rozwój osobisty hard

 0    51 Datenblatt    magdaprzadka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
angażować kogoś
Lernen beginnen
to get sb involved
polepszać stosunki w pracy
Lernen beginnen
to improve work relationships
osiągnąć pełen potencjał
Lernen beginnen
to reach your full potential
być nakierowanym na cele
Lernen beginnen
to be goal - orientated
zachęcać
Lernen beginnen
to encourage
zwiększyć wydajność
Lernen beginnen
to boost performance
pobudzać do dyskusji
Lernen beginnen
to stimulate discussion
odnieść korzyść z
Lernen beginnen
to benefit from
usprawniać swój styl zarządzania
Lernen beginnen
to enhance one's management style
dać z siebie wszystko
Lernen beginnen
to do one's best
być zainspirowanym (przez coś)
Lernen beginnen
to get inspired
czas trwania
Lernen beginnen
duration
poziom trudności
Lernen beginnen
level of difficulty
odpowiedni dla
Lernen beginnen
suitable for
uczestniczyć w
Lernen beginnen
to participate in
wymagać
Lernen beginnen
require
zyskać
Lernen beginnen
gain
zdobywać nowe umiejętności
Lernen beginnen
learn new skills
poszerzać swoje horyzonty
Lernen beginnen
broaden one's perspectives
zdobywać doświadczenie
Lernen beginnen
gain experience
wyznaczać cele
Lernen beginnen
set goals
osiągnąć cel
Lernen beginnen
acomplish a goal
wyznaczać priorytety
Lernen beginnen
set priorities
spełniać swoje marzenia
Lernen beginnen
fulfill your dreams
mieć satysfakcję
Lernen beginnen
get satisfaction
rozwijać swoje umiejętności
Lernen beginnen
develop new skills
odkryć, wynaleźć
Lernen beginnen
discover, invent
poznawać inne kultury
Lernen beginnen
learn about other cultures
spełnione życie
Lernen beginnen
fulfilled life
rozwój zawodowy
Lernen beginnen
professional development
realistyczne cele
Lernen beginnen
realistic goals
satysfakcjonujące doświadczenie
Lernen beginnen
rewarding experience
poczucie spełnienia
Lernen beginnen
sense of fulfillment
zadowolenie
Lernen beginnen
contentment
czysta radość
Lernen beginnen
sheer joy
robić postępy
Lernen beginnen
to make headway
zaangażować się w coś
Lernen beginnen
to get involved in sth
wierzyć w swoje umiejętności
Lernen beginnen
believe in one's abilities
być pewnym siebie
Lernen beginnen
be self - confident
mieć szacunek do siebie
Lernen beginnen
to have a lot of self-esteem
odzyskać pewność siebie
Lernen beginnen
regain confidence
rozwijać swoją karierę
Lernen beginnen
move one's career forward
sposób wyrażania siebie
Lernen beginnen
mode of expression
postanowienie noworoczne
Lernen beginnen
New Year's resolution
tłumić w sobie emocje
Lernen beginnen
keep emotions buried
obniżać poziom stresu
Lernen beginnen
lower stress buried
uwolnić stress
Lernen beginnen
release stress
odkrywać w sobie kreatywność
Lernen beginnen
explore one's creativity
pogodzić się z czymś
Lernen beginnen
come to terms with
doznawać ulgi
Lernen beginnen
feel relief
zebrać się w sobie
Lernen beginnen
pull together

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.