didn`t hear your name
Jak pan się miewa? (zwrot formalny)
Lernen beginnen
How do you do?
Jak się poznaliście?
Lernen beginnen
How do you know each other?
Jaki masz numer telefonu?
Lernen beginnen
What's your phone number?
Co cię sprowadza do ...? Pracuję tutaj
Lernen beginnen
What brings you to ...? I work here
Od jak dawna tu mieszkasz? Dopiero co przyjechałem
Lernen beginnen
How long you lived here? I just came
Jak długo planujesz tu zostać? Kilka miesięcy
Lernen beginnen
How long you plan to stay here? A few months
Podoba ci się tutaj? Bardzo mi się podoba
Lernen beginnen
Do you like it here? I really like
Jakie znasz języki? Znam...
Lernen beginnen
What languages can you speak? I speak
Jak powiedzieć ... po angielsku?
Lernen beginnen
How do you say ... in English?
Jak to się pisze?
Lernen beginnen
How do you spell that?
Jak to się nazywa?
Lernen beginnen
What's this called?
Jak oni mają na imię?
Lernen beginnen
What are their names?
całkiem lubię. bardzo lubię
Lernen beginnen
quite like it. I really like
Czy uprawiasz jakiś sport?
Lernen beginnen
Do you do any sport?
Interesuje się
Lernen beginnen
I'm interested in
Gdzie pracujesz?
Lernen beginnen
Where do you work?
Czy jest tu w pobliżu
Lernen beginnen
Is there a ... near here?
Jesteś religijny?
Lernen beginnen
Are you religious?
Chciałbyś drinka?
Lernen beginnen
Would you like a drink?
Nie masz nic przeciwko, jeśli do ciebie dołączę?
Lernen beginnen
Do you mind if I join you?
Często tu przychodzisz?
Lernen beginnen
You come here often?
Pierwszy raz tutaj jesteś?
Lernen beginnen
First time here?
Co myślisz o tym miejscu?
Lernen beginnen
What do you think of this place?
Znam dobre miejsce
Lernen beginnen
I know a good place
Odprowadze cie do domu
Lernen beginnen
I will walk you home
Jaki jest twój numer telefonu?
Lernen beginnen
What’s your telephone number?
Świetnie wyglądasz
Lernen beginnen
You look great
Jesteś bardzo seksowna
Lernen beginnen
You're really sexy
Co o mnie myślisz?
Lernen beginnen
What do you think of me?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.