Rybcie - inne (strona 63 )

 0    37 Datenblatt    monikapuza
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
accident
He had an accident last week.
Lernen beginnen
wypadek
Miał wypadek w zeszłym/ubiegłym tygodniu.
boat
How much would it cost to rent a boat?
Lernen beginnen
statek
Ile kosztuje wynajęcie łodzi?
bored
The students were bored and wanted to leave.
Lernen beginnen
znudzony
Studenci byli znudzeni i chcieli wyjść.
borrow
Can I borrow your book?
Lernen beginnen
pożyczat od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
bright
Lernen beginnen
jasno
congratulations on
Lernen beginnen
gratulacje
drama
Lernen beginnen
dramaturgia
emergency
My parents will not be able to reach me in an emergency.
Lernen beginnen
zagrożenie
Moi rodzice nie będą w stanie skontaktować się ze mną w razie nagłego wypadku.
fear
Lernen beginnen
strach
get off
Lernen beginnen
wysiadać
ghost
Lernen beginnen
duch
guess
Lernen beginnen
odgadnąć
guilty
The jury found him guilty of the crime.
Lernen beginnen
winny
Ława przysięgłych uznała, że jest winny tej zbrodni.
hard
Lernen beginnen
twardy
human being
Lernen beginnen
człowiek
hygiene
Lernen beginnen
higiena
ice
My mom makes the best vanilla ice-cream in the world.
Lernen beginnen
lód
Moja mama robi najlepsze waniliowe lody na świecie.
innocence
Lernen beginnen
niewinność
lie. lay
Lernen beginnen
kłamstwo. kłaść
mad
Tom got mad at Peter and hit him.
Lernen beginnen
wściekły
Tomek wściekł się na Piotra i uderzył go.
mime
Lernen beginnen
mim
non-stop
Lernen beginnen
nieprzerwany
politely
Lernen beginnen
grzecznie
pray
Lernen beginnen
modlić się
prize
She deserved the prize.
Lernen beginnen
nagroda
Ona zasłużyła na nagrodę.
project
Lernen beginnen
projekt
ride
Lernen beginnen
jazda
rubbish
Lernen beginnen
śmieci
separate
Lernen beginnen
oddzielny
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
Lernen beginnen
statek
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
solid
Lernen beginnen
bryła
strong
This man is very strong.
Lernen beginnen
silny / mocny
Ten mężczyzna jest bardzo silny.
summer
Lernen beginnen
letni
turn
Lernen beginnen
kolej
twice
Lernen beginnen
dwa razy
website
Lernen beginnen
portal
winter
Lernen beginnen
zimowy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.