Różne daty z historii (1500-1900)

2  1    28 Datenblatt    Kacey
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
hołd pruski/ sekularyzacja zakonu krzyżackiego
Lernen beginnen
1525
pokój w Augsburgu
Lernen beginnen
1555
Unia Lubelska
Lernen beginnen
1569
Kircholm (zwycięstwo nad Szwedami)
Lernen beginnen
1605
Kłuszyn (zwycięstwo nad ROsjanami i Szwedami)
Lernen beginnen
1610
Cecora (klęska w bitwie z turkami)
Lernen beginnen
1620
Chocim
Lernen beginnen
1621
Oliwa (zwycięstwo nad Szwedami)
Lernen beginnen
1627
Koronajca Jana Kazimierza/ wybuch powstania chmielnieckiego/ klęski wojsk polskich pod korsuniem, żółtymi wodami i piławcami)
Lernen beginnen
1648
Potop Szwedzki
Lernen beginnen
1655-1660
Buczacz(traktat z Turcją)
Lernen beginnen
1672
Chocim (Zwycięstwo nad Turkami)
Lernen beginnen
1673
Wiedeń (zwycięstwo nad turkami)
Lernen beginnen
1683
Pokój z Turcją
Lernen beginnen
1699
I rozbiór Polski
Lernen beginnen
1772
Obrady Sejmu wielkiego
Lernen beginnen
1788-1792
Uchwalenie Konstytucji 3 maja przez Sejm Wielki
Lernen beginnen
1791
Targowica (zawiązanie konfederacji) / wybch wojny polsko-rosyjskiej
Lernen beginnen
1792
ii ROZBIÓR pOLSKI
Lernen beginnen
1793
Powstanie Kosćiuszkowskie/ ogłoszenie uniwersału połanieckiego
Lernen beginnen
1794
III rozbiór POlski
Lernen beginnen
1795
Pokój francusko-rosyjski w Tylży/ utworzenie księstwa Warszawskiego
Lernen beginnen
1807
Nieudana wyprawa Napoleona na Rosję
Lernen beginnen
1812
Lipsk (porażka Napoleona)
Lernen beginnen
1813
100 dni napoleona i kleska pod Waterloo
Lernen beginnen
1815
powstanie listopadowe/ detronizacja Mikołaja I / grochów/ ostrołęka
Lernen beginnen
1830 - 1831
Wybuch wiosny ludów/ uwłaszczenie chłopów w Galicji
Lernen beginnen
1848
Powstanie Styczniowe
Lernen beginnen
1863 - 1864

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.