rozmowy telefoniczne

 0    23 Datenblatt    monix25
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mówi John Bean
Lernen beginnen
John Bean speaking
Czy mogę rozmawiać z ...?
Lernen beginnen
Can I speak to...?
Przy telefonie
Lernen beginnen
Speaking.
"Bracia Strach" w czym mogę pomóc?
Lernen beginnen
B.S. Can I help you?
Proszę zaczekać. Sprawdzę czy jest?
Lernen beginnen
Hang on, I'll see if she's in.
Proszę zaczekać - tylko znajdę długopis.
Lernen beginnen
Hold on - I'll find a pen.
Obawiam się, że go nie ma.
Lernen beginnen
He's out, I'm afraid.
Czy może Pan oddzwonić dzisiaj po południu?
Lernen beginnen
Can you call back this afternoon?
Oddzwoni jak tylko przyjedzie.
Lernen beginnen
He'll call you back as soon as he comes in.
Czy mogłabym zostawić wiadomość?
Lernen beginnen
Can I leave a message?
Czy mogłaby Pani przyjąć wiadomość?
Lernen beginnen
Can you take a message?
Czy chciałaby Pani zostawić wiadomość?
Lernen beginnen
Would you like to leave a message?
Czy mogę przyjąć wiadomość (przekazać coś)?
Lernen beginnen
Can I take a message?
Pomyłka.
Lernen beginnen
Wrong number.
Obawiam się, że linia jest zajęta.
Lernen beginnen
I'm afraid this line is occupied.
Jesteś tam?
Lernen beginnen
Are you there?
Trzymaj się.
Lernen beginnen
Take care.
Przekaż pozdrowienia mamie.
Lernen beginnen
Give my regards to your mother.
Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że nie możemy się jutro spotkać.
Lernen beginnen
I, m calling to tell you that we can't meet tomorrow.
Co powiesz na kawę? Powiedzmy jutro po południu?
Lernen beginnen
How about coffee? Let's say tomorrow afternoon?
Odpowiada ci?
Lernen beginnen
Does it suit you?
Niech pomyślę. Myślę że tak.
Lernen beginnen
Let me think. I think yes.
Wpadnij do mnie jutro.
Lernen beginnen
Drop in tomorrow!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.