Różne przydatne słówka

 0    25 Datenblatt    kaczka87
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Sewage system
Lernen beginnen
Kanalizacja
Shelter
I went to look for a shelter for the night.
Lernen beginnen
Schronisko
Poszedłem poszukać schronienia na noc.
Artificial
She welcomed me with an artificial smile.
Lernen beginnen
Sztuczny
Ona powitała mnie ze sztucznym uśmiechem.
Renovate
Lernen beginnen
Odnowić
Statement
The company issued a statement concerning the cause of the explosion.
Lernen beginnen
Twierdzenie, oświadczenie
Firma opublikowała oświadczenie dotyczące przyczyny eksplozji
Hospitable
Lernen beginnen
Gościnny
Nuclear power plant
Lernen beginnen
Elektrownia atomowa
Claim
Lernen beginnen
Twierdzić
Criticise
Lernen beginnen
Krytykować
Order
There is always order in his room
Lernen beginnen
Porządek
W jego pokoju zawsze jest porządek
To turn up
Lernen beginnen
Pojawić się
Cuddle
Lernen beginnen
Przytulić się
Average
Lernen beginnen
Średnio
To employ
Would you employ a person with a criminal record
Lernen beginnen
Zatrudniać
Czy zatrudniłbyś osobę z przeszłością kryminalną?
To complain
You've got nothing to complain about. Complaining about something doesn't change anything.
Lernen beginnen
Narzekać, składać skargę
Nie masz na co narzekać. Narzekanie na coś nic nie zmienia.
Agreement
Lernen beginnen
Porozumienie
Appreciate
Lernen beginnen
Doceniać
To compare prices
Lernen beginnen
Porównywać ceny
Valuable
Lernen beginnen
Cenny
Fad
Lernen beginnen
Dziwactwo
To be cheated
Lernen beginnen
Być oszukanym
Notice
Lernen beginnen
Zauważyć
Touring
Lernen beginnen
Podróżowanie
Disturb
Lernen beginnen
Przeszkadzać
Avoid
Lernen beginnen
Zapobiegać, unikać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.