School Unit 3

 0    108 Datenblatt    xxxal3xisssxxx
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wychowanie fizyczne
Lernen beginnen
Art
informatyka
Lernen beginnen
Computing
zajęcia teatralne
Lernen beginnen
Drama
język angielski
Lernen beginnen
English language
język obcy
Lernen beginnen
Foreign language
geografia
Lernen beginnen
Geography
historia
Lernen beginnen
History
informatyka
Lernen beginnen
Information Technology
matematyka
Lernen beginnen
Maths
medioznastwo
Lernen beginnen
Media Studies
wychowanie muzyczne
Lernen beginnen
Music
wychowanie fizyczne
Lernen beginnen
Physical Education
język polski
Lernen beginnen
Polish language
przedmioty ścisłe
Lernen beginnen
Science
szkoła z internatem
Lernen beginnen
boarding school
szkoła koedukcyjna
Lernen beginnen
co-educational school
państwowa szkoła średnia
Lernen beginnen
comprehensice school
szkoła dla dzieci od 11 roku życia
Lernen beginnen
grammar school
szkoła niepubliczna
Lernen beginnen
independent school
szkoła językowa
Lernen beginnen
language school
szkoła dla dzieci w wieku 9-13 lat
Lernen beginnen
middle school
przedszkole
Lernen beginnen
nursery school
szkoła podstawowa
Lernen beginnen
primary school
szkoła prywatna
Lernen beginnen
private school
szkoła publiczn
Lernen beginnen
public school
szkoła średnia
Lernen beginnen
secondary school
szkoła męska/żeńska
Lernen beginnen
single-sex school
dwuletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Lernen beginnen
sixth form college
szkoła specjalistyczna
Lernen beginnen
specialist school
szkoła państwowa
Lernen beginnen
state school
szkoła zawodowa
Lernen beginnen
vocational school
bully
Lernen beginnen
osoba znęcająca się nad słabszymi
kolega/koleżanka z klay
Lernen beginnen
classmate
osoba wydająca posiłki w szkolnej stołówce
Lernen beginnen
dinner lady
dyrektor szkoły
Lernen beginnen
head teacher
bibliotekarka
Lernen beginnen
librarian
uczeń
Lernen beginnen
pupil
student
Lernen beginnen
student
grono pedagogiczne
Lernen beginnen
teaching staff
aula
Lernen beginnen
assembly hall
stołówka
Lernen beginnen
canteen
szatnia
Lernen beginnen
changing room
klasa
Lernen beginnen
classroom
pomieszczenie, w którym uczniowie lub studenci mogą się spotykać, rozmawiać i odpoczywać
Lernen beginnen
common room
sala komputerowa
Lernen beginnen
computer lab
laboratorium językowe
Lernen beginnen
language lab
biblioteka
Lernen beginnen
library
sala do wychowania muzycznego
Lernen beginnen
music room
boiska sportowe
Lernen beginnen
playing fields
laboratorium fizyczne/ chemiczne
Lernen beginnen
science lab
gabinet pielęgniarki
Lernen beginnen
sick room
pokój nauczycielski
Lernen beginnen
staff room
sala do nauki własnej
Lernen beginnen
study area
toaleta
Lernen beginnen
toilet
nieobecność
Lernen beginnen
absence
apel
Lernen beginnen
assembly
obecność
Lernen beginnen
attendance
tablica interaktywna
Lernen beginnen
interactive whiteboard
łącze internetowe
Lernen beginnen
internet connection
lekcja
Lernen beginnen
lesson
przerwa na lunch
Lernen beginnen
lunch break
tablica ogłoszeń
Lernen beginnen
notice board
presja grupy rówieśniczej
Lernen beginnen
peer pressure
piórnik
Lernen beginnen
pencil case
przedmiot
Lernen beginnen
subject
przyjechać za późno/za wcześnie/punktualnie
Lernen beginnen
arrive late/early/on time
być nieobecnym w szkole
Lernen beginnen
be apsent from school
spóźnić się, przyjść za wcześnie, przyjść punktualnie
Lernen beginnen
be late/early/on time
być obecnym w szkole/w klasie
Lernen beginnen
be present on school/in class
odpisywać czyjeś zadanie domowe
Lernen beginnen
copy sb's homework
dostawać dobre oceny
Lernen beginnen
get good marks
mieć przerwę/lekcję/dużo nauki/zadanie domowe
Lernen beginnen
have a break/a lesson/a lot to learn/homework
uczyć się
Lernen beginnen
learn
popełnić błąd/robić postępy/notatki
Lernen beginnen
make a mistake/progress/notes
opuścić lekcję/nie pójść do szkoły
Lernen beginnen
skip a lesson/school
rozwiązać prblem
Lernen beginnen
solve a problem
odejmować od
Lernen beginnen
subtract from
zrobić sobie przerwę, robić notatki
Lernen beginnen
take a break/notes
teach
Lernen beginnen
uczyć
napisać esej
Lernen beginnen
write essay
artystyczny
Lernen beginnen
artistic
mylący, podchwytliwy
Lernen beginnen
confusing
twórczy
Lernen beginnen
creative
wymagający
Lernen beginnen
demanding
rozczarowujący
Lernen beginnen
disappointing
oficjalny
Lernen beginnen
formal
pracowity
Lernen beginnen
hard-working
punktualny
Lernen beginnen
punctual
bezpośredni
Lernen beginnen
straightforward
surowy, wymagający
Lernen beginnen
strict
odpowiedzi
Lernen beginnen
answers
świadectwo
Lernen beginnen
certificate
stopień naukowy
Lernen beginnen
university degree
dyplom
Lernen beginnen
diploma
egzaminy końcowe
Lernen beginnen
final examinations
kwalifikacje
Lernen beginnen
qualifications
wyniki
Lernen beginnen
results
powtórka
Lernen beginnen
revision
pamiętać, mieć na uwadze
Lernen beginnen
bear in mind
być zakłopotanym
Lernen beginnen
be confused
ściągać podczas testu/egzaminu
Lernen beginnen
cheat on a test/in an exam
ostateczny termin
Lernen beginnen
deadline for
starać się ze wszystkich sił
Lernen beginnen
do one's best
nie zdać egzaminu
Lernen beginnen
fail in exam
otrzymać dobrą ocenę/uzyskać złe/dobre wyniki
Lernen beginnen
get a good mark/bad results/good results
zostać za karę po lekcjach
Lernen beginnen
get detention
uczyć się na pamięć
Lernen beginnen
learn by heart
podjąć decyzję
Lernen beginnen
make a decision

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.