Rozmowa z odgrywaniem roli.

 0    23 Datenblatt    zodiak5
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nie wydaje mi się że jest to najlepszy pomysł...
Lernen beginnen
I don't think that's the best idea...
rozwiązanie
Lernen beginnen
solution
Ale co zrobimy, jeśli...? / Ale co będzie, jeśli...?
Lernen beginnen
But what if ...?
CZy jesteś pewna że to dobre rozwiązanie?
Lernen beginnen
Are you sure it's a good solution?
Jestem pewna, że lepiej będzie...
Lernen beginnen
I'm sure it's better to...
Myślę, że najlepszy pomysł to...
Lernen beginnen
I think the best idea would be too...
Moim zdaniem...
Lernen beginnen
In my opinion...
Jeśli chcesz znać moje zdanie, to...
Lernen beginnen
If you ask me...
Najpierw możemy..., a potem/następnie...
Lernen beginnen
First we can ..., and then / next...
Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, to...
Lernen beginnen
The first thing to do is...
Miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży.
Lernen beginnen
Let's hope that everything will be good.
Już nie mogę się doczekać!
Lernen beginnen
I can't wait to start!
Możliwe, że...
Lernen beginnen
It is possible that...
To może(nie) być najlepszy pomysł.
Lernen beginnen
This might (not) be the best idea.
Im może się to nie spodobać...
Lernen beginnen
They may not like it...
Czy moglibyśmy...?
Lernen beginnen
Can we ...?
Czy uważasz, że moglibyśmy...?
Lernen beginnen
Do you think you could ...?
Czy mogę?
Lernen beginnen
Can I?
CZy nie byłby problem, gdybyśmy(coś zrobili)
Lernen beginnen
Would it be Ok if we (did sth)
Dobrze w takim razie najpierw możemy..., a potem...
Lernen beginnen
Ok, so we can... first, and then...
Zróbmy to na mój/twój sposób, dobrze?
Lernen beginnen
Let's do it on my / your way, ok?
W takim razie zgódźmy się na...
Lernen beginnen
So let's agree on...
Dobrze, skoro nalegasz.
Lernen beginnen
Ok, if you insist.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.